Buscador per paraules clau

Desenvolupament Econòmic i Ocupació

Programes de foment de l’ocupació

Programa 30 PLUS 2022-2023

El programa 30 Plus té per objectiu afavorir la inserció laboral de persones desocupades de 30 anys i més, mitjançant la contractació laboral i proporcionant-los recursos, formació i competències necessàries per ocupar un determinat lloc de treball. 

El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona els contractes subscrits en el marc del programa amb una quantia màxima de 10.500’03  euros, per una durada màxima de 9 mesos, equivalent al salari mínim interprofessional per la jornada completa o la part proporcional en funció de la jornada parcial realitzada.

El programa també ofereix suport en la definició del perfil professional requerit pel lloc de feina vacant, així com en la gestió del procés de selecció i presentació de candidatures adequades al perfil demandat. També dóna una formació subvencionada adaptada a les necessitats del lloc de treball i assessorament en tot el procés de preparació i gestió de la subvenció.

Els requisits que ha de complir l’empresa per participar són:

  • No haver acomiadat a treballadors/es del mateix perfil o categoria professional qualificats com a nuls o improcedents en els darrers 3 mesos.
  • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legal.
  • Realitzar un contracte de treball amb una durada mínima de 6 mesos i una jornada mínima de 20 hores setmanals.
  • Assignar un tutor/a d’empresa per realitzar el seguiment i adaptació de la persona al lloc de treball.
  • Modificar l’horari i/o la jornada laboral del treballador/a per adaptar-la durant el període que es realitzi formació i contracte de forma simultània.

Els requisits que ha de complir la persona per participar són:

  • Tenir 30 anys o més.
  • Està en situació d’atur com a Demandant d’Ocupació no Ocupat.

Enguany 50 persones podran ser beneficiaries d’aquesta experiència professional d’un mínim de 6 mesos que es complementa amb formació vinculada al contracte de treball i acompanyament personalitzat en el procés de contractació.

Per a més informació les empreses poden contactar amb la tècnica del Programa 30 Plus, Mercè Vergés al telèfon 937.273.534, al mòbil 671.454.026 o al correu vergesjm@ccvoc.cat . Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Servicio Público de Empleo Estatal – Ministerio de Trabajo y Economia Social.

Xarxa de serveis itinerants. Programa ORIENTA

El Consell Comarcal ofereix una xarxa de serveis d’ocupació diversificada segons les necessitats de cada ens local de la comarca, que no disposa d’un servei propi o que disposa d’un servei local que requereix de la col·laboració d’altres per desenvolupar els seus objectius.  Actualment 7 municipis disposen de servei itinerant amb suport a l’ocupació: Badia del Vallès, Castellbisbal, Matadepera, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Ullastrell i Viladecavalls. 

La xarxa  ha anat evolucionant i adaptant-se als canvis que el propis serveis locals d’ocupació, la conjuntura econòmica i el perfil de les persones aturades han anat experimentant en aquests darrers temps. Les accions més habituals són l’orientació professional, el treball de competències transversals i de base, les accions d’intermediació laboral, les accions específiques de foment de la col·laboració i participació entre persones desocupades-empreses-administració, etc.

Contractació per la cohesió social: Treball i formació

El Consell Comarcal participa al Programa Treball i Formació de la Generalitat de Catalunya, que té com a objectiu afavorir la contractació de persones en situació d’atur, perquè puguin adquirir una experiència laboral i competències professionals a través de la formació, facilitant així una posterior inserció al mercat de treball. Els contractes tenen una durada d’un any i incorporen també  60 hores de formació en temes transversals. El programa està cofinançat pel Fons social Europeu. 

El 2022 s’adreça a dones en situació d’atur inscrites com a demandants d’ocupació no ocupades (DONO), víctimes de violència de gènere o dones en risc de caure en situació d’atur de molt llarga durada no perceptores de prestació per desocupació o subsidi ni d’ajuts; persones més grans de 45 anys; persones més grans de 52 anys i persones aturades de llarga durada. 

Les persones contractades treballen en projectes de l’entitat comarcal, tant a la mateixa seu del Consell Comarcal com en els municipis de la comarca que no poden accedir directament al projecte: Castellbisbal, Matadepera, Palau-solità i Plegamans, Polinyà, Rellinars, Sant Llorenç Savall, Sant Quirze del Vallès, Sentmenat, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. 

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Desenvolupament Econòmic i Ocupació

+
23-02-2024

S’inicia el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball del perfil professional de Tècnic/a mitjà/ana de Turisme

22-02-2024

Actualització del Directori de Recursos i Serveis per al Comerç i la Restauració

22-02-2024

Més de 75 professionals participen en els cinc grups de debat organitzats pel Consell Comarcal del Vallès Occidental, per analitzar els serveis ocupacionals que es realitzen a la comarca

20-02-2024

Consell Comarcal i ajuntaments renoven el compromís de cooperació pels suport al sector industrial