Buscador per paraules clau

Acció Social i Educació

Infància

Tres dècades de servei especialitzat d’infància i adolescència del Vallès Occidental protegint els infants i adolescents de la comarca

Amb la finalitat de protegir i aportar millores a tots aquells infants del Vallès Occidental que es troben en  situacions de risc de desemparament o en situació de desemparament, el Consell Comarcal compta amb l’Equip d’Atenció a la Infància i Adolescència (EAIA) que atén a tots els municipis de la comarca excepte Terrassa i Sabadell que tenen els seus equips propis d’EAIA.

Els equips d’atenció a la infància i l’adolescència (EAIA) són equips integrats per diferents professionals dels àmbits de la psicologia, la pedagogia, el treball social i l’educació social, distribuïts territorialment, que tenen com a objectius generals: orientar, diagnosticar, valorar, intervenir, tractar i fer el seguiment dels infants i adolescents en situació de risc greu o desemparament essent-ne els destinataris tant ells com les seves famílies. L’any 2023 compta amb 39 professionals incloent l’Equip d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència (EAIA), el Servei d’Integració en família extensa (SIFE) i el Servei terapèutic.

La situació de la infància a la comarca

A finals de 2022 l’Observatori comarcal ha publicat per primera vegada l’informe Infància i adolescència en risc d’exclusió social al Vallès Occidental que centra la seva mirada en les situacions de vulnerabilitat econòmica i social de la població menor de 18 anys de la comarca a partir del seu context demogràfic i educatiu, com també des de l’àmbit de drets socials.

L’informe s’ha presentat a inicis de 2023 als ajuntaments de la comarca per tal que pugui orientar la presa de decisions i donar suport a les polítiques municipals. Aquest treball vol aportar una visió d’aquesta etapa com a un període vital per trencar el cicle de desigualtats socials i per millorar les seves trajectòries futures.

Atenció a la Infància i l’Adolescència i les seves famílies

El Servei d’acolliment en família extensa atén una mitjana de 150 infants cada any

El servei s’ofereix a través de l’entitat Aldeas SOS amb el treball de vuit persones tècniques. A més de l’acompanyament individual i familiar, s’utiltiza la metodologia grupal per a donar suport a les famílies que porten a terme un acolliment familiar i també amb els joves acollits.

Reforç del servei de teràpies familiars per a famílies ateses a l’EAIA

Els anys 2021 i 2022 es detecta que en un volum elevat de casos donen situacions d’alta conflictivitat entre els progenitors i que hi ha dinàmiques familiars disfuncionals. Des del Consell Comarcal, amb fons propis, es reforça el servei de teràpies familiars per a famílies ateses a l’EAIA com a complement a les teràpies ofertes per la DGAIA. També s’ofereix el servei de coordinació de parentalitat/mediació, un servei que es valora molt necessari i que actualment no s’assumeix per part de la DGAIA.

Nou servei d’atenció a joves amb vulnerabilitat 

El Programa en matèria de Serveis Socials inclou la figura de  Dinamitzadors/es Cívics/ques per a l’emancipació juvenil de joves migrats sols menors (JMS) d’edat que arriben a Catalunya. L’any 2022 aquesta figura s’amplia com a tècnic/a per a treballar amb joves en situació de vulnerabilitat atès que la situació de vulnerabilitat de molts infants, adolescents i joves ha empitjorat. Per tant, aquesta figura dona resposta als joves migrats sols, però també a les persones d’altres col·lectius de joves que estan en una situació especial de vulnerabilitat.

El treball grupal, un model d’intervenció amb les famílies 

El Consell Comarcal ha implementat el treball grupal en el procés d’intervenció de l’EAIA per cercar una nova mirada per a la intervenció amb les famílies amb necessitats i / o aspectes comuns. Aquest treball grupal permet crear un espai de xarxa relacional informal entre famílies que pot esdevenir un suport mutu més enllà de la intervenció de l’EAIA. 

“Teixint xarxa entre dones”, un grup de mares per compartir experiències i suport mutu 

Els anys 2020 i 2021, l’EAIA comarcal juntament amb el Servei d’Atenció a la Dona de Rubí va dinamitzar un grup de mares per compartir experiències i oferir suport mutu. Es tracta de “Teixim xarxa entre dones”, format per sis mares que estant sent ateses per l’EAIA. L’objectiu del grup ha estat oferir a les mares un espai de confiança i suport mutu on poder oferir-los informació sobre el fenomen de les violències masclistes i l’impacte que produeix sobre les dones i també sobre els seus fills i filles. 

Grup d’habilitats mparentals 

El 2019 es va portar a termel’experiència del grup d’habilitats mparentals que on es va poder constatar com aquest espai permetia emergir sentiments, emocions i actituds diferents en persones que venen d’una trajectòria vital de molt patiment, silenci, indefensió i sobrecàrrega.

Es consolida el programa Caminar en Família per fer suport durant l’acolliment i la reunificació familiar

Aquest mandat s’ha consolidat el programa Caminar en família, que es va acabar d’implementar durant l’any 2019. El programa es porta a terme junt amb l’EAIA de Terrassa i els CRAE de la comarca. L’objectiu és donar suport en les competències parentals durant l’acolliment i la reunificació familiar. És un programa que es realitza anualment en funció de les necessitats. 

Compartint coneixement i expertesa

L’EAIA del Consell Comarcal és membre actiu en totes les Taules d’Infància existents en els territoris de la nostra competència, forma part dels Grups de treball especialitzats en infància i família de la comarca, aportant l’expertesa del servei especialitzat.

També col·labora activament amb les universitats per tal d’elaborar materials i millorar la intervenció tècnica en aquest àmbit de la infància vulnerable i llurs famílies.

L’any 2022 ha acabat el treball de la doctoranda contractada pel Consell Comarcal en el marc del
conveni de col·laboració amb el Grup de recerca del Programa de Sociologia de la UAB. S’ha portat a terme la Tesi “Trajectòries dels infants i adolescents en entorns de protecció: una avaluació d’impacte del treball dels Equips d’Atenció a la Infància i a l’Adolescència del Vallès Occidental”.

Projecte GIFT

Fruit d’aquestes col·laboracions s’ha intervingut en estudis sobre la intervenció grupal en adolescents, en famílies extenses, intervenció grupal per treballar el retorn de les funcions tutelars (Caminar en Família) i la última col·laboració ha estat en un  projecte europeu GIFT (Grow in family today) que tenia per objectiu promoure el desenvolupament de les relacions positives entre progenitors (o persones que tenen la guarda) i els infants i persones adolescents als nuclis familiars. Aquest projecte contempla la dimensió emocional, relacional i educativa en els diferents contextos de vida. Es desenvolupa a 4 països europeus: França, Itàlia, Romania i Espanya. De cada un dels països intervé com a mínim una universitat.  El Consell Comarcal del Vallès Occidental forma part de l’equip espanyol juntament amb  la Universitat de Barcelona i la Universitat de Lleida. El març de 2021 es van celebrar en format virtual les Jornades Europees sobre intervenció amb infància i famílies GROWING TOGETHER (CRÈIXER JUNTS) organitzades pel Consell Comarcal, amb el suport de la UB i la Udll en el marc del projecte Grow in Family Today (GIFT). Les jornades van comptar amb la inscripció de 430 persones, essent una plataforma internacional per a donar a conèixer presentacions acadèmiques, tallers, bones pràctiques i estudis de cas en l’àmbit de l’acompanyament i la implementació del recolzament a la parentalitat positiva.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Acció Social i Educació

+
10-06-2024

L’exposició “Contra les regles. Persones LGTBIQ+ a l’Esport” es pot veure aquest mes de juny a Palau-solità i Plegamans i Vacarisses

04-06-2024

El SIAD comarcal realitza tres sessions formatives sobre detecció i acompanyament en violències masclistes a personal d’ajuntaments de la comarca

30-05-2024

El Consell Comarcal programa diferents xerrades per informar el jovent de la comarca sobre les opcions d’estudiar, treballar o fer un voluntariat a l’estranger

29-05-2024

Es constitueix la Comissió Tècnica Comarcal LGBTI+ per fomentar l’intercanvi de coneixements i impulsar actuacions a nivell comarcal