Buscador per paraules clau
22 maig 2017

Inici d’any positiu al Vallès Occidental amb un augment de 3.810 llocs de treball al primer trimestre

L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l’informe Flaix socioeconòmic del primer trimestre del 2017 que confirma la tendència positiva iniciada al primer trimestre del 2014, acumulant un augment 45.542 nous llocs de treball i 2.249 empreses des d’aleshores. S’han recuperat el 58,6% dels llocs de treball perduts entre 2008-2013.

A 31 de març de 2016 hi havia registrats a la comarca un total de 361.751 llocs de treball, 301.173 assalariats i 60.578 autònoms, i 26.814 empreses que suposen, en general, un 11% del teixit socioeconòmic de Catalunya.

La construcció i els serveis relacionats amb l’empresa, sectors que lideren el creixement de l’economia de la comarca

El sector de la construcció manté un fort ritme de creixement, registrant una evolució trimestral (6,0%) i anual (9,1%) positiva de llocs de treball i molt superior al conjunt de l’economia comarcal (1,1% i 5,2% respectivament).  L’aportació interna de llocs de treball del sector es situa en un 6,4%, lleugerament per sobre de la mitjana catalana, d’un 6,1%.

També té un augment per sobre de la mitjana el conjunt de serveis relacionats amb l’empresa, amb un increment trimestral del 2,1% i un important creixement anual del 8,1%.

En canvi, i com és habitual el primer trimestre d’any, el comerç perd 1.219 llocs de treball, especialment en el comerç al detall (-1.653). Tot i així, manté una variació anual positiva del 4,4%.

Per la seva banda, la indústria productiva continua tenint una presència molt destacada a la comarca, representant el 21,4% de l’activitat comarcal i aportant el 16,6% al conjunt de la indústria del país. No obstant, interanualment creix a menor ritme que el conjunt de l’economia comarcal, amb un 1,9% respecte un 5,2% global.

Respecte les activitats econòmiques que més augmenten en termes de llocs de treball aquest trimestre són la construcció d’immobles (649), serveis de tecnologies de la informació (564), activitats relacionades amb l’ocupació (547) i activitats especialitzades de la construcció (523).

La comarca es situa per sota dels 60.000 desocupats, la xifra més baixa des de 2008, donada la disminució dels expedients de regulació d’ocupació i el bon ritme de la contractació

Segueix la tendència de disminució de l’atur, amb 56.866 desocupats registrats el mes de març. Pel què fa al perfil de les persones desocupades, el col·lectiu d’aturats de llarga durada ha iniciat una lleu tendència a disminuir el seu pes vers el total des del segon trimestre de 2015. Malgrat tot, el 45,4% de les persones encara porten més d’un any aturades.

El nivell educatiu es manté com un element identificatiu, amb un 65,9% dels aturats registrats comptant, únicament, amb estudis d’ESO o EGB o menys, mentre que només un  21% compta amb estudis de grau mig o superiors.

Segueix la tendència de disminució del nombre d’expedients autoritzats. Amb un total de 9 expedients aquest primer trimestre, es tracta del registre més baix de tot el període, a excepció del darrer trimestre de 2016, on van registrar-se 6 expedients. Aquests expedients han afectat a 66 treballadors, lluny de les elevades xifres d’anys anteriors.

Finalment, i tal i com és comú al primer trimestre de l’any, disminueix la contractació respecte el trimestre anterior. Amb una disminució del 7,5%, la comarca ha registrat un total de 74.748 contractes durant els tres primers mesos de l’any. L’augment de la contractació indefinida (435) no ha compensat el descens de la contractació temporal (-6.498).

La contractació temporal 84,3% dels contractes registrats d’aquest trimestre, i prevalen aquells que són de molt curta durada. El 38,8% tenen una durada inferior a un mes i un 35,2% ho són de durada indeterminada. En canvi, els contractes signats per a un mínim de sis mesos o més suposen només el 4,2%.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail