Buscador per paraules clau
26 març 2024

L’Observatori comarcal publica una nova edició del informe trimestral sobre violència contra les dones, amb un recull de les dades del darrer trimestre de 2023

Durant el quart trimestre del 2023 es van registrar 602 denúncies per violència de gènere al Vallès Occidental, un 13% menys que al trimestre anterior

D’acord amb l’informe, el nombre de denúncies presentades ha disminuït respecte del mateix període de l’any anterior (-4,6%). No obstant això, la xifra del darrer trimestre és considerablement superior a la mitjana trimestral de la sèrie històrica comarcal, que és de 493. 

Per altre banda, es van admetre a tràmit 103 ordres de protecció (OP), el 56,3% de les quals van ser denegades. Per tant, es van adoptar el 43,7% de les ordres iniciades. La proporció d’OP denegades varia notablement entre els quatre partits judicials de la comarca. En conjunt, la mitjana comarcal és inferior a la provincial (61,3%), però superior a la catalana (53,4%). Cal tenir en compte, com apunta l’Observatori, que la denegació de les ordres de protecció a Catalunya continua sent sensiblement superior a la del conjunt de l’estat (32,3%). 

A la comarca, més de la meitat de les resolucions dels procediments judicials acaben en sobreseïment provisional (52,4%), mentre que els procediments que finalitzen en sentència condemnatòria representen el 14,6%. Tot i tenir un pes més baix que els trimestres anteriors, continua sent un valor molt elevat respecte dels darrers anys. El pes de les condemnes a la comarca és molt superior al de la província de Barcelona (6,9%) i al del conjunt de Catalunya (8,7%), però se situa per sota de la mitjana espanyola (15,6%). 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail