Buscador per paraules clau
21 novembre 2023

L’Observatori publica els indicadors de seguiment del mercat de treball al Vallès Occidental

L'Observatori comarcal ha publicat l'actualització dels indicadors de seguiment del mercat de treball al Vallès Occidental. L’objectiu d’aquest producte és presentar, de manera sintètica i actualitzada mensualment, els resultats dels principals indicadors laborals de la comarca, per tal d’obtenir una radiografia de l’atur registrat, la contractacio laboral, l’afiliació a la Seguretat Social i la regulació d’ocupació.

L’atur augmenta un 0,8% a l’octubre fins a situar-se en les 54.001 persones desocupades

El mes d’octubre va finalitzar amb 45.001 persones aturades al Vallès Occidental. Respecte del setembre, l’atur registrat augmenta un 0,8%, el que representa 376 persones desocupades més. A la comarca, l’atur torna a pujar en un mes d’octubre desprès de tres anys consecutius de caigudes. L’increment de l’atur registrat fa pujar la taxa comarcal fins al 9,69%, per sobre de la mitjana catalana (9,06 %), que també puja unes dècimes.

En l’àmbit de la comarca, l’atur augmenta en setze municipis i disminueix en set. Entre els municipis on més augmenta l’atur, destaquen Vacarisses (+4,6%), Castellbisbal (+3,4%), Polinyà (+2,8%) i Badia del Vallès (+2,6%).

L’augment de l’atur de l’octubre ha estat més accentuat entre els homes i les persones menors de 30 anys

Per sexe, la pujada de l’atur ha estat més accentuada entre els homes (+1,4%) que entre les dones (+0,4%). Quant a l’edat, l’atur ha augmentat en totes les franges, especialment entre les persones menors de 30 anys (+3,7%).

A l’octubre, entre les activitats que més augmenten l’atur destaca el grup sense ocupació anterior (+128), seguit dels serveis a edificis i jardineria (+76), comerç al detall (+74), serveis socials (+52) i activitats sanitàries (+50).

La contractació laboral cau un 9,4% aquest mes seguint la tendència dels darrers tres anys

Durant el mes d’octubre s’han formalitzat 23.883 contractes laborals amb lloc de treball al Vallès Occidental, un 9,4% menys que els registrats al setembre. Aquest descens mensual s’ha produït el darrers tres anys encara que abans del 2020 la contractació acostumava a augmentar en aquest mes. El descens en la contractació s’ha produït tant per la caiguda de la indefinida (-6,8%) com de la temporal (-11,4%). Del total de contractes signats, el 55,3% (13.203) han estat temporals i el 44,7% (10.680), indefinits.

Respecte de l’any anterior, la contractació és un 2,5% inferior, el que suposa que aquest mes s’han signat 606 contractes menys dels que es van registrar a l’octubre de 2022. Aquesta tendència descendent també s’observa considerant les dades acumulades: entre gener i octubre de 2023 s’han signat un total de 222.845 contractes, prop d’un 10% menys que durant el mateix període de l’any anterior (en nombres absoluts, 24.516 menys). La caiguda en la contractació s’ha produït en la modalitat temporal (-15,2%) i en la indefinida, encara que en menor mesura (-1,4%).

Considerant les principals modalitats contractuals, amb dades acumulades, destaca l’increment interanual dels contractes indefinits ordinaris (+17,5%), que representen el 38,4% del total de contractes signats fins a l’octubre. Tot i que amb un pes petit (4,6%), creixen notablement altres modalitats temporals (+135,5%). D’altra banda, els eventuals, que representen el 42,1% dels contractes, cauen un 8,3%, xifra similar als d’interinitat (-8,4%), que tenen un pes inferior (11,4%) Pel que fa a la contractació indefinida de fixos discontinus, entre gener i octubre de 2023 s’han signat un total de 18.293, al voltant d’un 30% més que durant el mateix període de l’any anterior. El pes d’aquesta modalitat continua augmentant i actualment representen el 19,6% dels contractes signats. En paral·lel, el pes dels contractes a temps parcial ha disminuït respecte l’any anterior, tant dels indefinits (d’un 29,7% a un 27,3%) com dels temporals (d’un 33,8% a un 31,2%).

L’afiliació la Seguretat Social a la comarca registra un increment mensual del 0,1%, més moderat que el que es va registrar l’any anterior

L’afiliació a la Seguretat social a la comarca registra a l’octubre un lleuger increment del 0,1%. En aquest mes l’afiliació acostuma a augmentar a la comarca. Tanmateix, la pujada d’enguany ha estat de les més moderades dels darrers anys. Per règims, l’increment en l’afiliació només es produeix en el treball assalariat (+0,1%). Per contra, el treball autònom cau un xic. En total, s’han registrat 431.615 afiliacions, de les quals 370.446 corresponen al Règim General i 61.169 al Règim Especial de Treballadors Autònoms i altres especials.

Territorialment, l’afiliació augmenta en tretze municipis i cau en deu. Entre els municipis amb més afiliacions, destaca l’augment a Badia del Vallès (+3,5%) i Viladecavalls (+2,1%) i la disminució a Sant Cugat del Vallès (-0,7%) i Polinyà (-0,5%).

A l’octubre es registren 9 expedientes de regulació d’ocupació, amb 363 persones afectades a la comarca

A l’octubre s’han registrat 9 procediments de regulació d’ocupació que han afectat 363 persones a la comarca. Respecte del setembre, la xifra de persones afectades ha disminuït força, desprès de la notable pujada registrada al setembre (1.274). A l’octubre, la major part de les persones afectades són per mesures de suspensió de contracte (314, el 86,5%) i la resta per reducció de jornada (49; 16,5%). Aquest mes cap persona treballadora s’ha vist afectada per mesures d’extinció. Sectorialment, la pràctica totalitat de les persones afectades pertanyen a la Indústria (360) i una petita fracció als serveis (3). Entre gener i octubre la comarca acumula 73 expedients autoritzats, amb 3.288 persones afectades, principalment per mesures de suspensió de contracte (2.577) i, en una xifra molt inferior, de reducció de jornada (304). Fins a l’octubre, 407 persones s’han vist afectades per mesures d’extinció. Territorialment, les persones afectades es distribueixen per setze municipis, encara que només quatre concentren més de la meitat: Vacarisses (552), Sentmenat (452), Santa Perpètua de Mogoda (394) i Sant Cugat del Vallès (368). La Indústria manufacturera concentra prop del 90% de les persones afectades per expedients (en total, 2.856). La resta pertanyen a Activitats professionals i tècniques (114), Informació i comunicacions (89), Comerç a l’engròs i detall (65), Activitats administratives i auxiliars (44), Construcció (42), Educació (33), Hostaleria (20), i Altres serveis (17).

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail