Buscador per paraules clau
02 febrer 2023

Ajuntaments i Consell Comarcal inicien els treballs tècnics d’elaboració del Pla Comarcal d’adaptació al canvi climàtic, amb el suport de la Diputació de Barcelona

El Consell Comarcal ha posat en marxa, juntament amb els ajuntaments del Vallès Occidental, els treballs tècnics d’elaboració del Pla Comarcal d’Adaptació al Canvi Climàtic, gràcies al suport tècnic de la Diputació de Barcelona. Aquest Pla ha de permetre disposar d’un full de ruta comarcal per augmentar la resiliència de la comarca davant dels impactes presents i futurs del canvi climàtic, la disminució de l’exposició als riscos dels seus sistemes i sectors d’acord amb els criteris de sostenibilitat ambiental, social i econòmica, així com el disseny d’accions de cooperació supramunicipal per tal d’establir sinergies que incrementin l’efectivitat de les mesures.

Els treballs parteixen d’una diagnosi prèvia que ha elaborat l’Institut Cerdà. Aquesta diagnosi analitza la vulnerabilitat de la comarca davant els riscos del canvi climàtic que tenen major incidència a la nostra comarca. S’hi apunten, principalment, les condicions meteorològiques extremes, els incendis, la disponibilitat d’aigua i les inundacions. En aquesta línia, des del Consell Comarcal, s’ha aportat el coneixement de la comarca i la informació històrica que es disposa referent als fenòmens adversos que han afectat la comarca per tal de quantificar la seva repercussió.

En el transcurs de les darreres setmanes, s’han iniciat tasques de coordinació i seguiment amb els tècnics referents de medi ambient dels ajuntaments per tal de recollir les dades específiques de cada municipi, que permetran avaluar la seva exposició, sensibilitat i capacitat per fer front als efectes del canvi climàtic. Aquest procés està comptant amb una participació molt significativa de l’àmplia majoria dels municipis que integren la comarca la qual facilitarà integrar l’heterogeneïtat territorial —compresa des de denses àrees metropolitanes i industrials fins a zones rurals amb municipis de repte demogràfic— a la diagnosi del Pla, per tal que les accions que se’n derivin s’adeqüin a la realitat concreta de cada municipi i estiguin en consonància amb els plans i estratègies municipals existents en aquesta matèria.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail