Buscador per paraules clau

Desenvolupament Econòmic i Ocupació

Mercat comarcal Mercavallès

Mercavallès és el principal mercat majorista del Vallès. Situat entre els municipis de Sabadell i Terrassa, forneix una àmplia i densa àrea d’influència d’en total més de 1.750.000 habitants, comptant amb la comarca i les comarques limítrofes. Compta amb 30 empreses i la seva superfície, d’aproximadament 1 hectàrea, està dividida en 2 zones: l’àrea del mercat majorista, que consta d’una nau amb 60 llocs de mercat, i un espai descobert, per a serveis i aparcament de tot tipus de vehicles.

EL MERCAT MAJORISTA DEL VALLÈS OCCIDENTAL

Mercavallès ofereix tota la varietat de productes frescos alimentaris i complements per a proveir a comerços i minoristes, empreses d’hostaleria, restauració, càtering i botigues d’alimentació especialitzades. Abasta el Vallès Occidental i comarques veïnes com el  Vallès Oriental, el Bages, el Baix Llobregat, del Barcelonès, el Maresme i el Solsonès.

Està situat entre Sabadell i Terrassa, a peu de la Carretera Nacional 150 i a 20 minuts com a màxim de qualsevol punt del Vallès Occidental. Així mateix, està a només 30 minuts del port i l’aeroport de Barcelona.

Amb 30 empreses i 50 anys d’experiència, l’activitat de Mercavallès genera prop de 300 llocs de treball directes i 4.500 llocs de treball indirectes. Mercavallès compta amb un edifici central de 10.000 m2 per a l’activitat de venda i una superfície de 22.000 m2 per a serveis i aparcaments.

HORARIS COMERCIALS DE MERCAVALLÈS

Horari setmanal de venda: de dilluns a divendres, de 13 a 19 hores.

Festius del mercat any 2024: a banda dels festius aprovats per la Generalitat de Catalunya, el mercat comarcal estarà tancat el 5 de gener i l’11 d’octubre.

Et pots descarregar en PDF el calendari de paret de l’any 2024 del mercat.

CONTACTA AMB EL MERCAT

Si vols posar-te en contacte amb el mercat, pots fer-ho per telèfon o per correu electrònic:

  • Telèfon: 937 457 450
  • Correu electrònic: ccvoc.mercavalles@ccvoc.cat

També podeu consultar el llistat de telèfons de les diferents parades:

SORTEIG PER L’OCUPACIÓ TEMPORAL DE LES PARADES VACANTS

En data 23 de desembre de 2022 es publica el llistat de les persones o empreses que han sol·licitat ocupar una de les parades vacants de Mercavallès i es disposa un termini de 10 dies hàbils per a esmenes o reclamacions a partir de l’endemà de la publicació al web del Consell comarcal i al Tauler d’edictes de Mercavallès.

En els documents podeu consultar el Decret de Presidència i les Bases del sorteig per a l’autorització de l’ocupació a precari, de forma temporal i provisional, fins a l’adjudicació de les noves concessions, de les cinc parades núm. 16, 30, 32, 40 i 41, actualment vacants al mercat comarcal (Mercavallès).

PROCÉS DE LICITACIÓ I ADJUDICACIÓ DE LES CONCESSIONS

El Consell Comarcal treballa en el procés de licitació i adjudicació de les concessions de les parades i la renovació de la seva gestió. En el Ple del dia 17 de març de 2021, el Consell Comarcal ha acceptat per unanimitat de tots els grups comarcals la delegació de la gestió de l’equipament per part dels Ajuntaments de Terrassa (aprovada el 28 de gener de 2022) i de Sabadell (aprovada el 14 de desembre de 2021), per un període de quaranta anys, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2061.

És aquest el punt d’inici formal de la renovació de les concessions que fa mesos que es treballa a nivell intern. La delegació faculta el Consell Comarcal per a fer-se càrrec de les vigents i les futures concessions de les parades i espais privatius de Mercavallès, així com per a la conservació i la utilització dels béns i els drets adquirits per la delegació, per al compliment de les finalitats de la delegació. Igualment comprèn l’elaboració i aprovació dels plecs tècnics i administratius necessaris per procedir a la licitació i a una nova adjudicació de les concessions demanials de les parades i espais privatius que procedeixin.

