Buscador per paraules clau
02 juny 2017

La pobresa severa augmenta al Vallès Occidental i la pobresa estructural persisteix

• Prop del 22% de la població vallesana viu en situació de pobresa • El 27% de les persones treballadores tenen uns ingressos inferiors a 12.000 euros l’any • L’atur de llarga durada es cronifica. El 46% de les persones aturades porten més d’un any a l’atur • El 43% de les persones aturades no reben cap prestació • Malgrat l’esforç de les polítiques locals, un estudi comarcal apunta que les mesures aplicades no són suficients i cal proposar canvis d’actuació

El 2016 el 22’5% de la població catalana es trobava en situació de pobresa o exclusió social. Al Vallès Occidental el nivell de pobresa relatiu el 2016 es situa en el 21’4% i cal destacar que entre el 2011 i el 2016 la pobresa extrema va augmentar del 3’5% de la població fins al 7’7%. Tot i els lleus indicis de recuperació econòmica i de creació d’ocupació es creen desigualtats més accentuades: persisteix el treball precari, es fa crònic l’atur de llarga durada, creixen les dificultats per conciliar el treball i la vida familiar, es posen de manifest dèficits de la protecció social envers les noves estructures familiars monoparentals i hi ha una manca de polítiques adequades en relació en l’habitatge. Aquest fet ha suposat un augment important de la quantitat de pressupost que els ajuntaments destinen a ajudes socials: entre el 2013 i el 2015 es van augmentar un 36%.

Per encàrrec del Consell d’alcaldes i alcaldesses, el Consell Comarcal del Vallès Occidental, a través de l’Observatori comarcal ha elaborat l’informe “Desigualtat i pobresa al Vallès Occidental”, del qual se n’han presentat avui les primeres dades. El proper dijous es debatrà al Consell d’alcaldes i alcaldesses.

Al Vallès Occidental, com a Catalunya, la crisi ha tingut un fort impacte. El resultat n’ha estat una societat més desigual i polaritzada, on s’intensifica la pobresa i altres formes de vulnerabilitat social, especialment en determinats col·lectius. La pobresa extrema ha augmentat amb la crisi i es manifesta de forma diversa: pobresa alimentaria, emergència habitacional, pobresa energètica…

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez ha explicat avui que “el que ens diu aquest estudi és que estem sortint de la situació de crisi econòmica però sortim pitjor del que vàrem entrar. Sortim més pobres, la pobresa extrema i severa s’està incrementant a la nostra comarca; sortim més desiguals, les desigualtats en els diferents municipis i entre els diferents municipis s’han incrementat durant els últims anys també; i sortim més precaris, la quantitat de treballadors pobres que tenim en aquests moments als 23 municipis de la comarca cada vegada va en augment. Per tot això hem de ser capaços de poder analitzar aquestes dades i fer propostes en relació de quina manera podem atendre aquesta situació”.

L’informe es debatrà el proper dijous 8 de juny al Consell d’alcaldes i alcaldesses. Giménez assegura que “volem que aquest estudi interpel.li als ens locals i a la resta d’administracions i estem preparant un paquet de mesures per tal de tornar a posar aquest tema a l’agenda de la comarca. Hem de reformular programes i ajudes i plantejar-ne de nous. Hem de valorar, per exemple com pot afectar la renda garantida a tots aquests col·lectius, també hem de ser conscients que tenim un problema greu amb els salaris i cal que plantegem qüestions decisives en matèria d’habitatge. A més hem de fer un treball conjunt en relació al que estem fent des dels Serveis Socials”.

El president del Consell creu que “està naixent una nova classe social, en moltes ocasions invisible. Persones que tenen moltes dificultats per accedir a les ajudes, perquè tenen una feina, però els seus ingressos són tant baixos que no tenen un sou que els permeti viure”.

Les dades de l’informe revelen que la pobresa afecta més a les dones que als homes. Hi ha dues dades que ho confirmen: al conjunt de la comarca l’afiliació és clarament superior entre els homes (64’4%) que no les dones (58%). I la taxa d’atur de les dones és del 15’5% mentre que la dels homes és de l’11’6%.

També es confirma que la pobresa afecta més a les persones estrangeres: un 15% de les persones aturades són nouvingudes. I un altre grup especialment afectat és la població infantil: l’11’8% de primària es troben en situació de pobresa severa.

 

ATENCIÓ DELS SERVEIS SOCIALS

 

PRESTACIONS d’URGÈNCIA SOCIAL:

 

SALARIS:

Al Vallès Occidental el 12,5% de les persones que perceben ingressos per treball tenen unes retribucions de fins a 6.010 euros. I un 14’6% entre 6.010 i 12.020 euros (en realitat, en aquest tram poques vegades es superen els 9.000 euros).

Per tant: un 27’1% dels treballadors perceben un salari baix per diferents motius: per baix salari /hora, treball a temps parcial, no treballar continuadament durant tot l’any.

 

MERCAT DE TREBALL:

La crisi econòmica ha comportat la destrucció d’empreses i la pèrdua de llocs de treball. Això ha tingut un impacte directe a moltes persones i famílies: pèrdua d’ingressos, dificultats per accedir a béns i/o servei de primera necessitat com l’alimentació, l’habitatge o els subministraments bàsics de la llar (energia).

No obstant els darrers anys sembla ser que s’ha produït un cert punt d’inflexió (a partir del 3r trimestre de 2013) amb una disminució d’atur registrat i la creació de noves empreses.

 

IGUALTAT:

El percentatge de persones en edat de treballar afiliades a la Seguretat Social es situa al voltant del 61%, una dada molt similar a la de Catalunya. (a la comarca hi ha diferencies entre municipis).

 

PERSONES ESTRANGERES:

També destaca que gairebé el 15% de les persones aturades són estrangeres.

 

DURADA DE L’ATUR:

La durada de l’atur és una altra dada rellevant. L’atur de llarga durada es troba per sobre la mitjana catalana.

 

HABITATGE

 

POBRESA INFANTIL:

Al Vallès Occidental, els nens de primària en situació de pobresa severa són almenys l’11’8%.

 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail