Buscador per paraules clau

Participació, consultes públiques i enquestes

Pressupostos participatius del Consell Comarcal

Edició 2024

El Consell Comarcal ha fet una enquesta sobre els pressupostos participatius 2024 per determinar l’ús dels fons destinats a aquest concepte en els Pressupostos 2024. L’opció més valorada, amb un 43% de les respostes, ha estat destinar la dotació prevista a suport bàsic per als col·lectius més vulnerables de la comarca.

En vista dels resultats de l’enquesta i de la voluntat del personal de la institució, la Comissió Permanent  ha aprovat destinar la dotació prevista per als pressupostos participatius de l’any 2024 a donar suport bàsic a les famílies i persones en situació de vulnerabilitat.

Edició 2023

Amb aquesta acció des del govern comarcal es vol promoure la implicació del personal del Consell, incentivant la seva participació activa i col·laborativa. També es vol fomentar el talent del personal i fer aflorar iniciatives i accions promogudes pels propis treballadors i treballadores. Els projectes seleccionats en aquesta edició són: “Enlloc com a casa (EVADI): equip de valoració i assessorament a la dependència inicial” i “Buscant el benestar col·lectiu”

Audiències públiques

Audiència pública previa al procediment per a l’aprovació del “Reglament regulador del servei de tractament de residus municipals” del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Consultes públiques

Consulta pública prèvia sobre el projecte de Reglament del Servei de Tractament de Residus Municipals

Consell de la Gent Gran

El 22 de març de 2023 s’ha constituït el Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental, un òrgan consulta i participació de les entitats i associacions que tenen una tasca entorn els temes de la gent gran, la seva inclusió, protecció i promoció tant de les atencions assistencials com de les activitats participatives en la nostra comarca.

L’Assemblea General, com a òrgan de màxima representació del Consell de la Gent Gran, està formada una persona per cadascun dels 23 municipis de la comarca, escollida pel Consell municipal de la gent gran, si està constituït, o qui hagi designat l’ajuntament. L’Assemblea General està presidida pel President del Consell Comarcal i la vicepresidència segona recau en la consellera comarcal de Drets Socials, Míriam Casaramona. La vicepresidència segona l’ocupa el Sr.Ramon Pla.

Formen part de la Junta les següents persones:

  • Sr. Pedro López, de Cerdanyola del Vallès
  • Sr. Miquel Raso, de Rubí
  • Sra. Carme Videra, de Sabadell
  • Sra. Carme Babiloni, de Sant Cugat del Vallès
  • Sra. Agustina Silgado,de Santa Perpètua
  • Sr. Josep Guinot, de Terrassa

I per part del sindicats:

  • Sr. Josep Porta, de CCOO
  • Sra. Isabel Zarza, d’UGT

Avaluacions de qualitat dels serveis públics

Podeu accedir a les Avaluacions de qualitat dels serveis públics al Portal de la Transparència.

Enquesta de valoració de l’activitat “Descobreix el Vallès” (2021)

En els documents que trobareu per descarregar, podeu visualitzar els resultats de les enquestes de valoració de l’activitat Descobreix el Vallès que es porta a terme als centres educatius de la comarca en el marc del programa Aprèn al Vallès.

Enquestes de satisfacció dels participants de la jornada Converses del Mercat de Treball 2019

A través dels següents documents, podeu visualitzar els resultats de les enquestes de valoració de la jornada Converses del Mercat de Treball del 2019. S’ajdunten dos documents: el de les valoracions de les empreses i el de les valoracions de les persones en situació de recerca de feina

Qüestionari de satisfacció dels tallers als instituts del Vallès Occidental

A continuació podeu descarregar el document per avaluar la qualitat dels tallers del Consell Comarcal als instituts de la comarca

Qüestionari de valoració del taller formatiu “Estratègies per fomentar una contractació pública socialment responsable”

A continuació us podeu descarregar el document per valorar la qualitat del taller formatiu “Estratègies per fomentar una contractació pública socialment responsable”

Qüestionari de valoració del taller formatiu “Com funcionen las licitacions? Coneix els aspectes clau per presentar-s’hi”

A continuació trobareu el Qüestionari de valoració del taller formatiu “Com funcionen las licitacions? Coneix els aspectes clau per presentar-s’hi”

Enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l’Oficina Comarcal d’Habitatge

Durant els mesos de març i abril de 2017 va realitzar una enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l’Oficina Comarcal d’Habitatge que acudeixen a les instal·lacions del Consell a fer algun tràmit. És una enquesta que proposa la Generalitat de Catalunya a totes les oficines locals d’habitatge i serveix per fer una auditoria anual dels serveis.

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge (Enquesta satisfacció OLH)

Resultats enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge

Enquesta de satisfacció del servei de transport escolar

L’enquesta de satisfacció del Servei de transport escolar es va realitzar durant quatre setmanes entre els mesos de maig i juny de 2017. Té en compte diferents indicadors com: parada, horaris, vehicles, conductor/a, acompanyant i relació amb el Consell Comarcal, que gestiona el servei per delegació de la Generalitat de Catalunya.

El passat curs escolar es va comptar amb 1.705 persones usuàries del servei i amb 96 rutes que van donar servei a 39 centres educatius: 8 escoles, 19 instituts i 12 centres d’educació especial. Un cop finalitzat el termini de recollida de dades, les dades són analitzades per tal de poder emetre un informe tècnic amb les valoracions dels resultats obtinguts i les possibles accions de millora a implementar a curt, mitjà o llarg termini.

Resultats enquesta de satisfacció del servei de transport escolar del Vallès Occidental (juliol 2017)

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail