Buscador per paraules clau
17 març 2022

Nou pas per la renovació de les concessions del mercat comarcal Mercavallès

El Ple del Consell Comarcal ha fet un nou pas en el procés per la renovació de les concessions del mercat comarcal Mercavallès, acceptant la delegació de la gestió de l’equipament que han fet els ajuntaments de Sabadell i Terrassa. És aquest el punt d’inici formal de la renovació de les concessions que fa mesos que es treballa a nivell intern. Al mateix temps es treballa en el projecte i millora de modernització del mercat i la cerca de fons de finançament per poder portar a terme les actuacions.

Els ajuntaments de Sabadell i Terrassa, copropietaris del mercat comarcal majorista Mercavallès han renovat per acord dels seus plenaris la delegació de la gestió de l’equipament a favor del Consell Comarcal. Ara ha estat el torn del Consell Comarcal qui ha acceptat per unanimitat de tots els grupsa comarcals aquesta delegació per un període de quaranta anys, amb efectes des de l’1 de gener de 2022 i fins el 31 de desembre de 2061.

També s’accepten les condicions recollides ens els acords adoptats pels respectius plenaris de l’Ajuntament de Sabadell, en data 14 de desembre de 2021, i de Terrassa, en data 28 de gener de 2022, així com els compromisos de finançament que s’hi troben englobats. Ambdós acords manifesten la voluntat de donar continuïtat al servei que Mercavallès presta a la ciutadania, especialment al Vallès Occidental amb l’objectiu que a mig termini reforci el seu paper de motor econòmic local i esdevingui un referent de servei i de producte, de qualitat, de proximitat, d’innovació en la cadena de valor del sector alimentari, des de la responsabilitat social i ambiental.

La delegació faculta al Consell Comarcal per a fer-se càrrec de les vigents i les futures concessions de les parades i espais privatius de Mercavallès, així com per a la conservació i la utilització dels béns i els drets adquirits per la delegació, per al compliment de les finalitats de la delegació. Igualment comprèn l’elaboració i aprovació dels plecs tècnics i administratius necessaris per procedir a la licitació i a una nova adjudicació de les concessions demanials de les parades i espais privatius que procedeixin. També es considera necessari fer obres de modernització i de millora a l’edifici de Mercavallès.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail