Buscador per paraules clau
08 juny 2022

Si tens entre 18 i 35 anys ja pots sol·licitar el Bo jove que t’ajudarà en la despesa del lloguer. Troba aquí tota la informació.

Els joves que compleixin els requisits per al bo jove de lloguer podran sol·licitar-lo a partir del 8 de juny. L’ajut que es concedeix als menors de 35 anys és de 250 euros mensuals, per un màxim de dos anys: des de l’1 de gener de 2022 fins a 31 de desembre de 2023.

Cal tenir en compte que les sol·licituds es resoldran seguint l’ordre d’entrada al registre corresponent, amb la documentació completa i correcta, fins a l’exhauriment de la dotació pressupostària. En cas de manca de documentació a lliurar amb la sol·licitud, no es tindrà per presentada fins que no estigui complerta.

Per això és important tenir la documentació preparada i s’aconsella tenir IdCat mòbil per a facilitar el tràmit. La tramitació de l’ajut es podrà fer a través de la web de tràmit del Bo Jove o amb instància a la seu electrònica del Consell Comarcal.

Podeu respondre les preguntes freqüents en aquest enllaç.

Els requisits per accedir als ajuts són:

Hi ha un màxim d’ingressos?

S’ha de disposar d’una font regular d’ingressos que reporti unes rendes anuals, inclosos els de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge arrendat o cedit o a arrendar o cedir, constin o no com a titulars del contracte d’arrendament o cessió , iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022 .

En el supòsit de lloguer o cessió d’ús d’habitació no s’inclourà la renda de les persones que tinguin el domicili habitual i permanent a l’habitatge, només es considerarà la de la persona física arrendatària.

En el cas que en un mateix habitatge conviuen dues o més persones joves titulars del contracte d’arrendament o cessió, que sol·licitin de forma individualitzada aquesta subvenció, en podran ser beneficiàries si els seus ingressos individuals són iguals o inferiors a 2,83 vegades l’IRSC (22.548,67€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2020; iguals o inferiors a 2,97 vegades l’IRSC (23.664,15€), si els ingressos corresponen a l’exercici fiscal de l’any 2021, i igual o inferiors a 3,05 vegades l’IRSC (24.301,57€) si els ingressos corresponen a l’exercici  de l’any 2022.

La documentació que cal tenir preparada per a fer la sol·licitud és la següent:

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail