Buscador per paraules clau
07 juliol 2022

S’obre la licitació per a la gestió del Servei públic comarcal de biomassa forestal per garantir la continuïtat del treball en el foment de la gestió forestal sostenible dels boscos del Vallès Occidental, la prevenció d’incendis i l’ús de l’energia renovable de proximitat

El Consell Comarcal ha iniciat la licitació del contracte per a la gestió i explotació del Servei públic comarcal de biomassa forestal per un període de 2 anys. Aquest servei, que promou l’ús de la biomassa com a energia renovable de proximitat, permet articular un mercat de compra i venda d’estella forestal a la comarca per tal de dinamitzar la gestió forestal sostenible dels seus boscos amb l’objectiu de la prevenció d’incendis. Amb aquesta nova licitació el Consell Comarcal dona continuïtat a un Servei que ha esdevingut clau per a la gestió forestal, la prevenció d’incendis i el foment de la biomassa com a energia renovable. La licitació s'obre atesa la caducitat del contracte actual.

El Servei Comarcal de Biomassa Forestal, que subministra energia tèrmica a l’edifici de l’Hospital de Terrassa del Consorci Sanitari de Terrassa i al Servei d’Activitat Física de la Universitat Autònoma de Barcelona, compta a més, actualment, com a usuaris amb els ajuntaments de Cerdanyola del Vallès, Palau-solità i Plegamans, Terrassa, Ullastrell, Vacarisses i Viladecavalls. També  compta amb usuaris privats com una empresa del sector agrari de la comarca amb necessitats d’energia tèrmica.

Amb el nou contracte es vol seguir col·laborant amb els propietaris forestals i els ajuntaments per a una bona gestió forestal dels boscos de la comarca. També es vol fomentar l’adhesió de nous usuaris –ja siguin públics o privats- iniciant també l’adhesió d’indústries de la comarca que vulguin apostar per la transició energètica.

Des de la seva posada en funcionament el 2018, el Centre Logístic de Biomassa ja ha subministrat prop de 6.800 tones d’estella provinent de fusta de boscos de la comarca als seus diferents usuaris. Això equival al subministrament aproximadament 20 Giga Watts d’energia tèrmica a equipaments de la comarca, en substitució de combustible fòssil i estalviant l’emissió de més de 4.000 tones de CO2 a l’atmosfera.

Gràcies al Servei s’han gestionat 340 hectàrees de bosc. La fusta que arriba al Centre Logístic prové en un 67% dels boscos del Vallès Occidental. Castellar del Vallès i Matadepera són els municipis que n’aporten més, però també n’hi arriba de Sant Llorenç Savall, Terrassa, Sabadell, Sentmenat, Sant Quirze i altres, en menys proporció. Podeu consultar totes les dades del servei aquí.

Característiques del nou contracte

L’objecte del contracte és la gestió i explotació del Servei públic comarcal de biomassa forestal, que comprèn dos àmbits. D’una banda, el Servei del Centre logístic de biomassa forestal –ubicat a Terrassa-, i de l’altra, el Servei de gestió energètica de les dues calderes de biomassa del Consell Comarcal, que estan situades al Consorci Sanitari de Terrassa (CST) i al Servei d’Activitat Física (SAF) de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

L’explotació del servei es realitzarà mitjançant la modalitat de concessió. El contracte, amb un valor màxim estimat de 686.016,00 euros IVA exclòs, s’iniciarà l’endemà de la seva formalització i tindrà una durada inicial de 2 anys, prorrogable any a any fins un màxim de 4 anys.

Els criteris d’adjudicació tenen en compte la millor oferta econòmica però també altres factors. Un d’aquests és  l’existència, per part de l’empresa, de preacords signats de compra de fusta de la comarca, durant el període de la concessió, amb diferents proveïdors (propietaris forestals públics o privats, agrupacions, associacions, cooperatives o empreses de gestió forestal) per tal de promoure la mobilització de la fusta fruit de la gestió forestal sostenible dels boscos del Vallès Occidental

Els criteris d’adjudicació també valoraran aspectes econòmics com són la millora dels imports de cànon variable en funció de la procedència de la fusta i la gestió energètica, així com la baixa respecte el preu de subministrament d’estella amb l’objectiu de garantir, per una banda els paràmetres que defineixen la bona execució del contracte i, per l’altra, oferir el preu més competitiu que pugui afavorir l’adhesió de nous usuaris. També es valorarà la realització del control d’emissions de les de les instal·lacions de combustió de biomassa adscrites al Servei (CST i UAB), amb la voluntat de vetllar pel compliment dels valors límits d’emissions i per la qualitat de l’aire.

També cal destacar que els plecs preveuen  una clàusula a favor de la inclusió laboral ja que que, si en els treballs forestals de la fusta adquirida hi participen Centres Especials de Treball (CET), el concessionari serà bonificat amb una reducció del 2% sobre el cànon variable que hagi generat.

Es pot trobar tota la informació en aquest enllaç del Perfil del contractant. S’hi pot consultar les dades de l’anunci, els plecs i la informació annexa. Les empreses que estiguin interessades en optar a la licitació poden presentar les seves ofertes fins el dia 1 d’agost de 2022 a les 15 hores.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail