Buscador per paraules clau

SOBRE NOSALTRES

Què és l’Observatori? 

L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental té com a missió analitzar, facilitar i difondre informació social, econòmica i territorial a la ciutadania, institucions i representants polítics, especialment en els àmbits en què l’administració intervé.

L’objectiu és aprofundir en el context territorial aprofitant els recursos propis de la comarca, com dels seus 23 municipis i contribuir generant coneixement per a la definició d’estratègies i per a la presa de decisions.

Les tasques principals són:

 • Elaborar informes periòdics per a l’observació permanent de la comarca.
 • Realitzar estudis i informes específics vinculats a l’evolució i situació social, econòmica i territorial de la comarca i dels seus municipis.
 • Disposar d’un servei de consultes a mida, adreçat als ajuntaments, institucions empreses i la ciutadania. 
 • Proveir d’informació territorial estratègica als plans territorials i òrgans comarcals.
 • Facilitar l’accés a la informació i difondre el coneixement generat. 
 • Impulsar i participar en espais de debat i cooperació amb els agents territorials.

Catàleg i calendari de publicacions

En aquest document podeu consultar el catàleg anual de serveis i productes de l’Observatori comarcal.

Segueix-nos a les nostres xarxes socials

Amb el suport de:

PRODUCTES PERMANENTS

ESTUDIS I INFORMES ESPECÍFICS

L’elaboració dels estudis i informes té per objectiu dotar d’un major grau d’informació i concreció d’aquelles temàtiques claus pel desenvolupament del territori.

La finalitat és disposar d’informació rellevant per a l’àmbit de la comarca però alhora de conclusions i propostes que permetin activar mesures proactives pel desenvolupament.

Informes específics

2023

2022

2019

2018

2017

2016

Estudis

2021

2019

2018

2017

VISUALITZACIÓ DE DADES

Visualitzacions interactives

Infografies

2024

2023

2022

2021

ESPAIS DE TREBALL

Aquests  espais  tenen un caràcter institucional o tècnic i estan  concebuts  com  a  instruments  per a la identificació de les necessitats  d’actuació  conjunta, el disseny i la coordinació de projectes, així com per al debat i l’anàlisi de les tendències i l’evolució dels principals indicadors del territori. 

Actualment, l’Observatori dinamitza el Comitè Comarcal per a la Protecció Social, és membre de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) de la Diputació de Barcelona i col·labora en el projecte EINES de la Universitat Autònoma de Barcelona.

Comitè Comarcal per a la Protecció Social

El Comitè Comarcal per a la Protecció Social és un espai de treball i cooperació entre agents públics i privats de la comarca que actuen i tenen expertesa en la lluita contra la pobresa i les desigualtats. 

Aquest espai dóna continuïtat a la Comissió Mixta d’Observació Permanent de la Pobresa i les Desigualtats i, en el marc del Pla de reconstrucció del Vallès Occidental, es va reconfigurar per donar suport a l’elaboració del Pla comarcal per a la protecció social 

Principals funcions:

 • Anàlisi de la situació i evolució de les desigualtats i la pobresa a la comarca i els seus municipis.
 • Avaluació de l’impacte dels programes, serveis i polítiques del sistema de protecció social. 
 • Exploració i valoració de nous models d’intervenció i cooperació.
 • Dinamització i coordinació territorial per a l’impuls i desenvolupament d‘iniciatives innovadores 
 • Elaboració d’informes, propostes i/o dictàmens per elevar als òrgans de decisió del Consell Comarcal o d’altres institucions.

Entitats membres:

 • Consell Comarcal del Vallès Occidental
 • Ajuntaments 
 • Càritas
 • Creu Roja

Enllaços relacionats

Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL)

La Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local (XODEL) és un espai de treball, debat i reflexió dels observatoris de la demarcació de Barcelona coordinat per l’Oficina Tècnica d’Estratègies per al Desenvolupament Econòmic (OTEDE) de l’Àrea de Desenvolupament Econòmic Local de la Diputació de Barcelona.

La Xarxa treballa de manera col·laborativa mitjançant diferents grups de treball sobre temàtiques vinculades amb els vectors del desenvolupament local (demografía, formació i educació, competitivitat territorial, habitatge, entre d’altres), el desenvolupament d’innovacions metodològiques per a l’anàlisi territorial o la millora de la comunicació i la transferència de coneixement a través de la visualització de dades.

En el marc de la XODEL, l’Observatori del Consell Comarcal ha participat en l’elaboració dels següents productes:

Càtedra d’Emprenedoria i Innovació Social

El Consell Comarcal del Vallès Occidental forma part de la Càtedra en Emprenedoria i Innovació social, adscrita al Centre d’Estudis i de Recerca en Emprenedoria i Innovació Social de la Universitat Autònoma de Barcelona, juntament amb els ajuntaments de Mollet del Vallès i Sant Cugat del Vallès i el Consell Comarcal del Vallès Oriental. La Càtedra també rep el recolzament de la Diputació de Barcelona en el marc del projecte EINES (Espai Innova en Emprenedoria Social). 

L’Observatori Comarcal col·labora en l’elaboració de l’Anuari d’Emprenedoria, Economia i Innovació Social i en el desenvolupament del Visor de l’economia, emprenedoria i innovació social.

Enllaços relacionats

Anuari 2023

Anuari 2022

Anuari 2021

Visor de l’economia, emprenedoria i innovació social

SERVEI DE CONSULTES

No trobes alguna dada? T’ajudem!

Si vols fer una consulta o demanda d’informació et podem atendre de manera personalitzada mitjançant el següent formulari.

El servei de consultes està destinat a personal tècnic dels ens locals, organismes i institucions, així com a empreses, agents econòmics i socials del territori i la població en general que necessiti informació sobre la situació actual de la comarca en aquells temes que treballa l’Observatori.

Amb l’objectiu de poder atendre de la manera més eficient totes les peticions que ens arribin, us agrairíem que ens adreceu la vostra consulta o demanda d’informació mitjançant el següent formulari. El temps de resposta serà com a mínim de 48 hores per aquelles consultes senzilles i per les que comportin més volum d’informació us adreçarem la data aproximada. Des de l’Observatori anirem contestant les consultes per ordre d’arribada. Si és tracta d’un petició urgent caldrà que ens ho remarqueu.


  NOTÍCIES

  22-07-2024

  L’Observatori comarcal publica el Flaix socioeconòmic del 2n trimestre 2024

  12-07-2024

  L’Observatori comarcal publica l’Infoatur del mes de juny

  11-07-2024

  L’Observatori del Consell Comarcal del Vallès Occidental participa en la jornada commemorativa dels 30 anys de la Xarxa d’Observatoris del Desenvolupament Econòmic Local

  08-07-2024

  Nota informativa de l’Observatori comarcal: Augmenta amb força el nombre i l‘import de les pensions no contributives, dirigides apersones grans i persones amb discapacitats amb baixosrecursos econòmics