RENOVACIÓ I MODERNITZACIÓ DE MERCAVALLÈS 

Licitació de les obres

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat al perfil del contractant la Contractació de la redacció del projecte bàsic i del projecte executiu de la reforma i rehabilitació de l’edifici, instal·lacions i recinte del Mercavallès. Podeu trobar la informació al Perfil del Contractant

Treballs previstos

Aquest 2022 es redactarà el projecte bàsic i executiu d’obres de millora i modernització del mercat, que han de permetre l’adequació normativa i la modernització de les instal·lacions, així com situar-les en el context d’estalvi energètic, d’ús d’energies renovables i de digitalització de serveis. Les obres de millora es preveuen iniciar un cop consolidades les noves adjudicacions i realitzar-les per fases constructives per no afectar el desenvolupament de l’activitat comercial del mercat.

En la fase 1 es faran els treballs d’intervenció bàsica com la substitució de la coberta o la protecció contra incendis. En la fase 2, d’intervenció mitja, es treballarà l’accessibilitat a l’edifici, la creació de serveis higiènics, la regularització dels espais i la millora dels acabats. En una tercera fase d’intervenció avançada es preveu la reordenació dels usos de la parcel·la, la urbanització de la parcel·la i l’actuació en seguretat i control d’accessos. La voluntat del govern comarcal és que les obres puguin conviure amb l’activitat comercial.

Per a tot plegat s’està estudiant i treballant en l’accés a fons europeus, ja sigui els Fons Next Generation EU, els Fons Feder o altres. Val a dir, però, que les necessitats bàsiques del mercat i les millores necessàries es cobriran amb fons propis si no s’obtenen fons europeus.

DIGITALITZACIÓ DEL MERCAT 

També s’ha sol·licitat una subvenció al Ministeri d’Indústria, Comerç i Turisme en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència que contempla una sèrie de mesures per impulsar la seva digitalització, circularitat i competitivitat consolidant el seu paper com un servei públic essencial, sostenible, accessible i de proximitat, que promogui una distribució alimentària saludable i sostenible. 

EL MERCAT CIRCULAR 

El Consell Comarcal ha iniciat el  2021 el projecte Mercat Circular, per fomentar l’aprofitament de les fruites i verdures del mercat Mercavallès que són mengívoles però no comercialitzables per tal de proveir aliments frescos i de qualitat a persones que necessiten suport alimentari a  la comarca. El Mercat Circular aporta valor social a la tasca comercial del mercat comarcal. És un clar exemple d’economia circular i de compromís social que és un valor de continuïtat a la nova gestió i concessions de Mercavallès.

MILLORA EN LA GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant el 2020 el mercat comarcal ja va fer un important salt endavant en la gestió dels residus que genera. Actualment Mercavallès ja ha assolit el 85% en la recollida selectiva de residus i la fracció resta s’ha reduït un terç. Això ha estat gràcies al nou sistema de recollida amb una gran implicació dels concessionaris i dels treballadors i treballadores de l’equipament, així com pels clients i clientes.  Amb el projecte previst es vol millorar encara més en la gestió dels residus que es generen al recinte i impulsar-ne el seu aprofitament.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Desenvolupament Econòmic i Ocupació

+
15-04-2024

Representants del Consell Comarcal i de l’AMB estudien línies de col·laboració entre ambdues entitats

15-04-2024

L’Observatori comarcal publica l’Infoatur del mes de març que va finalitzar amb una taxa d’atur del 9’62%

12-04-2024

Una delegació d’empreses visita la Fira Advanced Factories 2024 de la mà del Consell Comarcal del Vallès Occidental

11-04-2024

En marxa “Els dilluns formatius” una proposta per a la millora continua de les empreses del sector turístic, comerç i restauració