Buscador per paraules clau
05 octubre 2015

El primer semestre de 2015 registre un bon ritme de contractació, amb un increment anual del 18% dels contractes

L’Observatori del Vallès Occidental ha fet públics els informe semestrals de prestacions per desocupació i de contractació laboral. Les dades aportades per ambdós informes mostren com, tot i el bon ritme de la contractació d’aquest primer semestre, la cobertura de les persones desocupades a 31 de juny segueix a la baixa seguint la tendència dels darrers semestres.

L’Observatori té per funció l’estudi i anàlisi dels temes centrals en l’àmbit del desenvolupament social, econòmic i territorial de la comarca. Per això realitza tasques d’observació permanent mitjançant productes periòdics, elabora estudis i informes específics segons les necessitats detectades, i disposa d’un servei de consultes.

Podeu consultar aquí l’Informe sobre prestacions de desocupació i també el de contractació laboral

El president de la Comissió Informativa de Govern i Serveis Generals, Amadeu Aguado, ha explicat que “des de l’Observatori comarcal anirem oferint productes que puguin ser d’interès tant als ajuntaments com a empreses i entitats per tal de poder tenir una fotografia més acurada de la realitat del territori i això ens permeti una més eficaç i eficient presa de decisions”. “Les dades que coneixem aquest semestre fan referència a dos aspectes econòmics que tenen també una important vessant social ja que ens indiquen que tot i que el ritme de contractes registrats és positiu, hi ha molta gent a la nostra comarca que porta molt temps a l’atur i que viu en una situació de vulnerabilitat social molt alta”, afegeix Aguado. 

Baixa la cobertura dels desocupats amb prestació, en part, pel fort descens de les contributives

El primer informe explica que el 45,7% de les 68.239 persones aturades a la comarca al mes de juny no reben cap tipus de prestació per desocupació. Així doncs, respecte el semestre anterior, tornen a disminuir les prestacions rebudes un 9,3%, situant la xifra en 37.075. Cal destacar l’espectacular caiguda de la taxa de cobertura al llarg de la crisi: s’ha passat d’un 77,1% al juny del 2008 a un 54,3% al juny del 2015.

Per tipus de prestacions, es produeix un constant descens de les contributives, és a dir, les cotitzades a la seguretat social, que es situen en un 22,7% dels desocupats quan abans de la crisi arribaven gairebé al 60%. Actualment, el 25% de desocupats tenen un prestació assistencial, el 5,7% són beneficiaris del programa renda activa d’inserció i, finalment, l’1,7% ho són del programa d’activació per l’ocupació.

Bon ritme de la contractació però amb un gran predomini dels temporals 

Per la seva banda, les dades recollides a l’informe de contractació posen de relleu el bon ritme de la contractació registrada: de gener a juny van ser 133.344 contractes, el 10,2% de tot Catalunya, fet que suposa un increment del 18,8% respecte el mateix període de l’any anterior i confirma la tendència positiva dels darrers dos anys.

Tot i això, la contractació temporal, com és habitual, predomina amb un 86,3% dels contractes registrat, si bé, els indefinits han tingut millors variacions els darrers tres anys. La contractació indefinida té major pes en els sectors del comerç i la construcció, mentre que la temporal ho és en els serveis a la ciutadania i els relacionats amb l’empresa. 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail