Buscador per paraules clau

Desenvolupament Econòmic i Ocupació

Fiscalitat local i simplificació administrativa

Taula de fiscalitat local i simplificació administrativa

Es celebra una trobada a l’any per establir prioritats comunes, compartir interessos i establir les prioritats pel desplegament tècnic. 

Els seus objectius principals son:

  • Augmentar la coordinació i transferència de bones pràctiques en les bases i requisits de les diferents ordenances municipals i ajudes econòmiques dirigides a l’activitat econòmica.
  • Millorar el disseny, l’avaluació i l’impacte dels tributs, taxes i bonificacions locals afavorint una major relació amb les estratègies i programes de desenvolupament local.
  • Articular un marc normatiu, metodologies i procediments comuns per facilitar el desplegament d’activitat econòmica a la nostra comarca.

Informació de bonificacions locals

Els ajuntaments disposen de diferents bonificacions, en general, destinades a millorar l’eficiència energètica, energies renovables de les naus, la mobilitat sostenible i la qualitat de l’ocupació. Alguns exemples més habituals són: 

  • IBI: per instal·lar sistemes d’aprofitament tèrmic o elèctric d’energia solar 
  • IAE: per utilitzar o produir energia a partir d’instal·lacions per a l’aprofitament d’energies renovables o sistemes de cogeneració, per disposar d’un Pla de transport per a l’estalvi d’energia, per incrementar la mitjana de la plantilla de treballadors/es amb contracte indefinit
  • ICIO: per obres d’implantació d’energia solar tèrmica i plaques fotovoltaiques , per instal·lar infraestructures de càrrega de vehicles elèctrics,
  • IVTM: per vehicles d’empresa o transport de mercaderies en menor impacte ambiental

Què t’oferim?

  • Informació de les ajudes i bonificacions locals a l’activitat industrial de la comarca

Vols conèixer les ordenances específiques de cada ajuntament?

Més informació

Documentació d’interès

Acords i informes de seguiment de la Taula

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Desenvolupament Econòmic i Ocupació

+
27-06-2022

El Programa CuEme d’emprenedoria a l’escola 2021-22 que compta amb l’acompanyament del Consell Comarcal tanca el curs a Vacarisses i Viladecavalls

22-06-2022

El Consell Comarcal inicia un nou projecte d’impuls de la Fabricació Additiva per a PIMEs industrials

17-06-2022

Es presenta el nou sistema integrat FPcat als professionals d’orientació formativa i ocupacional del Vallès Occidental

17-06-2022

El Vallès Occidental treballa de forma conjunta per un canvi en les polítiques actives d’ocupació