Buscador per paraules clau

Acció Social i Educació

Servei d’informació i atenció a la dona (SIAD)

Mapa de recursos comarcal per l’abordatge de les violències masclistes per facilitar la informació i l’acompanyament a les dones

És un servei gratuït i confidencial que es presta per telèfon, correu electrònic informaciodona@ccvoc.cat o presencialment a les nostre oficines del Consell Comarcal o en itinerància als municipis de menys de 20.000 habitants.

El SIAD vol garantir l’atenció a les dones víctimes de violència masclista del Vallès Occidental i donar suport als ajuntaments de l’ABSS per donar resposta a les necessitats de les dones de la comarca relacionades amb l’àmbit laboral, social, familiar o de parella.

El servei s’estructura en un servei bàsic d’informació i orientació que realitza les funcions d’acollida, informació, seguiment, acompanyament i derivació a d’altres serveis i dos serveis especialitzats relatius a suport psicològic i suport jurídic. També es realitza assessorament tècnic a personal de l’administració local de la comarcal sobre temes relatius a la incorporació de la perspectiva de gènere i accions en favor de l’eradicació de la violència masclista.

Grups de treball

Som promotors de la Comissió Experta en Violència Masclista del Vallès Occidental, en el marc de la qual s’està revisant el Protocol d’actuació comarcal, els circuits i recursos i serveis disponibles. En aquest grup hi participen representants locals amb expertesa el gènere i violència masclista.

Participem al grup de Violència Masclista de l’Oficina de Politiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona, per elaborar el protocol comarcal.

Promoció de la igualtat de gènere

El Pla de polítiques de dones per als municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Vallès Occidental, i ha estat vigent durant tot el mandat.

Aquest pla, marca les línies estratègiques generals per als municipis de l’ABSS del Consell Comarcal del Vallès Occidental i vol ser un facilitador de la promoció de la igualtat de les dones en l’exercici dels drets i deures que els corresponen com a ciutadanes, duent a terme accions relacionades amb la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, la discriminació laboral, socials i d’altres tipus de discriminació per raons de gènere, incorporant la perspectiva de gènere a les polítiques públiques, llenguatge no sexista i eradicació de la violència masclista.

En aquest marc, s’han desenvolupat les següents accions:

  • Assessorament en comunicació i llenguatge des d’una perspectiva de gènere: Informació, formació i correcció de projectes, campanyes de sensibilització i textos de l’administració des d’una perspectiva de llenguatge, verbal i no verbal, no sexista ni androcèntric.
  • Accions de sensibilització en commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona: Cada any es realitza l’adhesió als manifestos institucionals, l’enviament d’un escrit als i les professionals dels 23 municipis de la comarca de les àrees d’Igualtat, convivència, joventut i serveis socials, on s’inclouen textos d’autores catalanes. També s’ha fet difusió dels actes que se celebren a la comarca i una acció simbòlica per als/les treballadors/-es del Consell Comarcal.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Acció Social i Educació

+
22-06-2022

El Vallès Occidental persisteix en l’abordatge de les violències masclistes des de diferents perspectives i coneix el programa d’atenció a la víctima dels Mossos d’Esquadra a la Regió Metropolitana Nord

16-06-2022

Obert el procés selectiu per crear una borsa de treball de professional tècnic d’Igualtat al Consell Comarcal

16-06-2022

L’Observatori comarcal publica l’Informe trimestral de violència contra les dones amb les dades del primer trimestre de 2022

15-06-2022

El Consell Comarcal ofereix cinc tallers durant el mes de juliol per a esplais i centres de joves per treballar la igualtat, la convivència, el canvi climàtic i les competències digitals