Buscador per paraules clau
27 juny 2017

Un dictamen de la UAB encarregat pel Consell Comarcal demostra que legalment ja és possible avançar a través de múltiples fórmules en la mobilització dels habitatges buits per a usos socials

A partir d’ara els ajuntaments compten amb una nova eina per afrontar la mobilització d’habitatges buits per a usos socials. El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha posat a disposició dels consistoris un Dictamen jurídic sobre el règim legal dels habitatges buits i les mesures que poden prendre les administracions locals. Aquest dictamen jurídic s’ha elaborat per encàrrec del Consell d’Alcaldes i Alcaldesses per poder interpretar tot el marc normatiu relacionat de l’aplicació de les lleis 1/2015 i 24/2015 i que garanteixi als ajuntaments de la comarca un punt de partida per als seus serveis jurídics. El document incorpora també els preceptes jurídics de la nova llei 4/2016, del 23 de desembre, de mesures de protecció del dret a l’habitatge de les persones en risc d’exclusió residencial. Els treballs han comptat amb el suport de la Diputació de Barcelona.

A la presentació hi ha assistit Ignasi Giménez, president del Consell Comarcal del Vallès Occidental; Pol Altayó, conseller comarcal d’Habitatge, Joan Amenós, professor titular de Dret Administratiu a la UAB i Juan Emilio Nieto, professor associat a la Universitat Autònoma de Barcelona.

El document ha estat elaborat pel Servei d’Estudis i Dictàmens Jurídics de la Facultat de Dret (SEDIJ) de la Universitat Autònoma de Barcelona per encàrrec del Consell Comarcal del Vallès Occidental i amb el suport de la Diputació de Barcelona.   El Consell d’Alcaldes i Alcaldesses  del Vallès Occidental en la seva sessió de 2 de febrer de 2016 va adoptar diversos acords relatius a  la situació d’emergència habitacional i la pobresa energètica. Fruit d’aquests acords, el Consell Comarcal ha dut a terme diferents actuacions. I una d’aquestes n’és l’elaboració del document que avui s’ha presentat.

Aquest “Dictamen sobre el règim legal dels habitatges buits i les mesures que poden prendre les administracions locals”, vol ser una eina de suport pels ajuntaments a l’hora d’afrontar la gran existència d’habitatges buits als pobles i ciutats de la comarca. El document  assegura que existeix un ampli ventall d’instruments per a fer disminuir l’actual excés d’habitatges buits i que legalment, ja és possible avançar, a través de múltiples fórmules,  en la mobilització d’aquests habitatges.

Aquest text inclou, com a aspecte a tractar específicament, la detecció de l’habitatge buit (mecanismes, procediments i marc jurídic) amb l’objectiu de la seva mobilització, però també contempla el marc legal d’altres mesures.

El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha explicat que “aquest dictamen ens permet ordenar i coordinar millor les actuacions del món municipal per poder resoldre aquesta anomalia que és tenir més de 7.600 habitatges buits en mans de grans tenidors. Si poséssim aquests habitatges al mercat de lloguer actuaríem sobre l’escalfament del món immobiliari i l’escalada de preus del lloguer, i també sobre el problema de les ocupacions”. 

També ha remarcat que “gràcies al camí que van iniciar els ajuntaments per sancionar els grans tenidors s’han assolit convenis entre aquests i l’Agència Catalana d’Habitatge. Però no en tenim prou amb aquests convenis, des dels ajuntaments no ens conformem amb això. El que el dictamen ens diu és que la via sancionadora pot continuar i el que volem és que els pisos buits els puguem destinar a la situació d’emergència habitacional que estem tenint”.

En aquesta línia, el conseller comarcal d’Habitatge, Pol Altayó, ha afirmat que “és el món municipal el que va iniciar el procediment de mobilitzar pisos buits i els qui es van trobar amb els problemes per fer-ho. El que volem és que els 23 municipis de la comarca disposin dels instruments per fer-ho i com els han d’aplicar. Més enllà del llistat d’instruments, el més important és com aplicar-los i facilitar el procediment als ajuntaments”.

 

Línies del dictamen

El professor titular de Dret Administratiu de la UAB, Joan Amenós, ha destacat “la col·laboració absoluta dels ajuntaments i del Consell Comarcal per a la seva elaboració. Ha afirmat que “l’habitatge buit en sí és una disfuncionalitat, és un mal per la ciutat. Per tant el punt de partida del Dictamen és que l’habitatge buit és una anomalia”. Davant d’això ha destacat tres aspectes “per atacar” aquesta “anomalia”.

D’una banda, “la Llei d’habitatge de 2007 preveu requeriments d’ocupació amb multes, que és una línia que van iniciar, per exemple, Terrassa i Sabadell i aquesta línia ha de seguir”. “En segon lloc també es preveu la línia de l’expropiació temporal, però una expropiació sempre té un cost econòmic i s’ha de fer sempre aquest anàlisi econòmic”.

Però Amenós assegura que “la tercera mesura que a llarg termini creiem que és la que quedarà és que l’edifici buit tributarà més. Ja hi ha una previsió a nivell estatal d’un recàrrec en l’IBI però encara no s’ha posat en marxa”.

En aquest sentit, el conseller comarcal d’Habitatge, Pol Altayó ha destacat que “l’objectiu no és imposar sancions sinó que es mobilitzin els habitatges buits. Si els grans tenidors estan decidits a donar un ús social no arribarem a la sanció”.

El dictamen també apunta que “a la SAREB, com a qualsevol altre gran tenidor, també se li pot reclamar el dret a l’habitatge encara que estigui a la venda i per tant també se’ls pot iniciar expedient per sancionar si no el faciliten per a un lloguer social. Aquesta és una qüestió nova i hem de ser capaços de posar-ho en marxa”, explica Ignasi Giménez.

 

Pisos buits i famílies sense casa

Al Vallès Occidental hi ha més de 7.600 habitatges de grans tenidors que estan buits. D’aquests, segons els càlculs comarcals, més d’un 30% estarien ocupats. A aquestes dades cal sumar els pisos de petits propietaris que també estan buits i en moltes ocasions són ocupats. Aquestes dades han constatat l’alerta que des dels municipis fa temps que venim anunciant: mentre hi ha famílies amb grans dificultats per accedir a un habitatge digne, hi ha milers de pisos desocupats i en mans de grans tenidors que no posen facilitats per poder destinar els habitatges als usos socials que es necessiten actualment.

I és que la pèrdua d’habitatge ha emergit com un gran problema social els darrers anys. Segons l’estudi “Desigualtat i pobresa al Vallès Occidental”, elaborat per l’Observatori comarcal, l’any 2016 es van produir un total de 1.256 desnonaments a la comarca, una xifra superior a la mitjana catalana i amb grans diferències territorials. I tot això, al mateix temps que el preu mitjà del lloguer incrementa des de l’any 2014, i oscil•lant ja entre els 500 i els 700 euros mensuals a la majoria de municipis.

Altres actuacions fer afavorir la recuperació social dels pisos buits a la comarca

A banda de l’elaboració d’aquesta eina jurídica pels ajuntaments, el Consell Comarcal treballa en diferents fronts per afavorir la recuperació de la funció social dels pisos buits. Seguint els preceptes del Consell d’alcaldes i alcaldesses, en el marc de la Comissió Tècnica Mixta Habitatge-Serveis Socials s’ha treballat amb representants dels ajuntaments co-capital de la comarca la valoració d’una taula de treball comarcal amb grans tenidors d’habitatge buit. L’objectiu és crear un espai supra-local per al foment de mesures d’augment del parc social d’habitatges assequibles de lloguer, evitant l’exclusió residencial, i per a la participació i consens en el disseny dels protocols d’actuació en casos d’habitatge buit i ocupacions irregulars.   

També s’està treballant en l’elaboració del document que ha de recollir les conclusions presentades al final de la “Jornada sobre les ocupacions irregulars d’habitatge buit per a l’orientació de l’acció pública la Vallès Occidental” i que serviran com a elements clau per a l’inici dels treballs per a l’elaboració d’un “Protocol comarcal per a l’actuació municipal en casos d’ocupació irregular d’habitatges”.

En tots els casos, la voluntat d’aquest Consell Comarcal és disposar d’eines i elements que permetin que la comarca recuperi habitatges per a ús social i pugui garantir als ciutadans i ciutadanes el dret a l’habitatge digne.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail