Buscador per paraules clau

Mapa de recursos contra la pobresa al Vallès Occidental

Estudis i informes específics

Mapa de recursos per combatre la pobresa al Vallès Occidental

El mapa identifica, quantifica i divulga els recursos públics i privats dedicats a combatre la pobresa i cobrir les necessitats més bàsiques al Vallès Occidental, l’any 2017.

En total s’han inventariat 121 recursos que s’han agrupat en 3 grans àmbits i 13 categories. La informació s’ha obtingut gràcies a la col·laboració d’ajuntaments, entitats socials i també d’administracions públiques supramunicipals.

Aquest és un mapa viu i una mostra molt important dels principals recursos per a cobrir la pobresa, sobretot, de les ajudes i prestacions econòmiques que sumen un total de 174,3M€. La seva elaboració s’ha fet en el marc de la Comissió Mixta d’Observació Permanent de la Pobresa i les Desigualtats.

Informe de presentació i anàlisi

Trobaràs la metodologia utilitzada i el detall dels principals resultats de la informació obtinguda en el Mapa: imports totals, nombre de llars o persones beneficiàries, administracions i entitats socials que financen els recursos, etc.

Mapa de recursos general

Trobaràs un arbre de continguts que presenta els àmbits d’actuació i categories amb la seva corresponent despesa econòmica i per a cadascun dels recursos la seva descripció, la font de finançament, el gestor, l’abast territorial i les llars o persones beneficiàries.

Clica sobre la imatge següent per accedir al mapa conceptual. Per desplegar els àmbits, categories o recursos cliqueu sobre el símbol + situat a la part esquerra dels títols.

Mapa de recursos municipal

Trobaràs els recursos inventariats a nivell municipi diferenciats per icones i colors segons tres grans àmbits: habitatge i energia, manutenció i sociolaborals. Cada icona agrupa els recursos registrats d’alguna de les 13 categories, un cop cliquis sobre ella detalla i descriu cada recurs. Tingueu en compte que les icones no indiquen l’adreça exacta on es presten els recursos, només fan referència al municipi.

La majoria de recursos es presten a una o més poblacions. D’alguns només es disposa d’informació a nivell comarcal, els trobareu localitzats al mig del mapa amb una icona de color gris.

Clica sobre la imatge següent per accedir al mapa municipal.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail