Buscador per paraules clau
28 abril 2023

L’informe sobre els salaris a la comarca de l’Observatori constata un creixement salarial de l’2,8% l’any 2021

Els salaris mitjans de les persones residents als cinc grans municipis de la comarca van incrementar-se un 5,6% en termes nominals, de manera més intensa que en altres àmbits territorials, com Catalunya (+5,1%) i Espanya (+4,7%), però lleugerament inferior al de la ciutat de Barcelona (+5,7%).

Tot i així, tenint en compte l’evolució dels preus al llarg del 2021, la variació real dels salaris mitjans respecte de l’any anterior va ser el 2,8%.  El repunt dels salaris del 2021 contrasta amb els retrocessos de 2018 i 2019, marcats per la desacceleració de l’economia i l’increment de preus, i la moderació de 2020, en el context de la pandèmia que, tot i el seu impacte en el mercat laboral, es va veure compensada per una lleugera disminució de l’IPC. Cal tenir en compte que les dades d’aquesta edició, del 2021, no reflecteixen l’efecte de la pujada de la inflació sobre la capacitat adquisitiva dels salaris.

Aquesta és una de les dades que destaca la nova edició de l’informe anual elaborat per l’Observatori Comarcal que analitza les remuneracions de les persones assalariades residents als cinc grans municipis del Vallès Occidental, amb més de 40.000 habitants. L’informe es basa en la dades provinents de la Mostra Contínua de Vides Laborals de l’any 2021 proporcionades pel Departament d’Anàlisi de l’Oficina Municipal  de Dades de l’Ajuntament de Barcelona. El document presenta els resultats de l’anàlisi dels salaris mitjans en relació amb les característiques personals dels treballadors i de les treballadores i de la seva situació i relació laboral, posant en relleu les diferències salarials per gènere. També s’analitzen les diferències territorials en l’estructura salarial i la relació entre salaris i capacitat adquisitiva.

Dades destacades dels salaris l’any 2021

L’any 2021, el sou mitjà de la població resident als cinc grans municipis del Vallès Occidental va ser de 30.199 euros bruts. Rubí presentava la retribució mitjana més baixa (26.149 €/any) i Sant Cugat del Vallès la més elevada (47.262 €/any). Rubí, Sabadell i Terrassa tenien remuneracions mitjanes inferiors a la ciutat de Barcelona i el conjunt de municipis de l’AMB, mentre que a Cerdanyola del Vallès i Sant Cugat del Vallès comptaven amb un nivell salarial superior.

Als cinc grans municipis de la comarca, el salari dels que més guanyen (51.680 €/any) multiplica per 4,7 el salari dels que guanyen menys (10.943 €/any). Les majors diferències salarials es registren a Sant Cugat del Vallès (7,7) i Cerdanyola del Vallès (5), seguits de Sabadell (4,3), Terrassa (4,2) i Rubí (4). Els darrers anys, les diferències salarials entre els que més guanyen i els que menys s’han reduït de manera generalitzada.

Sectorialment, les Activitats professionals i administratives van assolir els salaris mitjans més elevats als cinc grans municipis del Vallès Occidental (37.197 €/any). A continuació, se situen la Indústria (33.759 €/any) i les activitats vinculades a Informació, Financeres i Immobiliàries En canvi, els sectors amb un salari mitjà més baix van ser la Construcció (26.853 €/any) i les activitats vinculades a Administracions públiques, Educació, Sanitat, Serveis socials i altres (27.704 euros/any).

Persisteix la bretxa salarial entre dones i homes, encara que s’ha reduït prop de nou punts des del 2016

Al conjunt dels cinc grans municipis de la comarca el sou mitjà de les dones va ser de 27.067 euros bruts l’any 2021, un 18% inferior al dels homes (33.005 €/any).  La diferència salarial entre dones i homes s’ha reduït 8,8 punts percentuals respecte del 2016, quan era del 26,8%. La bretxa salarial de gènere es produeix de manera generalitzada a tots els àmbits territorials, així com en relació amb l’edat, nivell d’estudis, nacionalitat, grup professional i sector d’activitat.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail