Buscador per paraules clau

Territori i Habitatge

Oficina Comarcal de Rehabilitació

L’Oficina Comarcal de Rehabilitació del Consell Comarcal del Vallès Occidental és un instrument al servei del conjunt de la ciutadania, per tal de facilitar la gestió dels ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges, amb l’objectiu que el màxim número de famílies es pugui beneficiar dels fons europeus Next Generation.​

Des de l’Oficina Comarcal de Rehabilitació s’ofereix informació i assessorament sobre els ajuts convocats, i es revisa la documentació tècnica per a la tramitació de les sol·licituds de subvenció.

El Consell Comarcal ha signat un conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya per a la implementació de l’Oficina Comarcal de Rehabilitació.

En funció del teu municipi de residència cal que t’adrecis a la teva Oficina de Rehabilitació.

Sessions informatives sobre ajuts a la rehabilitació

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i les Oficines tècniques de rehabilitació d’arquitectes i d’administració de finques informen sobre els Ajuts per a la Rehabilitació en diferents sessions a Castellar del Vallès, Palau-solità i Plegamans i Viladecavalls.

Són gratuïtes i no necessiten inscripció prèvia. Tot i realitzar-se en aquests tres municipis, estan obertes a ciutadania de tota la comarca. No es descarta que properament es plantegin noves ubicacions.

Durant la xerrada s’informarà sobre les subvencions existents, els requisits bàsics per accedir-hi i els avantatges que suposen.

Les sessions programades són les següents:

 • 3 d’octubre: Castellar del Vallès, a les 18 hores, a la Sala Auditori de l’Edifici El Mirador.
 • 18 d’octubre: Palau-solità i Plegamans,  a les 18 hores, a la Sala Auditori de Can Cortés (Avinguda del Camí Reial, 56)

També es preveu realitzar una sessió a Viladecavalls aquesta tardor.

Convocatòries obertes

A continuació podeu trobar les convocatòries que actualment estan vigents, amb la informació corresponent, les preguntes més freqüents i l’enllaç a la tramitació

Abans de presentar una sol·licitud d’ajuts, cal comprovar que es disposa de tota la documentació necessària per a poder tramitar-la, i aportar-la en el moment de presentar la sol·licitud. En els programes 4 i 5, un cop realitzada la sol·licitud de l’ajut, disposa de 10 dies perquè el seu tècnic competent formalitzi la Declaració responsable dels requisits tècnics del programa.

Informació general i preguntes freqüents sobre els Programes 3, 4, i 5

 • Text del Real Decreto 853/2021 d’aprovació dels programes d’ajuda en rehabilitació residencial i habitatge social del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

PROGRAMA 3: AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA D’EDIFICIS PLURIFAMILIARS O UNIFAMILIARS

Té per objecte fomentar i regular les actuacions en edificis d’habitatges, per millorar l’eficiència i estalvi energètic i la rehabilitació en general, tant si són primeres o segones residències. Aspectes principals del programa:

Termini: del 23 de maig al 31 de desembre de 2022 (o fins que s’exhaureixin els fons).

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Propietaris d’immobles, persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris), comunitats de propietaris.

Actuacions subvencionables: Les actuacions han d’assolir tots dos requisits:

 • Reducció ≥ 30% de l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • Reducció de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració de l’habitatge unifamiliar o de l’edifici ha de ser de:
 • Zones climàtiques D i E – Castellar del Vallès, Gallifa, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls –, un 35%
 • Zona climàtica C – La resta de municipis de la comarca –, un 25%

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs. 

Actuacions amb excepcions:

 • Edificis protegits: Quan tinguin limitades actuacions sobre els elements en els quals sigui necessari intervenir, no hauran de complir el requisit de reducció de demanda. No obstant això, aquells elements de l’envolupant sobre els quals es pugui intervenir hauran de complir amb els valors normatius que s’escaiguin.
 • Intervencions de millora energètica realitzades en edificis en els darrers 4 anys a la sol·licitud i que es puguin acreditar: Es poden comptabilitzar aquestes millores energètiques a l’hora de justificar el % d’assoliment en la reducció de demanda energètica de calefacció i refrigeració.

Quanties: 

Ajuts addicionals individuals que cobreixen fins el 100% de l’import per propietaris o usufructuaris d’habitatges inclosos en els edificis objecte de rehabilitació que acreditin estar en situació de vulnerabilitat econòmica.

PROGRAMA 4: AJUTS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA UNIFAMILIARS O HABITATGES PERTANYENTS A EDIFICIS PLURIFAMILIARS

Finançament adreçat a les persones propietàries, llogateres o usufructuàries que volen adoptar mesures per millorar l’eficiència energètica del seu domicili habitual i permanent, com ara la millora de l’envolupant tèrmica (tancaments exteriors, coberta, fusteries,..) o la substitució de sistemes de climatització que substitueixin les energies fòssils per energies renovables o biomassa. Aspectes principals del programa:

Termini: del 7 de juny al 31 de desembre de 2022 (o fins exhauriment dels fons).

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Propietaris, usufructuaris o arrendataris de l’habitatge que hauran d’acreditar que l’habitatge és el domicili habitual i permanent mitjançant  certificació o volant d’empadronament.

