Buscador per paraules clau
25 novembre 2022

25N: L’Observatori comarcal elabora un balanç de les dades sobre violència de gènere a la comarca. Des de 2007, 30 dones han estat assassinades per violència de gènere

L’Observatori del Consell Comarcal publica un recull d’informació estadística judicial relacionada amb la violència de gènere. Des de l’any 2019 s’han publicat quatre informes anuals i dotze informes trimestrals fins al segon trimestre d’enguany. L’objectiu d’aquests informes és posar a l’abast dels agents i actors del territori implicats en aquesta problemàtica les dades de l’activitat judicial sobre violència de gènere a la comarca.

Les denúncies presentades als jutjats de violència sobre la dona de la comarca han augmentat de manera constant en els darrers anys

Cal lamentar que durant l’any 2021 tres dones van ser assassinades a la comarca per violència de gènere en l’àmbit de la parella i exparella. Des de 2007, període en què es comencen a recopilar dades, 30 dones han estat assassinades al Vallès Occidental.

D’acord amb l’Informe anual publicat a l’abril de 2022, durant el 2021 es van presentar 2.091 denúncies per violència de gènere als partits judicials del Vallès Occidental, un 5,1% més que l’any anterior (102 denúncies més). Aquesta xifra és similar a la registrada en 2018 i 2019, ja que es va produir una davallada del nombre de denúncies durant el 2020.

Durant la primera meitat de l’any 2022 s’han presentat 1.155 denúncies, un 14,4% més que en el mateix període de l’any 2021 (1.010 denúncies). Aquest increment s’ha donat amb més intensitat durant el segon trimestre d’enguany, amb un total de 628 denúncies. Nou de cada deu denúncies són presentades directament per la víctima amb atestat policial, proporció que s’ha mantingut constant els darrers anys.

Pel que fa als delictes, el 62,3% dels 2.324 registrats durant el 2021 van ser per lesions tipificades com a lleus. Cal destacar, com mostra l’informe anual, l’augment dels delictes considerats com a maltractament habitual representant el 8,8% del total, que en els darrers anys havien disminuït. Aquest creixement també s’ha produït durant el primer semestre de 2022 arribant a un 11,5%, més de quatre punts percentuals per sobre del mateix període de l’any anterior.

Als partits judicials de la comarca es deneguen més de la meitat de les ordres de protecció iniciades

Durant el 2021 es van iniciar 409 ordres de protecció a la comarca, un 10,8% més respecte de 2020. En la primera meitat d’enguany ha continuat l’increment de les ordres iniciades, un 17,7% més respecte del primer semestre de 2021.

A la comarca s’acostumen a denegar més de la meitat de les ordres de protecció. Aquesta proporció és similar a la xifra catalana. Com es repeteix en els darrers anys, la denegació d’ordres de protecció a la comarca i al conjunt de Catalunya continua sent molt superior a la resta de l’estat, on s’adopten 7 de cada 10 ordres.

Les sentències que caben en condemna per violència de gènere han augmentat notablement en els darrers anys, arribant al 85,6% sobre el total de procediments judicials que acaben en sentència

Durant el 2021 gairebé la meitat dels procediments judicials van acabar en sobreseïment provisional i l’11,9% en sentència. És rellevant destacar que el 35,7% de procediments s’eleven des dels Jutjats de violència sobre la dona als òrgans competents, per ser delictes de més gravetat i comportar penes més elevades.

De les 229 sentències dictades en 2021 en els jutjats de violència sobre la dona, el 85,6% van ser condemnatòries. S’ha de destacar l’augment notable de les sentències que terminen en condemna, ja que abans del 2017 concentraven aproximadament el 60% de les terminacions de les sentències i des d’aquell any se situen al voltant del 86%.

8 de cada 10 trucades rebudes a la línia d’atenció contra la violència masclista estaven relaciones amb violència psicològica

L’informe anual es complementa amb dades dels serveis d’atenció a la dona, tant els Serveis d’Informació i Atenció a la Dona (SIAD) com la línia d’atenció a la violència masclista. Durant el 2021 es van rebre 1.172 trucades a la línia d’atenció 900 900 120 per part de persones residents a la comarca, un 7,6% menys que en 2020. Cal tenir en compte que, en el context de la pandèmia, es va produir un notable  augment de les trucades.

En els primers mesos de 2022 s’han rebut 519, un 9,4% menys que en el mateix període de l’any anterior. En els darrers anys més del 80% de les trucades estaven relacionades amb violència de caràcter psicològic i al voltant d’un 30% amb violència física. S’ha de tenir en compte que les trucades poden estar relacionades amb més d’una forma de violència masclista. 

Durant l’any 2021 els SIAD de la comarca van atendre a 901 dones en situació de violències masclistes, el que representa el 29,8% del total de les dones ateses.

Enllaços relacionats:

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail