Buscador per paraules clau

Programa d’Actuació Comarcal (PAC)

Programa d’Actuació Comarcal (PAC) 2021-2024

El PAC és vigent fins el 2024

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat definitivament el Programa d’Actuació Comarcal 2021-2024. Aquest està concebut com el full de ruta per l’ens comarcal pels propers anys.

L’estructura del PAC s’articula i ordena en funció de 4 eixos que volen respondre a quatre grans àmbits d’intervenció i actuació comarcal: Governança, Inclusió i cohesió social, Reactivació econòmica i Transició ecològica. Aquest eixos contemplen 24 línies i 83 programes per abordar els nous reptes i necessitats territorials així com també guiar l’acció comarcal i avaluar l’impacte de les polítiques de la institució.

En els documents següents podeu consultar el marc general del PAC així com també un document interactiu on trobareu els programes i actuacions així com també la seva relació amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS).

Modificació del PAC (novembre de 2023)

El Ple del 23 de novembre de 2023 va aprovar definitivament la modificació del Programa d’Actuació Comarcal 2021-2024 corresponents al Programa 4.42.1 Gestió de residus. Prèviament, aquesta modificació també va ser informada al Consell d’Alcaldies, el 18 d’octubre de 2023. 

Concretament es va aprovar la modificació incorporant al programa Programa 4.24.1 Gestió de residus, el següent àmbit de treball: “Establiment de nous serveis de gestió de residus, que comportaran la corresponent fiscalitat derivada i priorització de la coresponsabilitat ciutadana a través de la creació del servei de tractament i valorització de residus comarcal, així com totes les altres mesures que es considerin pertinents per al compliment dels objectius establerts segons estableix la nova Llei 7/2022 de residus i sòls contaminats o d’altra regulació d’aplicació”.

El PAC 2016-2020

El Programa d’Actuacions Comarcal 2016-2020 ha estat  un instrument per a l’acció política i tècnica del Consell Comarcal del Vallès Occidental i dels consorcis adscrits (Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental i del Consorci de Turisme del Vallès Occidental, dissolt el desembre de 2018).  En finalitzar el mandat s’ha fet una avaluació del compliment del PAC que es pot trobar actualitzada permanentment al web corporatiu, dins de l’apartat de Rendició de comptes i també pàgina del PAC. Ha estat vigent fins el 18 de març de 2021.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail