Buscador per paraules clau

Impacte del Salari Mínim Comarcal

Estudis i informes específics

Impacte del Salari Mínim Comarcal a les administracions del Vallès Occidental

La finalitat de l’estudi “Impacte del salari mínim comarcal a les administracions locals del Vallès Occidental” va ser per mesurar l’impacte i el cost de l’aplicació del salari mínim comarcal de les principals contractacions en el sou dels treballadors i treballadores, les empreses subcontractades i els pressupostos municipals.

Aquest treball va ser una actuació desenvolupada en el marc del projecte estratègic “Salari Mínim Comarcal” i era fruit de l’acord “Per un canvi de model en la lluita contra la pobresa i la desigualtat” aprovat pel Consell d’Alcaldes i Alcaldesses el 8 de juny de 2017.

El treball s’estructura en dos capítols. El primer, “Experiències de referència i previsió d’impactes generals” té bàsicament dos objectius: primer, fer una aproximació a les diferents experiències internacionals de salaris vitals aplicades a l’àmbit local, posant el focus en les diferents metodologies de quantificació de les necessitats bàsiques i de l’estimació d’ingressos de les llars; segon, situar la implantació del salari mínim local en l’actual context de canvi de les polítiques salarials i de garantia de rendes a partir de la revisió de l’evidència sobre els seus efectes en els salaris i l’ocupació, així com en el seu impacte com a mesura per reduir la desigualtat i la pobresa.

El segon capítol, “Anàlisi dels pressupostos i de la contractació pública”, actualment  en procés d’elaboració. Aquesta part de l’informe té tres objectius: primer, analitzar els pressupostos municipals i les característiques de la contractació pública dels municipis del Vallès Occidental; segon, determinar la incidència dels baixos salaris en els convenis de les principals activitats afectades; tercer, estimar l’impacte del SMC en les contractacions amb més potencial de millora.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail