Buscador per paraules clau

Inventari de béns del Consell Comarcal

Totes les administracions públiques estan obligades a inventariar els béns i drets que integren el seu patrimoni. En total, s’han inventariat 67 béns immobles en titularitat o drets d’ús.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental, amb la seva creació, es va nodrir dels béns immobles que es varen transferir amb el Decret 5/1988, de 13 de gener, de Transferències de Serveis de l’Entitat Municipal Metropolitana de Barcelona. El Consell disposa d’un patrimoni immobilitzat a quatre municipis de la comarca: Terrassa, Sant Cugat, Montcada i Reixac (també a Badalona) i a Cerdanyola del Vallès.

Respecte als béns immobles i drets reals, s’ha determinat la titularitat de cada finca, la seva superfície, s’han comprovant les dades registrals i cadastrals i s’ha aportat la identificació cartogràfica de cadascuna.

Respecte dels béns mobles s’ha fet també un recompte dels béns identificant-los i classificant-los atenent el Reglament de Béns de les entitats locals i en base als valors comptables de la Corporació.

El novembre de 2022, el Ple del Consell Comarcal ha aprovat l’actualització de l’inventari General de Béns comarcals.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail