Buscador per paraules clau
05 desembre 2016

El 35,8% dels llocs de treball de la comarca pertanyen a l’economia del coneixement

• Durant el 3r trimestre de 2016 ha continuat la lenta recuperació de l’ocupació amb una forta dominància de la contractació temporal • El 46% dels aturats són de llarga durada i prop d’un 40% tenen més de 45 anys, situant aquests perfils de desocupats com els de més difícil inserció

L’Observatori comarcal del Consell Comarcal del Vallès Occidental ha publicat avui l’informe Flaix Socioeconòmic amb les dades del tercer trimestre de 2016. L’informe posa de manifest la lenta però constant tendència a la recuperació d’ocupació iniciada al primer trimestre del 2014, i de les dificultat de generar nous llocs de treball amb contractes de qualitat i activitats d’alt valor afegit.

Tanmateix, a l’informe es destaca el bon comportament de l’anomenada econòmica del coneixement, amb un increment de l’ocupació del 5,2% respecte l’any anterior, fet que suposa el 35,8% del total de llocs de treball de la comarca. Dins del sector, destaquen els serveis basats en el coneixement, que representen el 27,7% dels llocs de treball comarcal, amb un augment del 6,3% respecte l’any anterior. El 8,1% dels llocs de treball restants pertanyen al conjunt d’activitats d’alt contingut tecnològic, amb un increment anual lleugerament menor, d’un 1,6%.

Augment de més de 2.000 assalariats al tercer trimestre de l’any

Pel que fa al teixit econòmic, el tercer trimestre de 2016 la comarca registra 348.616 llocs de treball (288.562 assalariats i 60.054 autònoms) i 26.162 empreses. Respecte el trimestre anterior, augmenta el nombre d’assalariats (2.267) i, com és habitual el 3r trimestre de l’any, disminueix el nombre d’empreses (-193) i autònoms (-493).D’altra banda, per grans sectors, les dades indiquen que creix l’ocupació trimestral, especialment, als serveis a la ciutadania (3,5%), mentre que cau a la construcció (-1,1%), comerç (-0,6%) i indústria (-0,5%).

L’aportació de la comarca al conjunt de Catalunya és de l’11’5% dels assalariats; l’11 % dels autònoms i el 10’3% de les empreses. La indústria és el sector comarcal amb una major aportació al conjunt de Catalunya: el 17% dels assalariats, el 17’3% d’empreses i el 12’3% dels autònoms.

Entre les activitats que més han incrementat els llocs de treball respecte el segon trimestre de 2016 destaquen l’educació (1.440 llocs de treball), les activitats sanitàries (1.036 llocs)  i els serveis de menjar i begudes (690 llocs de treball).

Bon ritme contractació però segueix la temporalitat

En aquesta ocasió, les dades de contractació indiquen que tot i que es registren 80.363, prop d’un 10% més que el mateix trimestre que l’any 2015, la majoria, el 87’3%, són temporals i gairebé un 40% tenen una durada inferior a un mes. Un altre percentatge important, un 29,4% dels contractes, són de durada indeterminada.

El 39,5% dels contractes registrats han estat en ocupacions elementals, el 19,9% a directors i gerents i el 19,8% a treballadors de la restauració. Així mateix, i d’acord també amb els perfils principals de les persones desocupades, gairebé la meitat dels contractes (49%) s’ha realitzat a treballadors amb estudis d’ESO. El 13,1% a treballadors amb batxillerat i el 11,7% corresponen a CFGM.

De les prop de 60.000 persones desocupades, el 46% són de llarga durada

Trimestralment, l’atur disminueix a la comarca (-0,6%) i augmenta molt lleugerament a Catalunya (0,2%). Interanualment, l’atur es redueix en proporcions similars en tots dos àmbits (-12,5% i -12,1% respectivament), i l’ocupació augmenta de manera similar (3,8% i 3,9% respectivament).

Per perfil, el nombre d’aturats de llarga durada ha anat disminuint des del segon trimestre de 2015, però continua sent el col·lectiu més nombrós amb un 46% del total. Aquest col·lectiu ha passat de representar el 31% dels aturats l’any 2008 a gairebé la meitat del total el 3T de 2016 (46,4%).

El mateix passa amb els majors de 45 anys, que suposaven el 41,6% dels desocupats l’any 2008, mentre que actualment són el 53,8% del total. I és que, el 33,8% de desocupats són majors de 45 anys i de llarg durada.

El Flaix Socioeconòmic, seguint la tendència dels últims trimestres, també indica que només es van autoritzar un total de 13 expedients d’ocupació, amb una afectació de 229 treballadors, la gran majoria per rescissió contractual.

Podeu consultar l’informe complet al següent enllaç:

http://www.ccvoc.cat/fitxer/1858/flaixsocioeco_3T2016.pdf

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail