Buscador per paraules clau

Energies renovables

Taula comarcal de les Energies Renovables

La Taula Comarcal de les Energies Renovables neix amb la voluntat d’esdevenir una eina que permeti coordinar polítiques per abordar els reptes presents i futurs de la transició energètica al Vallès Occidental. Els seus objectius són:

  • Crear un espai de debat i concertació d’una visió comarcal compartida sobre l’estratègia d’implementació de les energies renovables al Vallès Occidental.
  • Establir mecanismes per promoure la cooperació interadministrativa en projectes de transició energètica municipals.

La Taula agrupa a les regidories i persones referents de les àrees tècniques de l’àmbit del medi ambient i la transició energètica del Vallès Occidental per abordar així els següents 4 grans reptes: treballar en el disseny i implementació d’un model energètic comarcal més sostenible; garantir l’equilibri territorial en el desplegament de les energies renovables; desenvolupar un ecosistema de suport per garantir l’èxit de la transició energètica; i promoure la transformació social envers els hàbits de consum energètics i la participació col·lectiva per a la generació distribuïda.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental participa en l’elaboració del Pla Territorial Sectorial per a la Implantació d’Energies Renovables a Catalunya (PLATER) impulsat per la Generalitat de Catalunya

Des de l’Oficina de Transició Energètica del Consell Comarcal del Vallès Occidental s’està promovent activament en la participació i col·laboració administrativa en els processos participatius oberts, com a membre de la xarxa d’Oficines Comarcals de Transició Energètica (OCTEs), en coordinació amb la Direcció General d’Energia i l’Institut Català d’Energia. L’objectiu és fer aportacions sobre el territori i canalitzar les aportacions dels municipis i entitats de cada comarca a fi de col·laborar en la planificació i el disseny comarcal de la implantació de les energies renovables a Catalunya.

Projecte Agència d’Energia del Vallès Occidental

El Projecte Agència d’Energia del Vallès Occidental està liderat pel Consell Comarcal del Vallès Occidental i el Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Ocidental. L’Agència d’Energia del Vallès Occidental vol impulsar les Comunitats energètiques locals per donar impulsa  la participació social a la transició energètica. Es tracta de nous models organitzatius controlats principalment per ciutadania, PIMES i autoritats locals, que puguin contribuir al desplegament d’energies renovables a la vegada que creen beneficis econòmics i socials als seus socis o a la seva àrea local. 

L’Agència té entre un dels seus objectius la creació d’una comunitat energètica dins el Parc Circular del Vallès a l’entorn de l’antiga mancomunitat Terrassa-Sabadell així com l’impuls de  comunitats energètiques als municipis de la comarca.

Projecte pilot “Impuls de la transició energètica a la llar i la indústria al Vallès Occidental

El projecte pilot “Impuls de la Transició energètica a la llar i la indústria al Vallès Occidental” té una durada de 12 mesos i té com a finalitat desenvolupar nous recursos, activitats i serveis comarcals que permetin accelerar la transició energètica mitjançant el foment de la rehabilitació energètica dels edificis d’habitatges i de la incorporació d’energies renovables i fent possible que la ciutadania i les empreses es beneficiïn dels ajuts vigents procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència –Finançat per la Unió Europea- NextGenerationEU.

El Consell Comarcal i el Consorci per a la Gestió de Residus treballen per la promoció de les energies renovables

Per una banda, el Consell Comarcal treballa en la promoció de la biomassa com a font d’energia renovable, tant per a equipaments públics com privats de gran consum, des del Servei Públic Comarcal de Biomassa Forestal, creat en el marc de la iniciativa Boscos del Vallès per fomentar la gestió sostenible dels boscos de la comarca amb l’objectiu de la prevenció d’incendis forestals. L’experiència és un clar exemple d’economia circular que també promou el Consell Comarcal com a element clau per a la transició ecològica.

A més, el Consell Comarcal va posar en marxa el segon semestre del 2019 una instal·lació fotovoltaica a la seva seu que permet una cobertura del 20% del consum total d’energia de cada edifici. Aquesta instal·lació forma part d’un paquet d’actuacions de millora de l’eficiència energètica dels edificis comarcals per reduir l’emissió de gasos d’efecte hivernacle. Actualment, està en estudi la millora del mercat comarcal de fruites i verdures Mercavallès, i es contempla, entre d’altres mesures, la incorporació d’una instal·lació fotovoltaica a la coberta. La seu comarcal disposa de dos punts de recàrrega exterior per a vehicles elèctrics.

El Centre Logístic del Servei comarcal de biomassa forestal està ubicat a Terrassa
La instal·lació fotovoltàica ocupa tota la coberta de l’edifici Arraona
La seu comarcal compta ja amb dos punts de càrrega per a vehicle elèctric

Per la seva banda, el Consorci per a la Gestió de Residus, promou les energies renovables tant a la Planta de Biometanització de Can Barba com al Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental,  encarregada del tractament específic de la fracció orgànica dels residus municipals de la comarca. A través d’una digestió anaeròbica es genera biogàs a partir dels residus.  Amb una petita depuració, el biogàs es prepara per a la seva combustió en els motors de cogeneració de la planta. 

Els motors produeixen electricitat que s’utilitza per l’autoconsum de la planta i per exportar a la xarxa elèctrica externa. Amb aquest procés, els residus es converteixen en energia neta i renovable. L’energia produïda pel Biogàs està a l’entorn dels 3.000 Mwh/any.D’altra banda, el Centre de Tractament de Residus del Vallès Occidental (CTR-Vallès) s’alimenta energèticament mitjançant l’energia elèctrica que es produeix al dipòsit de Coll Cardús. per la transformació del biogàs que es genera en energia elèctrica. El consum elèctric del CTR-Vallès està a l’entorn de 7.500 Mwh/any.

Planta de Biometanització de Can Barba
Instal·lacions a Can Barba
Exterior del CTR-Vallès

Recursos

Et recomanem els següents tutorials per a l’estalvi energètic que pots consultar al Canal de YouTube del Consell Comarcal.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail

Notícies Energia

+