Buscador per paraules clau

Pressupost comarcal

El pressupost 2024 del Consell Comarcal arriba als 63’8 milions d’euros i es concentra en l’Àrea de Benestar Social i el nou Servei de tractament de residus municipals

El pressupost comarcal 2024 del Consell Comarcal del Vallès Occidental representa un salt respecte els pressupostos anteriors arribant a un pressupost inicial per al 2024 de 63.822.219€. Això suposa un increment de 24’6 milions d’euros, respecte l’any anterior, que en percentatge significa un augment del 63%.

La nova competència delegada de tractament de residus suposa una despesa de 21’7 milions d’euros, el 34% del pressupost. Tot i això, l’Àrea de Drets Socials continua essent la que concentra el pressupost més elevat amb un volum d’ingressos previstos per aquest 2024 de 35.379.801,71€, el 55% del pressupost.

El pressupost comarcal s’ha aprovat amb els vots dels grups comarcals del PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Guanyem i Tot per Terrassa. Els grups de CAM-AMUNT, VOX i Partit Popular hi han votat en contra.

Amb la nova incorporació del Servei comarcal de tractament de residus la primera font de finançament continua essent la Generalitat de Catalunya, amb un 52%. La segona, que passa del 3% al 36%, és la denominada Altres que fa referència als ingressos provinents de taxes i preus públics. La tercera font de finançament són els ajuntaments de la comarca amb un 10% i la quarta la Diputació de Barcelona amb un 1%.

Per altra banda, fruit del treball dels darrers anys, aquest Consell Comarcal ha aconseguit finançament per a projectes amb una clara injecció pressupostària de subvencions provinents dels Fons Europeus Next Generation EU que en molts casos requereixen d’un cofinançament. En total el Consell Comarcal ha aconseguit finançament amb Next Generation per a 7 projectes amb un import total de més de dos milions i mig d’euros.

Pel que fa al nou Servei públic comarcal de tractament de residus municipals, els ingressos que s’incorporen són els previstos de la recaptació de la taxa comarcal, d’acord amb la previsió feta en l’estudi de costos de la taxa elaborat i que preveu una recaptació neta de 21.678.289,59€. També es doten els ingressos previstos pel retorn del cànon per un import de 609.059,66€.

Es produeix un increment de 3’3 milions d’euros a l’Àrea de Benestar Social. És un augment en xifres absolutes de 3.388.030,38€ que ve donat principalment per:

  • Els ingressos dels Ajuts de Menjador creix amb una percentatge del 9% i augmenta 1’4 milions d’euros
  • Les aportacions dels ajuntaments per al Servei SAD, amb un creixement del 36,13%, i amb un total de 1.431.662,31€. Això es deu a l’augment d’hores i l’augment preu/ hora arrel de la nova licitació del servei que ha d’entrar en funcionament l’1 de gener de 2024.
  • Incrementen els ingressos per el Servei de Transport escolar comarcal en un 3,67%.
  • la dotació del Contracte Programa del Departament de Feminismes, augmenta en un 54% fins a situar-se en 219.422,15€.
  • També dins el Departament de Feminismes es manté la línia de finançament per impulsar la prestació de cura temporal per a nenes i nens de 0-14 anys denominat Temps per cures ja iniciada dins l’exercici 2022. L’import previst és de 277.000€
  • Pel que fa als ingressos provinents de la Diputació de Barcelona, es continua amb el programa de benestar emocional.

L’Àrea de Desenvolupament econòmic local minora la dotació en un -21%. El percentatge de disminució reflexa la no presentació a diferents línies de convocatòries del SOC, que continua essent la principal font de finançament de l’Àrea, respecte del pressupost inicial de 2023. Tot i així es dona continuïtat a les activitats de concertació i treball amb els agents del territori per a la definició de les estratègies territorials d’ocupació i per vetllar pel Vallès industrial.

Es mantenen els convenis amb els municipis per a dinamització industrial, del servei d’ocupació juvenil, la dinamització de l’ocupació i el comerç i els convenis TIF.

Es manté també dins l’Oficina comarcal de transició energètica, la dotació d’una subvenció concedida per part de la Generalitat.

El programa de Sostenibilitat Alimentària es continua amb la implantació del Recooperem i del Mercat circular.

Es manté la dotació per l’Oficina comarcal d’habitatge amb un import similar a l’any anterior. I en el marc del Servei Comarcal de Rehabilitació d’Habitatge es manté l’ingrés que es preveu provinent de l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a la tramitació d’expedients en el marc del programa de Rehabilitació promogut amb fons NGUE per import de 16.000€.

La dotació prevista per la recaptació de la taxa d’avaluació ambiental s’incrementa en un 60% atesa la previsió a l’alça de la tramitació d’aquests expedients de llicències.

Més Informació

Pressupost 2024 i anteriors

Objectius d’estabilitat pressupostària

Execució pressupostària trimestral

Modificacions del pressupost

Liquidació del pressupost

Subvencions

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail