Buscador per paraules clau
02 juliol 2024

L’Observatori comarcal ha publicat les dades de violència contra les dones del primer trimestre de 2024

Durant els tres primers mesos de 2024 es van presentar 647 denúncies per violència contra les dones a la comarca, un increment del 7,5% respecte al trimestre anterior. Aquesta xifra és molt superior a la mitjana enregistrada durant els primers trimestres (480), mantenint l’elevat nombre de denúncies dels darrers dos anys. El nombre de denúncies presentades també ha augmentat respecte del mateix període de l’any anterior (+6,8%).

L’Observatori ha publicat una nova edició de l’informe Dades trimestrals de Violència contra les Dones, únic d’aquestes característiques que es publica en l’àmbit de la nostra comarca. D’acord amb les dades recollides per l’Observatori, durant el primer trimestre es van admetre a tràmit 145 ordres de protecció, de les quals van ser denegades la meitat (50%). La proporció d’ordres de protecció denegades al Vallès Occidental és similar al conjunt de Catalunya (50,5%), però inferior a la província de Barcelona (55,8%). Cal destacar que la denegació de les ordres de protecció en l’àmbit català continua sent notablement superior a la del conjunt de l’estat (32,9%).

A la comarca, gairebé la meitat de les resolucions dels procediments judicials acaben en sobreseïment provisional (49%), seguit del 29,7% dels procediments que continuen quan s’eleven a l’òrgan competent. La proporció de les sentències condemnatòries en els jutjats de violència sobre la dona de la comarca és del 14,8%, similar a la proporció de l’estat (14,9%), però molt superior a la provincial (6,5%) i a la catalana (8,6%).

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail