Buscador per paraules clau

Acció Social i Educació

Gent Gran

La gent gran: un col·lectiu prioritari davant els efectes de la pandèmia 

Al Vallès Occidental, la població major de 65 anys arribava a les 157.000 persones el 2021 i, en l’horitzó de 2033, es preveu que augmenti el seu pes des d’un 16,8% fins al 22%.

S’ha produït un procés de sobre envelliment del col·lectiu de gent gran, és a dir, dins de les persones majors de 65 anys, guanyen pes els trams d’edat més avançada, amb més de 85 anys.

Aquest canvi demogràfic té sobretot nom de dona: dues de cada tres persones de 80 anys o més són dones, les quals representen també més del 56 % de la generació dels 60 als 79 anys.

L’any 2030, la població de la comarca serà més envellida: el grup de població major de 65 anys haurà augmentat el seu pes d’un 17,3% (2022) a un 20,7% (2030).

El projecte CUIDEM detecta situacions de vulnerabilitat entre les persones majors de 85 anys

Arran de les necessitats detectades en l’estudi d’Impacte de la COVID-19 i en el marc del Pla d’Innovació per a la Protecció Social, el Consell Comarcal ha portat a terme el projecte CUIDEM destinat al col·lectiu de persones més grans de 85 anys. L’objectiu ha estat poder millorar la protecció i atenció social d’aquestes persones, detectant les mancances existents i proposant intervencions. 

El projecte es va desenvolupar, en una primera fase a 4 municipis que formen part de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials: Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sentmenat i Viladecavalls. Arran del projecte es van poder derivar a les persones grans cap el recurs social més adient a les seves necessitats, millorar les seves condicions de vida i reduir situacions de vulnerabilitat. Ara s’ha iniciat la segona fase a la resta de municipis de l’ l’Àrea Bàsica de Serveis Socials.

S’han fet visites a domicilis, valoracions per parts dels equips de dependència, orientacions telefòniques, derivacions a serveis socials i altre actuacions personalitzades. En un 25% dels casos, s’han detectat mancances i se n’han derivat intervencions. Les mancances més freqüents estan relacionades amb salut mental, salut emocional, recursos de la llei de Dependència o la relació/vinculació amb els Serveis Socials. D’altra banda, sobre una mostra de 260 persones enquestades, 83 persones han manifestat que la pandèmia va empitjorar la seva situació de solitud no volguda i el seu estat de salut. 

Cuidem les persones cuidadores: neix el projecte Acompanya’m

El projecte Acompanya’m s’ha iniciat el 2023 per tal de poder fer un treball de cura, acompanyament, detecció i suport a les persones cuidadores no professionals. El projecte treballa amb els 11 municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials i es compta amb una nova figura tècnica del Treball Social. 

Per a uns municipis i comunitats cuidadores

El Consell s’ha adherit a la Declaració “Per a uns municipis i comunitats cuidadores” promoguda per la Diputació de Barcelona. Aquesta Declaració fa referència a l’envelliment de la població i a la necessitat d’avançar cap a fórmules més integrals, que posin en el centre de l’atenció a les persones en totes les seves dimensions: social sanitària, relacional, econòmica.

Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental 

El Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental, és un òrgan de consulta i participació de les entitats i associacions que tenen una tasca entorn als temes de la gent gran, la seva inclusió, protecció i promoció tant de les atencions assistencials com de les activitats participatives en la nostra comarca. Al llarg del mandat s’ha avançat de forma participada en la redacció del reglament de l’ens, aprovat el març de 2022 pel Ple comarcal.

L’Assemblea General, com a òrgan de màxima representació del Consell de la Gent Gran, esta formada una persona per cadascun dels 23 municipis de la comarca, escollida pel consell municipal de la gent gran, si està constituït, o qui designi l’ajuntament. L’Assemblea General està presidida pel President del Consell Comarcal.

S’inicia l’elaboració d’un Pla d’envelliment actiu a la comarca

Aquest 2023 el Consell Comarcal ha incorporat una persona tècnica per iniciar l’elaboració d’un pla d’envelliment actiu. Servirà per fer una diagnosi de les necessitats de les persones grans de l’Àrea Bàsica i planificar noves accions i projectes per l’acompanyament d’aquest col·lectiu, amb una mirada preventiva i de proximitat, que doni resposta a les seves necessitats, tant d’atenció com de participació. 

Nova Guia contra el maltractament de la Gent Gran 

El Consell Comarcal ha elaborat la Guia per fer front al maltractament de les persones grans, amb el suport de la Diputació de Barcelona i de l’associació EIMA. L’objectiu de la Guia és millorar la protecció i l’atenció social a persones grans i poder diagnosticar, planificar, programar i executar de manera integrada les actuacions contra el maltractament cap a les persones grans.  Per elaborar-la s’han fet sessions participades pels col·lectius professionals que intervenen en la gent gran. A més, aquest procés ha permès teixir una xarxa multidisciplinar de professionals coordinats per a la protecció de la gent gran de l’Àrea Bàsica.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Acció Social i Educació

+
27-09-2023

El Servei d’Informació i Atenció a les Dones del Consell Comarcal està disponible a 11 municipis de la comarca

22-09-2023

El Consell Comarcal del Vallès Occidental s’afegeix a la commemoració del Dia de la Visibilitat Bisexual

21-09-2023

L’empresa de restauració col·lectiva Serunion s’afegeix al projecte de sostenibilitat alimentaria Recooperem i impulsarà l’aprofitament als seus menjadors amb la col·laboració del Consell Comarcal

15-09-2023

El projecte Recooperem de sostenibilitat alimentària, en marxa a 64 centres d’aprofitament de la comarca: 58 escoles, cinc empreses i un hospital