Buscador per paraules clau

Altres òrgans representatius

Comissió de Transparència i bon govern pel mandat 2019-2023

El Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental en sessió celebrada el 19 d’octubre de 2020 va acordar la creació la Comissió de Transparència i bon govern del Consell Comarcal per al mandat 2019-23 per tal que desenvolupi les funcions següents:

• Informar i fer seguiment dels temes judicials que afectin al Consell Comarcal del Vallès Occidental.
• Vetllar pel compliment de la Llei de Transparència.
• Rebre informació dels treballs tècnics de desenvolupament per la transparència i l’accés a la informació en el sí del Consell Comarcal.

La Comissió estarà presidida pel grup comarcal amb més representació a l’oposició, en aquest cas el grup comarcal d’ERC. També en formarà part el president del Consell Comarcal, la gerència i el Secretari de la corporació.

Presidència: Jordi Plaza Nualart (ERC)

 • Candidatura de progrés: Inés Fernández
 • ERC: Jordi Plaza Nualart
 • Junts per Catalunya: Míriam Casaramona
 • Ciutadans: José Luís Fernández
 • En Comú Guanyem: Maria del Mar Sempere
 • CAM-AMUNT: Marco Simarro
 • Tot per Terrassa: Xavier Fernández
 • PP: Anabel Plans Navarro

Comissió especial de comptes

La Comissió especial de comptes és un òrgan obligatori o essencial de l’organització comarcal. Les funcions atribuïdes a aquesta comissió són les que estableix l’article 15 del Decret Legislatiu 4/2003 de 4 de novembre, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de l’organització comarcal de Catalunya. 

Presidència: Ignasi Giménez Renom

 • Candidatura de progrés: Mari Carmen Cebrian Ordóñez
 • ERC: Albert Turon Vilaseca
 • JxCAT: Cesca Berenguer Priego
 • CIUTADANS: Jose Luis Fernández Diaz
 • En Comú guanyem: Carles Rodríguez Herencia
 • CAM-AMUNT: Marco Simarro Zanón
 • TOTxTERRASSA: Jennifer Ramírez Porras
 • PP: Ana Isabel Plans Navarro

Plenari de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials

Format per alcaldes, alcaldesses, regidors i regidores dels municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials del Consell Comarcal, per marcar el full de ruta d’aquesta Àrea Bàsica.

Comissió Comarcal de Promoció Econòmica i Ocupació

Integrada pels regidors de promoció econòmica i ocupació té les funcions de definir les prioritats i actuacions a emprendre, fer seguiment dels compromisos i acords, d’interlocució amb d’altres administracions i emetre informes a la comissió informativa.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail