Buscador per paraules clau

Acció Social i Educació

Servei d’informació i atenció a la dona (SIAD)

Mapa de recursos comarcal per l’abordatge de les violències masclistes per facilitar la informació i l’acompanyament a les dones

És un servei gratuït i confidencial que es presta per telèfon, correu electrònic informaciodona@ccvoc.cat o presencialment a les nostre oficines del Consell Comarcal o en itinerància als municipis de menys de 20.000 habitants.

El SIAD vol garantir l’atenció a les dones víctimes de violència masclista del Vallès Occidental i donar suport als ajuntaments de l’ABSS per donar resposta a les necessitats de les dones de la comarca relacionades amb l’àmbit laboral, social, familiar o de parella.

El servei s’estructura en un servei bàsic d’informació i orientació que realitza les funcions d’acollida, informació, seguiment, acompanyament i derivació a d’altres serveis i dos serveis especialitzats relatius a suport psicològic i suport jurídic. També es realitza assessorament tècnic a personal de l’administració local de la comarcal sobre temes relatius a la incorporació de la perspectiva de gènere i accions en favor de l’eradicació de la violència masclista.

Grups de treball

Som promotors de la Comissió Experta en Violència Masclista del Vallès Occidental, en el marc de la qual s’està revisant el Protocol d’actuació comarcal, els circuits i recursos i serveis disponibles. En aquest grup hi participen representants locals amb expertesa el gènere i violència masclista.

Participem al grup de Violència Masclista de l’Oficina de Politiques d’Igualtat i Drets Civils de la Diputació de Barcelona, per elaborar el protocol comarcal.

Promoció de la igualtat de gènere

El Pla de polítiques de dones per als municipis de l’Àrea Bàsica de Serveis Socials (ABSS) del Vallès Occidental, i ha estat vigent durant tot el mandat.

Aquest pla, marca les línies estratègiques generals per als municipis de l’ABSS del Consell Comarcal del Vallès Occidental i vol ser un facilitador de la promoció de la igualtat de les dones en l’exercici dels drets i deures que els corresponen com a ciutadanes, duent a terme accions relacionades amb la conciliació de la vida laboral, personal i familiar, la discriminació laboral, socials i d’altres tipus de discriminació per raons de gènere, incorporant la perspectiva de gènere a les polítiques públiques, llenguatge no sexista i eradicació de la violència masclista.

En aquest marc, s’han desenvolupat les següents accions:

  • Assessorament en comunicació i llenguatge des d’una perspectiva de gènere: Informació, formació i correcció de projectes, campanyes de sensibilització i textos de l’administració des d’una perspectiva de llenguatge, verbal i no verbal, no sexista ni androcèntric.
  • Accions de sensibilització en commemoració del 8 de març, el Dia Internacional de la Dona: Cada any es realitza l’adhesió als manifestos institucionals, l’enviament d’un escrit als i les professionals dels 23 municipis de la comarca de les àrees d’Igualtat, convivència, joventut i serveis socials, on s’inclouen textos d’autores catalanes. També s’ha fet difusió dels actes que se celebren a la comarca i una acció simbòlica per als/les treballadors/-es del Consell Comarcal.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Acció Social i Educació

+
29-03-2023

L’Hospital Universitari MútuaTerrassa es converteix en el primer centre hospitalari que s’adhereix al projecte Recooperem de sostenibilitat alimentària

23-03-2023

El Consell Comarcal i els CAPs de Salut de la comarca treballen conjuntament pel benestar emocional i la prevenció de les conductes de risc entre el jovent

23-03-2023

Nova injecció de fons Next Generation a la comarca per a la inversió en tecnologia i sistemes d’informació que millorin la gestió dels serveis socials

22-03-2023

Representants dels 23 municipis de la comarca formen part del nou Consell de la Gent Gran del Vallès Occidental constituït avui al Consell Comarcal