Buscador per paraules clau

Pressupost comarcal

El pressupost del Consell Comarcal del Vallès Occidental pel 2022 és de 32.603.496,87 euros, el que suposa un creixement del 23% respecte el pressupost per l’any 2021.

En xifres absolutes és un augment de més de 6 milions d’euros. El pressupost més alt de la història de la institució que ha crescut des de 2015 més d’un 78%, com a reflex de l’increment de les actuacions de l’ens comarcal. 

El 82% de la despesa es dedica a les actuacions de l’Eix 1 del Programa d’Actuació Comarcal. Aquest Eix concentra les polítiques d’Inclusió i Cohesió Social ja que els serveis a les persones continuen sent la màxima prioritat: garantir els serveis socials bàsics, atendre la inclusió social i la població fràgil, la subsistència bàsica, la igualtat d’oportunitats, l’atenció a la dependència i potenciar l’ocupació de qualitat.

El 92% dels ingressos del Consell Comarcal són finalistes i la majoria provenen de la Generalitat (74%). També provenen, per aquest ordre, dels ajuntaments (16%), la Diputació de Barcelona (6%) i altres (4%), com els ingressos previstos per al funcionament dels serveis del Mercavallès, finançats a través de les taxes i preus públics consignats, que es mantenen en les mateixes previsions que 2020.

Més Informació

Pressupost

Objectius d’estabilitat pressupostària

Execució pressupostària trimestral

Modificacions del pressupost

Liquidació del pressupost

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail