Buscador per paraules clau

Taxa comarcal per al tractament de residus municipals

Què és la taxa comarcal?

La taxa per a la prestació del Servei públic comarcal de tractament de residus municipals és un tribut destinat a sufragar el cost del tractament dels residus. La taxa va ser aprovada pel Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental l’octubre de 2023 mitjançant l’ordenança fiscal número 14.

A quins municipis s’aplica?

S’aplica als municipis de Rubí, Sabadell, Santa Perpètua de Mogoda, Terrassa, Sentmenat i Ullastrell. Aquests municipis han delegat al Consell Comarcal del Vallès Occidental la competència de tractament de residus.

Podeu consultar el text de l’Ordenança a continuació:

Com es calcula la taxa?

El càlcul de la taxa és diferent pels municipis que compten amb un sistema de recollida d’identificació d’usuari (com el Porta a porta) i el que no en tenen. En el cas dels municipis amb sistema Porta a porta es calcula en funció de les aportacions de resta i orgànica en el sistema. En la resta de municipis els costos de tractament es repercuteixen de manera proporcional a tots els generadors de residus, en base a un coeficient de tractament.

Per què?

La taxa comarcal finança el tractament dels residus municipals a les plantes de tractament com el Centre de Tractament de Residus (CTR-Vallès) o la Planta de Biometanització de Can Barba. No finança la recollida del servei, que l’executa l’Ajuntament.

La Taxa pel servei públic de tractament de residus als municipis amb sistema de recollida de residus amb identificació d’usuari s’aplica als municipis d’Ullastrell i Sentmenat, que compten amb un sistema de recollida Porta a Porta.

La identificació d’usuari permet fer la diferenciació entre domèstic i comercial i també permet quantificar les aportacions de resta i orgànica en el sistema, les quals s’utilitzen per al càlcul de la taxa,  amb un import mínim per a aquells usuaris que participen correctament i una penalització a qui no ho fa així.

SENTMENAT

Aquests són els trams previstos per a cada fracció. Pots consultar el fulletó informatiu i el document de preguntes i respostes:

ULLASTRELL

Aquests són els trams previstos per a cada fracció. Pots consultar el fulletó informatiu:

La taxa pel servei públic de tractament de residus municipals amb recollida sense identificació d’usuari s’aplica a Sabadell, Terrassa, Rubí i Santa Perpètua de Mogoda. En aquest cas, els costos de tractament es repercuteixen de manera proporcional a tots els generadors de residus, domèstics i comercials.

Cada ajuntament estableix la taxa de recollida amb l’aplicació de bonificacions i reduccions per a la unitat familiar o activitat segons diferents variables. L’import de la taxa de tractament es calcula sobre l’import de la taxa de recollida municipal de cada usuari, aplicant un coeficient específic per municipi. Per calcular el coeficient s’usen les dades que el propi ajuntament de cada municipi ha facilitat al Consell Comarcal. Aquest coeficient es calcula sobre la taxa de recollida del municipi que ja incorpora totes les bonificacions i reduccions que la unitat familiar o activitat té aplicades per diferents variables (número de residents, superfície de l’immoble, elements socioeconòmics, tipus d’activitat, ús de la deixalleria o d’autocompostadors, etc.). Per tant, la taxa comarcal, està aplicant indirectament les mateixes bonificacions.

Taxa tractament = Taxa recollida x Coeficient del municipi

Els coeficients de cada municipi per a la taxa de 2024 són els següents.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail