Buscador per paraules clau
13 setembre 2022

L’Observatori comarcal publica l’informe de beques menjador del curs 21-22 que constata que una de cada quatre famílies no va obtenir ajut de menjador tot i patir una situació de risc de vulnerabilitat

L’Observatori del Vallès Occidental publica, per sisè any consecutiu, l’informe Ajuts individuals de menjador al Vallès Occidental. Aquest informe analitza els principals resultats del programa de beques menjador a la comarca i ofereix una radiografia de les característiques dels infants i joves, i de les seves llars, a partir de la informació proporcionada per l’Àrea de Drets Socials del Consell Comarcal. Es publica cada any un cop tancat el curs i permet analitzar la tendència en l’atorgament de beques i les característiques de les famílies receptores.

Segons l’informe, el curs 21-22, la taxa d’incidència comarcal (percentatge d’alumnat que rep un ajut respecte el total d’alumnes de la comarca) és del 22,8% per l’alumnat d’infantil i primària, amb àmplies variacions entre municipis. Cinc municipis se situen per sobre de la mitjana comarcal. Les dades apunten que un quart de l’alumnat (24,4%) que va rebre un ajut de menjador presentava hàbits inadequats d’alimentació i el 16,2% dels infants pertanyen a unitats familiars amb problemes d’accés i manteniment de l’habitatge.

En aquest sentit, el president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, apunta que “el menjador escolar és una eina clau en la compensació de desigualtats” i que “els ajuts de menjador tenen un paper clau en la millora de les pautes d’alimentació saludables i sostenibles, potenciar comportaments i habilitats adequades a taula, en fomentar hàbits d’higiene i en promoure l’autonomia i la responsabilitat en els processos de l’entorn de l’àpat”.

Només un 10% de les beques cobreixen el cost total de l’àpat

L’informe de l’Observatori comarcal, del curs 2021-22, constata que 9 de cada 10 ajuts es van concendir pel tram garantit del 70%. Les beques concedides del tram del 100%, és a dir, amb gratuïtat del menjador, encara es mantenen en xifres molt baixes, bàsicament a causa dels criteris de valoració social establerts pel Departament d’Educació que, a la pràctica, limiten l’accés de les unitats familiars amb rendes molt baixes.

De fet, les dades de les denegacions d’ajuts individuals de menjador per superar l’import de renda familiar indiquen que 1 de cada 4 sol·licituds no han estat atorgades per sobrepassar en menys del 10% el llindar establert a la convocatòria. La situació es veu agreujada pel fet que els càlculs es realitzen amb el nivell de renda de l’any anterior -2020- i el llindar de pobresa d’un altre any diferent -2018-.

El curs 2021-22, un 91,3% (19.807) dels ajuts de menjador es van concedir pel tipus garantit del 70%. És en aquest punt on, tal com explica el president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, “els ajuntaments han de complementar aquestes beques del 70% per tal que moltes famílies puguin fer front a la despesa i els seus fills i filles es puguin quedar a dinar al menjador cada dia”.

Manca de suport alimentari a secundària

Amb les dades de final del curs 2021-22, es constata que el 62,7% de les beques menjador es van atorgar a alumnat d’educació primària i el 28,6% a infantil. Tot i l’increment del pes de les concessions a secundària, només s’han atorgat el 8,7% dels ajuts per a aquesta etapa escolar.

La majoria d’instituts no disposen del servei de menjador per poder servir àpats. De manera que una gran majoria de l’alumnat de 6è, en passar a secundària, no té la possibilitat de rebre un ajut de menjador. Gairebé el 20% resident a la comarca de l’últim curs de primària té concedida una beca de menjador, mentre que al global de secundària la taxa d’incidència és poc més del 4%.

Malgrat que els instituts públics acostumen a escolaritzar la major part de l’alumnat vulnerable, no disposen de les instal·lacions adequades i no poden accedir al programa. A la comarca, la secundària és l’única etapa escolar on la taxa d’incidència dels centres concertats és més elevada que la dels públics.

El principal tipus de família beneficiària és la formada per dues persones adultes i dos infants, amb el 25,7% dels ajuts, seguida de les famílies amb dues persones adultes i tres infants (20%). També destaca el 20,5% d’altres tipologies de famílies amb més de tres infants o que conviuen amb la família extensa. 

Dades d’inici del curs 2022-23

El Consell Comarcal ja va publicar el 31 d’agost les dades d’inici del curs actual, el 22-23. Fins al moment, el curs escolar ha començat amb 17.375 beques de menjador atorgades al Vallès Occidental, un 6’44% més que a l’inici del curs passat, fet que confirma la tendència a l’alça persistent que ja apunta l’informe de l’Observatori.De fet, en cinc anys, del 2017 al 2022 s’ha passat de 18.603 sol·licituds de beca a 26.658, el que representa un increment del 43’3%. 

En aquest inici de curs s’han atorgat 16.182 beques del 70% de l’import de l’àpat i 1.032 beques del 100%. També s’han assignat 161 beques del 100% de l’import per a alumnes amb més d’un 60% de discapacitat.

Podeu trobar totes les dades de l’inici de curs en aquesta noticia publicada al web comarcal.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail