Buscador per paraules clau

Participació i enquestes

El Consell Comarcal no disposa actualment de cap òrgan de participació ciutadana però ha iniciat la Consittució del Consell de la Gent Gran. A més porta a terme una iniciativa de Pressupostos Participatius amb els i les professionals de la institució.

Constitució del Consell de la Gent Gran

El Ple comarcal del mes de març de 2022 ha aprovat el Reglament del Consell de la Gent Gran. Aquest òrgan es constituirà formalment properament com a òrgan de consulta i participació de les entitats i associacions que tenen una tasca entorn als temes de la gent gran. En aquests moments els ajuntaments estan fent la designa dels representants a aquestnou òrgan.

Pressupostos participatius del Consell Comarcal

Edició 2023: Convocatòria oberta

Un any més es posa en marxa una nova edició dels Pressupostos Participatius del Consell Comarcal del Vallès Occidental. Amb aquesta acció des del govern comarcal es vol promoure la implicació del personal del Consell, incentivant la seva participació activa i col·laborativa. També es vol fomentar el talent del personal i fer aflorar iniciatives i accions promogudes pels propis treballadors i treballadores.

Com s’especifica a les bases, els propostes han de donar resposta a una necessitat i ser d’interès col·lectiu o comunitari i tenir un pressupost màxim de 5.000 euros IVA inclòs. Poden tenir aplicació interna o externa i han de presentar-se per un equip de mínim dues persones. El termini per a la presentació de propostes és fins el 6 de febrer.  

Edició 2022: Seleccionats els projectes “En tu lugar”, “Espai obert” i “Benestar físic i emocional”

Els tres projectes més votats pel personal de la institució han estat “En tu lugar”, “Espai obert” i “Benestar físic i emocional”. Els tres projectes es desenvoluparan durant aquest any, amb la implicació dels equips que els han promogut. Es tracta d’accions que tindran un impacte tant extern com intern a la institució.

Avaluacions de qualitat dels serveis públics

Podeu accedir a les Avaluacions de qualitat dels serveis públics al Portal de la Transparència.

Enquesta de valoració de l’activitat “Descobreix el Vallès” (2021)

En els documents que trobareu per descarregar, podeu visualitzar els resultats de les enquestes de valoració de l’activitat Descobreix el Vallès que es porta a terme als centres educatius de la comarca en el marc del programa Aprèn al Vallès.

Enquestes de satisfacció dels participants de la jornada Converses del Mercat de Treball 2019

A través dels següents documents, podeu visualitzar els resultats de les enquestes de valoració de la jornada Converses del Mercat de Treball del 2019. S’ajdunten dos documents: el de les valoracions de les empreses i el de les valoracions de les persones en situació de recerca de feina

Qüestionari de satisfacció dels tallers als instituts del Vallès Occidental

A continuació podeu descarregar el document per avaluar la qualitat dels tallers del Consell Comarcal als instituts de la comarca

Qüestionari de valoració del taller formatiu “Estratègies per fomentar una contractació pública socialment responsable”

A continuació us podeu descarregar el document per valorar la qualitat del taller formatiu “Estratègies per fomentar una contractació pública socialment responsable”

Qüestionari de valoració del taller formatiu “Com funcionen las licitacions? Coneix els aspectes clau per presentar-s’hi”

A continuació trobareu el Qüestionari de valoració del taller formatiu “Com funcionen las licitacions? Coneix els aspectes clau per presentar-s’hi”

Enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l’Oficina Comarcal d’Habitatge

Durant els mesos de març i abril de 2017 va realitzar una enquesta de satisfacció als usuaris i usuàries de l’Oficina Comarcal d’Habitatge que acudeixen a les instal·lacions del Consell a fer algun tràmit. És una enquesta que proposa la Generalitat de Catalunya a totes les oficines locals d’habitatge i serveix per fer una auditoria anual dels serveis.

Enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge (Enquesta satisfacció OLH)

Resultats enquesta de satisfacció als usuaris de l’Oficina d’Habitatge

Enquesta de satisfacció del servei de transport escolar

L’enquesta de satisfacció del Servei de transport escolar es va realitzar durant quatre setmanes entre els mesos de maig i juny de 2017. Té en compte diferents indicadors com: parada, horaris, vehicles, conductor/a, acompanyant i relació amb el Consell Comarcal, que gestiona el servei per delegació de la Generalitat de Catalunya.

El passat curs escolar es va comptar amb 1.705 persones usuàries del servei i amb 96 rutes que van donar servei a 39 centres educatius: 8 escoles, 19 instituts i 12 centres d’educació especial. Un cop finalitzat el termini de recollida de dades, les dades són analitzades per tal de poder emetre un informe tècnic amb les valoracions dels resultats obtinguts i les possibles accions de millora a implementar a curt, mitjà o llarg termini.

Resultats enquesta de satisfacció del servei de transport escolar del Vallès Occidental (juliol 2017)

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail