Buscador per paraules clau

Pla de Mesures Antifrau

El Consell Comarcal del Vallès Occidental compta amb un Pla de Mesures Antifrau, que guia l’acció de l’organització, i també és d’aplicació al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental, un cop aprovat per l’òrgan competent del Consorci.

El Ple del Consell Comarcal celebrat el setembre de 2022 va aprovar el Pla de Mesures Antifrau de la corporació tal com estableix la Unió Europea en relació a la gestió dels Fons Next Generation

Els fons NGUE s’articulen a través de diversos programes, d’entre els quals en destaca el Mecanisme de Recuperació i Resiliència (MRR), que constitueix el nucli del Fons de Recuperació, i que es vertebra a partir del Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell de 12 de febrer de 2021 pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència.

Amb l’objectiu de configurar i desenvolupar un sistema de gestió orientat a definir, planificar, executar, seguir i controlar els projectes i subprojectes previstos al Pla de Recuperació Transformació i Resiliència estatal, l’Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, estableix l’obligació, per aquells òrgans que gestionin o executin projectes finançats amb càrrec a fons Next Generation, de dotar-se d’un Pla de Mesures Antifrau que doni resposta, d’una manera efectiva, als seus requeriments.

Podeu consultar el següent arxiu: Pla de Mesures Antifrau

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail