Buscador per paraules clau
20 gener 2022

L’Oficina comarcal d’habitatge serà també Oficina de rehabilitació a partir d’aquest any

L’Oficina comarca d’habitatge del Consell Comarcal ampliarà aquest 2022 les seves funcions. A banda de les tasques que fa actualment també assumirà serà Oficina comarcal de rehabilitació per a la gestió dels fons Next Generation destinats a la rehabilitació dels habitatges. L’objectiu bàsic dels fons europeus és que els edificis d’habitatges redueixin un mínim del 30% el consum d’energia primària no renovable i un mínim de reducció de demanda segons la zona climàtica. Això no obstant, també es podrà finançar la rehabilitació tradicional, com l’accessibilitat, o la conservació dels edificis

El Consell Comarcal ja ha aprovat  el conveni de col·laboració amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, per a la implementació de l’Oficina Comarcal de Rehabilitació. Aquest conveni  atorga al Consell Comarcal una subvenció fixa per a l’any 2022 de 30.000€ per reforçar l’Oficina d’habitatge.

A Catalunya s’han assignat 480 M€ en subvencions, que es poden traduir en inversions d’uns 1.200 M€. La quantia màxima d’inversió subvencionable és de 7.500 €/habitatge, amb inversió mínima de 1.000 €/habitatge. La subvenció és del 40%, amb una subvenció màxima de 3.000 €/habitatge.

Des de l’Agència de l’Energia del Vallès Occidental es treballarà de la mà de l’Oficina d’Habitatge per poder captar sol·licitants a través de la col·laboració amb els col·legis professionals, i de la mà dels ajuntaments, per aconseguir el màxim d’absorció possible de fons a la comarca.

L’Oficina d’habitatge presta  servei a 17 municipis del Vallès Occidental

L’Oficina d’habitatge del Vallès Occidental és un servei públic que actualment dona servei a 11 municipis com a oficina integral d’habitatge i fins a 17 municipis oferint diversos serveis d’habitatge que complementen els que ofereixen a nivell local.

El Ple comarcal ha aprovat avui l’Addenda al conveni pel manteniment de l’Oficina d’Habitatge comarcal. Aquest conveni es va signar el març de 2019 i preveu una pròrroga de màxim 4 anys addicionals. La minuta d’Addenda per a l’exercici 2022, es limita a ampliar la durada  del conveni fins el 31/12/2022 i a establir el finançament de l’encàrrec a càrrec de l’AHC que s’estableix en un màxim de 30.000€.

Durant l’any 2021, l’Oficina comarcal d’habitatge ha atès a 4.031 ciutadans i ciutadanes, una xifra semblant a la de 2020 (4.031). Destaca l’atenció telefònica (2.252 consultes) i online (1.304 consultes) però enguany s’ha gairebé doblat l’atenció presencial arribant a les 475 atencions a la seu comarcal. S’han tramitat el 2021 355 ajuts al lloguer i 294 subencions de pagament del lloguer Mitma. Altres tràmits que es realitzen són: la renovació de prestacions permanents lloguer (BLJ), les subvencions de pagament lloguer per a persones grans (+65 anys), els Ajuts COVID, les prestacions d’urgència social, la tramitació de cèdules d’habitabilitat o la borsa d’habitatge de lloguer assequible, entre d’altres.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail