Buscador per paraules clau

Acció Social i Educació

Dependència

SAD Comarcal

El Consell Comarcal gestiona el servei d’ajuda a domicili a 12 municipis de la comarca. Per la realització del servei es compta amb una empresa externa especialitzada i es regeix pel Reglament del SAD comarcal. En el període 2019-2023 s’han realitzant dues licitacions del Servei, amb uns plecs elaborats amb els ajuntaments. El ple del Consell va aprovar l’adjudicació l’any 2019 a l’empresa People Plus Innovation SLU i el 2021 a  Suara Cooperativa SCCL.

La licitació de 2019 va mantenir les millores de la licitació anterior, com el Salari Mínim Comarcal i va incorporar clàusules capdavanteres pel que fa a la dignificació dels llocs de treball de les treballadores del sector i alhora garantint un servei de qualitat en l’atenció a les persones.  

La licitació de 2021 es va actualitzar l’escandall de costos incloent les  pujades salarials previstes pel conveni, va aportar més recursos entorn els professions d’oficines, més accessibilitat i comunicació i un pla de formació per a les professionals, a més d’un preu ajustat a les noves demandes i situació actual. Es van definir un servei amb “Necessitats específiques de protecció”.  El 2022 les treballadores del sector tingueren un increment salarial del 10%, 8% per conveni més un 2% de millora del Consell Comarcal.

Enquestes de satisfacció sobre la qualitat del servei del SAD

El Consell Comarcal ha impulsat accions per treballar sobre la qualitat del SAD. Aquesta acció, juntament amb un seguiment acotat, proporció de més recursos i poder fer coordinacions periòdiques ha aconseguit disminuir la rotació i l’absentisme al servei. S’han fet enquestes a les treballadores socials municipals, a les coordinadores tècniques i de gestió i a les professionals d’atenció directa de l’empresa adjudicatària. Aquesta acció ha estat catalogada com una experiència d’èxit per part de la Diputació de Barcelona.

L’Equip d’Atenció a la Dependència accelera la realització i validació de PIA

El Consell Comarcal destina dos professionals a la realització dels Plans d’atenció individualitats (PIA) per poder resoldre els expedients dins el termini determinat –tres mesos com a màxim- i amb la màxima celeritat, essent un territori capdavanter en aquest aspecte. Es dona suport en la implementació de la Llei de dependència a tots els municipis que conformen l’Àrea Bàsica de Serveis Socials. Dins d’aquest programa s’estableixen els plans d’atenció individualitats (PIA) de les persones amb un grau de dependència reconegut; es realitza el seguiment dels casos que estan ingressats a centres residencials del territori, es fa atenció telefònica a les famílies i tot un marc de coordinació amb els tècnics de Serveis Socials Bàsics del territori.

Banc de dispositius de suport a la dependència es renova

El Consell Comarcal disposa d’un banc de dispositius de Suport a la Dependència. Al llarg del mandat s’han anat adquirint nous materials i l’any 2022 s’ha fet un salt endavant amb l’aposta per materials innovadors, de fàcil maneig i que no siguin massa voluminosos per domicilis estrets. El 2023 s’incorpora un nou professional Terapeuta Ocupacional que realitzarà assessorament personalitzat a les famílies per adequar el producte a les necessitats.

El recinte comarcal acull la base de les Unitats Mòbils del Servei Local de Teleassistència de la Diputació de Barcelona

Amb la finalitat de donar cobertura al Vallès Occi- dental en temes relacionats amb les polítiques de Serveis Social relatives a la Teleassistència, el Con- sell Comarcal proporciona unes dependències al recinte de Mercavallès on s’ubica una Unitat mòbil amb una disponibilitat de 24 hores. Aquest mandat s’ha renovat la col·laboració amb la Diputació per acollir la base de les Unitats Mòbils.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Acció Social i Educació

+
27-09-2023

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal està disponible a 11 municipis de la comarca

22-09-2023

El Consell Comarcal del Vallès Occidental s’afegeix a la commemoració del Dia de la Visibilitat Bisexual

21-09-2023

L’empresa de restauració col·lectiva Serunion s’afegeix al projecte de sostenibilitat alimentaria Recooperem i impulsarà l’aprofitament als seus menjadors amb la col·laboració del Consell Comarcal

15-09-2023

El projecte Recooperem de sostenibilitat alimentària, en marxa a 64 centres d’aprofitament de la comarca: 58 escoles, cinc empreses i un hospital