En el cas que el sol·licitant sigui l’arrendatari, caldrà que acrediti haver arribat a un acord amb el propietari pel qual l’arrendatari assumeix el cost de les obres de rehabilitació.

Actuacions subvencionables: Les actuacions han d’assolir un dels requisits:

 • Reducció ≥ 7% de la demanda energètica anual global de calefacció i refrigeració.
 • Reducció ≥ 30% de l’indicador de consum Energia primària no renovable (Epnr) referida a la certificació energètica.
 • Actuacions sobre els elements que componen l’envolupant tèrmica, per adequar les seves característiques (transmitància tèrmica i permeabilitat a l’aire) als valors normatius vigents.

S’inclouen com a actuacions subvencionables el cost dels honoraris, redacció de projectes i direcció d’obra, certificats o informes. No són subvencionables llicències, taxes, impostos o tributs. 

Quantia dels ajuts: 

Termini d’execució d’obres: Màxim 12 mesos comptats des de la data de concessió de l’ajuda.

PROGRAMA 5: AJUTS A L’ELABORACIÓ DEL LLIBRE DE L’EDIFICI EXISTENT PER A LA REHABILITACIÓ I LA REDACCIÓ DE PROJECTES DE REHABILITACIÓ

Té per objecte l’impuls i la implantació i generalització del Llibre de l’Edifici Existent i el desenvolupament dels projectes tècnics de rehabilitació integral amb la finalitat d’activar la demanda d’una rehabilitació energètica significativa i d’alta qualitat en els edificis.

Termini: del 20 de juny al 31 de desembre de 2022 (o fins que s’exhaureixin els fons).

Gestió: Agència d’Habitatge de Catalunya (Generalitat de Catalunya)

Beneficiaris: Persones físiques o jurídiques (propietaris, usufructuaris o arrendataris), comunitats de propietaris.

Actuacions subvencionables: 

 • Implantació i generalització del Llibre d’Edifici existent per a la rehabilitació.
 • Desenvolupament de projectes tècnics de rehabilitació integral d’edificis.

Requisits dels edificis:

 • Estar finalitzats abans de l’any 2000.
 • Que almenys el 50% de la superfície construïda sobre la rasant, exclosa la planta baixa o plantes inferiors si té altres usos diferents al residencial, tingui ús residencial habitatge.
 • Haver presentat davant l’AHC i haver estat admesos amb anterioritat a la presentació de la sol·licitud de subvenció l’informe de la inspecció tècnica de l’edifici (IITE), segons model normalitzat per l’AHC.

Quantia dels ajuts

FINANÇAMENT

Per facilitar l’aprofitament dels ajuts, existeixen opcions de finançament a comunitats de propietaris i persones físiques i jurídiques privades. Més informació als següents links:

https://rehabilitacio.arquitectes.cat/financament/

https://otr.cat/subvencions-i-prestecs/prestecs/

https://otrc.consellcaf.cat/financament_fng.asp

PROGRAMA D’AJUTS A AL REHABILITACIÓ ENERGÈTICA D’EDIFICIS EN MUNICIPIS DE MENYS DE 5000 HABITANTS (PREE 5000)

Termini: fins el 31 de desembre de 2023

Gestió:  Institut Català de l’Energia

Actuacions subvencionables:  

 • Millora de l’eficiència energètica de l’envolupant tèrmica dels edificis
 • Renovació de les instal·lacions de calefacció, refrigeració i d’aigua calenta sanitària (ACS) per aerotèrmia, plaques solars tèrmiques, geotèrmia o biomassa.

Les actuacions han d’assolir el següent:

 • Reducció ≥30% consum d’energia primària no renovable (a documentar amb el certificat d’eficiència energètica de l’edifici abans i després del projecte).
 • Salt de lletra en l’escala d’emissions de CO2 (kg CO2 / m2 any) – (excepte per edificis amb qualificació energètica A o sense qualificació energètica)

Beneficiaris: Persones físiques propietaris de l’edifici, bé a títol individual, o bé, que pertanyen a una comunitat o agrupació de propietaris; comunitats o agrupacions de propietaris d’edificis residencials d’ús habitatge; empreses explotadores, arrendatàries o concessionàries d’edificis; empreses de serveis energètics (ESEs); Ajuntaments; Diputacions o entitats locals equivalents; comunitats d’energies renovables i les comunitats ciutadanes d’energia.

Tramitació i més informació:  La tramitació dels ajuts s’ha de fer telemàticament a través del web de l’ICAEN.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Territori i Habitatge

+
22-09-2022

El Consell Comarcal i les Oficines tècniques de rehabilitació d’arquitectes i d’administració de finques informen sobre els Ajuts per a la Rehabilitació en sessions a Castellar del Vallès, Palau-solità i Plegamans i Viladecavalls

29-07-2022

Més de la meitat dels turistes que arriben a la comarca ho fan per feina i el 78% són homes

22-07-2022

El Ple Comarcal aprova per unanimitat una moció que reclama l’aprovació de l’estatut del municipi rural

21-07-2022

L’informe de l’Observatori Comarcal constata un empitjorament de les dificultat d’accés a l’habitatge i un augment els desnonaments el 2021