Buscador per paraules clau

Rendició de comptes

Gestió de la transparència

Des del Gabinet d’Innovació Digital de la Diputació de Barcelona s’ha realitzat una diagnosi del Portal de transparència del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

La diagnòsi inclou unes recomanacions que s’han executat en els mesos següents. L’ens comarcal compta amb un alt compliment dels ítems que s’han de publicar d’acord amb el marc normatiu, un 93’02%.

En el cas dels serveis i tràmits, s’assoleix el 100% i la informació insitucional i d’organigrama un 92’22%. Gràcies a l’assistència tècnica de la Diputació de Barcelona s’ha fet un important salt, del 72’87% al 93’02%.

Memòria de Gestió del mandat 2019-2023

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha presentat la Memòria de Gestió del mandat 2019-2023 al Ple comarcal de mes de març, celebrat el 29 de març de 2023.

Informe de gestió de les mesures del Consell Comarcal del Vallès Occidental davant l’Estat d’Alarma per la crisi sanitària de la COVID-19 (2020)

Aquest informe es va presentar al Ple comarcal del mes de novembre de 2020.

Podeu consultar el document del Informe de gestió de les mesures del Consell Comarcal del Vallès Occidental davant l’Estat d’Alarma per la crisi sanitària de la Covid-19 fins a novembre de 2020.

Avaluació del Pla d’Actuació Comarcal (elaborada 2021)

El Consell Comarcal va aprovar el 2016 el Pla d’Actuació Comarcal (PAC). Periòdicament es fa seguiment del compliment de les accions i programes previstos en el PAC. El document següent podeu consultar l’estat d’actuació dels projectes mitjançant quatre indicadors: verd- actuació realitzada-, taronja -actuació iniciada o en curs-, vermell -actuació no realitzada-, negre -no disposa d’informació-. L’avaluació s’ha fet el 2021.

Aquest document és viu i s’actualitza constantment segons l’evolució dels projectes.

Memòries de gestió del Consell Comarcal

Al final de cada mandat corporatiu s’elabora la Memòria de Gestió del Consell Comarcal, rendint comptes de les actuacions fetes durant aquest període.

Podeu consultar les memòries en aquests enllaços:

Valoració de serveis i accés a la informació

Podeu accedir aquí a la valoració dels serveis, queixes o suggeriments:

Resultats de la gestió de la valoració dels serveis, de les queixes o suggeriments presentades

Podeu accedir aquí a les avaluacions de qualitat dels serveis públics:

Resultats de les avaluacions de qualitat dels serveis públics

Podeu seguir aquí les sol·licituds de dret d’accés presentades durant l’any 2022:

Peticions rebudes i les resolucions emeses de les sol·licituds de dret d’accés

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail