Buscador per paraules clau

Presidència

Ignasi Giménez Renom,
President del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Des del dia 17 de juliol de 2015, la presidència del Consell Comarcal del Vallès Occidental l’ostenta el Sr. Ignasi Giménez Renom (PSC), alcalde de Castellar del Vallès. El 19 de juliol de 2019 ha estat reescollit com a President.

 • Llicenciat en Periodisme i Filosofia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).
 • Va treballar com a periodista a Ràdio Barcelona i a l’Ajuntament de Badia del Vallès.
 • Des de les eleccions de maig del 2007, és l’alcalde de Castellar del Vallès. Anteriorment, entre el 2003 i el 2007 havia estat regidor al mateix Ajuntament.
 • Durant el mandat 2011-2015 va ser diputat de la Diputació de Barcelona.
 • Des del juliol de 2015, és president del Consell Comarcal del Vallès Occidental.

El seu compte de Twitter és @ignasicastellar

La Presidència del Consell comarcal és la persona que ocupa el càrrec de cap de l’administració comarcal i és un òrgan de govern unipersonal. Té la consideració de primera autoritat de la comarca. Les principals atribucions són les següents:

 • Representar el Consell.
 • Convocar i presidir les sessions del Ple i les dels altres òrgans col·legiats.
 • Supervisar les obres comarcals i els serveis de l’administració de la comarca.
 • Exercir la direcció superior del personal.
 • Exercir les accions judicials i administratives en cas d’urgència.
 • Ordenar la publicació dels acords del Consell Comarcal.
 • Contractar obres i la gestió de serveis públics, dins dels límits de la legislació vigent.
 • Les altres que li atribueixin les lleis o les que expressament li atorgui el Ple del Consell Comarcal.

Agenda pública del president del Consell Comarcal

 • Dimarts 20 de setembre: Assistència a l’acte d’inauguració del centre logístic de Moventia a Sabadell, a les 12 hores.
 • Dijous 22 de setembre: Ple del Consell Comarcal del Vallès Occidental, a les 17 hores, a la sala de Plens.
 • Dimecres 28 de setembre: Comissió Permanent del Consell Comarcal. A les 15:30 hores a la seu comarcal.
 • Dimecres 28 de setembre: Sessió de formació emmarcada en l’elaboració del Pla d’Integritat del Consell Comarcal, impulsat per l’ACM.

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail