Buscador per paraules clau
23 febrer 2024

S’inicia el procés selectiu per a la creació d’una borsa de treball del perfil professional de Tècnic/a mitjà/ana de Turisme

La presentació d’instàncies comença el dia 24 febrer i s’allarga fins el 14 de març.

Ja s’ha publicat al BOPB i al DOGC les bases i la convocatòria del procés selectiu amb l’objecte de crear una borsa de treball del perfil professional de Tècnic/a mitjà/ana de Turisme (Grup A – subgrup A2) del Consell Comarcal del Vallès Occidental, com a personal funcionari interí/personal laboral temporal. Es fa mitjançant procediment de concurs oposició torn lliure, per a cobrir necessitats actuals, futures urgents i sobrevingudes, que es puguin produir en el Consell Comarcal del Vallès Occidental.

Podeu consultar el tauler d’anuncis.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail