Buscador per paraules clau

Participació i enquestes

Actualment, el Consell Comarcal no disposa de cap ens de participació addicional com Consells Sectorials o Consells Consultius. Per aquest motiu no es generen actes ni documents d’aquests organismes perquè no existeixen. Però sí que existeixen espais de participació com els que es descriuen a continuació. També podeu accedir a les Avaluacions de qualitat dels serveis públics al Portal de la Transparència.

Enquesta de valoració de l’activitat “Descobreix el Vallès” (2021)

En els documents que trobareu per descarregar, podeu visualitzar els resultats de les enquestes de valoració de l’activitat Descobreix el Vallès que es porta a terme als centres educatius de la comarca en el marc del programa Aprèn al Vallès.

Enquestes de satisfacció dels participants de la jornada Converses del Mercat de Treball 2019

A través dels següents documents, podeu visualitzar els resultats de les enquestes de valoració de la jornada Converses del Mercat de Treball del 2019. S’ajdunten dos documents: el de les valoracions de les empreses i el de les valoracions de les persones en situació de recerca de feina

Qüestionari de satisfacció dels tallers als instituts del Vallès Occidental

A continuació podeu descarregar el document per avaluar la qualitat dels tallers del Consell Comarcal als instituts de la comarca

Qüestionari de valoració del taller formatiu “Estratègies per fomentar una contractació pública socialment responsable”

A continuació us podeu descarregar el document per valorar la qualitat del taller formatiu “Estratègies per fomentar una contractació pública socialment responsable”

Qüestionari de valoració del taller formatiu “Com funcionen las licitacions? Coneix els aspectes clau per presentar-s’hi”

A continuació trobareu el Qüestionari de valoració del taller formatiu “Com funcionen las licitacions? Coneix els aspectes clau per presentar-s’hi”

Adhesió al Compromís Vallès Circular 

Un reconeixement per a empreses i entitats del Vallès Occidental implicades en el desenvolupament d’un sistema econòmic que redueixi el consum dels recursos materials i energètics així com la generació de residus. Si ets una empresa compromesa, posa’t en contacte amb nosaltres i t’explicarem com aconseguir el teu Segell de compromís.

Més informació del Vallès Circular

Una quinzena d’empreses han rebut l’adhesió “Compromís Vallès Circular” durant el 2018. Es preveu un nou lliurament d’adhesions al Compromís el 7 de maig de 2019. 

Les empreses guardonades el 2018 han estat: Zenquiu Lab, Campos Estela, We&b, Formigons Montcau, CIPO, Aigües Sabadell, ACS Recycling, Associació Empresaris, Europochette, TEB Vallès, Polisystek SL, Digiproces, Hydac, Circutor, Provital i la UTE Boscos del Vallès.

Enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l’Oficina Comarcal d’Habitatge

Durant els mesos de març i abril de 2017 va realitzar una enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l’Oficina Comarcal d’Habitatge que acudeixen a les instal·lacions del Consell a fer algun tràmit. És una enquesta que proposa la Generalitat de Catalunya a totes les oficines locals d’habitatge i serveix per fer una auditoria anual dels serveis.

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge (Enquesta satisfacció OLH)

Resultats enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge

Enquesta de satisfacció del servei de transport escolar

L’enquesta de satisfacció del Servei de transport escolar es va realitzar durant quatre setmanes entre els mesos de maig i juny de 2017. Té en compte diferents indicadors com: parada, horaris, vehicles, conductor/a, acompanyant i relació amb el Consell Comarcal, que gestiona el servei per delegació de la Generalitat de Catalunya.

El passat curs escolar es va comptar amb 1.705 persones usuàries del servei i amb 96 rutes que van donar servei a 39 centres educatius: 8 escoles, 19 instituts i 12 centres d’educació especial. Un cop finalitzat el termini de recollida de dades, les dades són analitzades per tal de poder emetre un informe tècnic amb les valoracions dels resultats obtinguts i les possibles accions de millora a implementar a curt, mitjà o llarg termini.

Resultats enquesta de satisfacció del servei de transport escolar del Vallès Occidental (juliol 2017)

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail