Buscador per paraules clau

Plans sectorials d’actuació

Per al desplegament de les estratègies i polítiques comarcals el Consell Comarcal es dota de diversos plans sectorials d’actuació que focalitzen les seves línies de treball en àmbits d’intervenció concrets.

Actualment els vigents i aprovats són:

RESPONSABILITAT SOCIAL CORPORATIVA

Pla de Responsabilitat Social

El Consell Comarcal ha aprovat el març de 2023 el Pla de Responsabilitat Social, un full de ruta per a l’impuls i desplegament progressiu de polítiques d’RSC que contempla, entre d’altres aspectes, l’ampliació d’aquestes en relació als processos i procediments dels serveis i projectes que es porten a terme.

ACCIÓ SOCIAL I EDUCACIÓ

Pla d’Innovació per a la Protecció Social 2021-2023

Pretén ser un marc de referència i punt de partida per al desplegament d’actuacions que, des de la participació, cooperació i innovació permetin donar resposta als principals reptes socials generats per la crisi de la COVID-19.

Pla de Xoc Mesures Socials

Recull 50 actuacions per a fer front a la situació d’urgència social generada per la pandèmia en relació a la suficiència alimentaria, suport als col•lectius més vulnerables, suport en la petició de l’ingrés mínim vital, atenció a la infància, dependència, educació i lleure, habitatge, ocupació, atenció a les dones, entre d’altres.

Pla comarcal de Joventut

El Consell Comarcal i els ajuntaments de la comarca han treballat conjuntament per l’elaboració del Pla Comarcal de Joventut pel període 2022-2025. Aquest Pla vol dotar d’eines i recursos les polítiques actives per a les persones joves i acompanyar els ajuntaments en la gestió de les polítiques municipals de joventut. De les accions que es plantegen al Pla, n’hi ha que són assumides pel propi Consell mentre que altres es realitzen conjuntament amb els municipis.

Pla d’Igualtat de Polítiques Gènere del Consell Comarcal

El Consell Comarcal ha aprovat el Pla d’Igualtat de Gènere 2016-2019, actualment prorrogat. Es treballa per l’aprovació d’un nou Pla.

DESENVOLUPAMENT ECONÒMIC I OCUPACIÓ

Pla Singular de Transformació i Reactivació de l’Ecosistema Industrial del Vallès Occidental 2021-2024

El pla singular s’estructura en 4 eixos d’actuació i 14 programes amb l’objectiu de promoure la reindustrialtizació del territori, reforçant el valor de la concertació públic-privada.

Pla de xoc COVID-19 per a la Reactivació Socioeconòmica del Vallès Occidental

Ha contemplat 32 actuacions urgents i prioritàries a  desenvolupar de forma concertada i participativa per tots els agents del territori al llarg de l’any 2021.

Pla de Reconversió de sector de fabricació d’automoció 2022

El Consell Comarcal del Vallès Occidental en el marc del Pacte per la Reindustrialització del Vallès Occidental va aprovar l’octubre del 2021 el Pla d’Acció de suport al sector de l’automoció a executar fins a 31 de desembre de 2022

ACCIÓ CLIMÀTICA I SOSTENIBILITAT

Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la Qualitat de l’Aire al Vallès Occidental

És una eina que té com a finalitat assentar les bases i estratègia per a reduir la contaminació atmosfèrica a nivell comarcal, a través de l’impuls i implementació progressiu de 44 mesures agrupades en 7 línies de treball.

TERRITORI I HABITATGE

Pla de mobilitat dels Vallesos (PEMV)

El febrer de 2021 el Govern de la Generalitat ha aprovat definitivament Pla Específic de Mobilitat del Vallès (PEMV) i el seu estudi ambiental estratègic, un cop completat el procés d’informació pública i tramitació ambiental. Aquest Pla proposa una setantena d’actuacions encaminades a una mobilitat més sostenible, eficient i segura, amb la promoció del transport públic i dels modes no motoritzats com a peces cabdals.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail