Buscador per paraules clau

Plans sectorials d’actuació

Per al desplegament de les estratègies i polítiques comarcals el Consell Comarcal es dota de diversos plans sectorials d’actuació que focalitzen les seves línies de treball en àmbits d’intervenció concrets.

Actualment els vigents i aprovats són:

Pla d’Innovació per a la Protecció Social 2021-2023

Pretén ser un marc de referència i punt de partida per al desplegament d’actuacions que, des de la participació, cooperació i innovació permetin donar resposta als principals reptes socials generats per la crisi de la COVID-19.

Pla d’Acció Supramunicipal per a la millora de la Qualitat de l’Aire al Vallès Occidental

És una eina que té com a finalitat assentar les bases i estratègia per a reduir la contaminació atmosfèrica a nivell comarcal, a través de l’impuls i implementació progressiu de 44 mesures agrupades en 7 línies de treball.

Pla de Xoc Mesures Socials

Recull 50 actuacions per a fer front a la situció d’urgència social generada per la pandèmia en relació a la suficiència alimentaria, suport als col•lectius més vulnerables, suport en la petició de l’ingrés mínim vital, atenció a la infància, dependència, educació i lleure, habitatge, ocupació, atenció a les dones, entre d’altres.

Pla Singular de Transformació i Reactivació de l’Ecosistema Industrial del Vallès Occidental 2021-2024

El pla singular s’estructura en 4 eixos d’actuació i 14 programes amb l’objectiu de promoure la reindustrialtizació del territori, reforçant el valor de la concertació públic-privada.

Pla de xoc COVID-19 per a la Reactivació Socioeconòmica del Vallès Occidental

Ha contemplat 32 actuacions urgents i prioritàries a  desenvolupar de forma concertada i participativa per tots els agents del territori al llarg de l’any 2021.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail