Buscador per paraules clau
26 juliol 2023

Els grups comarcals del PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem i Tot per Terrassa formen el govern del Consell Comarcal del Vallès Occidental

Aquest dijous al migdia s’ha celebrat el primer Ple ordinari del Consell Comarcal del Vallès Occidental del mandat 2023-2027. Durant la sessió s’ha aprovat la composició del cartipàs i del govern comarcal que formen tots els grups polítics comarcals que ostenten alcaldies a la comarca: PSC, ERC, Junts per Catalunya, En Comú Podem i Tot per Terrassa. Aquest és l’acord al qual han arribat les formacions polítiques i que ja va suposar l’elecció del President Ignasi Giménez, alcalde de Castellar del Vallès, per una àmplia majoria.

El Ple del Consell Comarcal està format per 39 consellers i conselleres comarcals. Les sessions ordinàries del Ple es celebren el tercer dijous de bimestre a les 17 hores a la seu comarcal. Les properes sessions ordinàries s’estableixen pels dies 21 de setembre de 2023, 16 de novembre de 2023 i 18 de gener de 2024.

El cartipàs 2023-2027

L’ampli acord de govern en el sí del Consell Comarcal ha permès la configuració del cartipàs comarcal. Segons ha aprovat avui el Ple, el govern comarcal comptarà amb cinc vicepresidències:

 • Vicepresidència 1ª – Xavier Garcés (PSC)
 • Vicepresidència 2ª – Montse Soler (ERC)
 • Vicepresidència 3ª – Míriam Casaramona (Junts per Catalunya)
 • Vicepresidència 4ª – Andrés Medrano (En Comú Podem)
 • Vicepresidència 5ª – Lluïsa Melgares (Tot per Terrassa)

El Ple d’avui també ha aprovat la delegació de les atribucions a 10 conselleres i conselleres de la següent manera:  

Podeu consultar al gràfic adjunt les matèries delegades i el conseller i consellera responsable de cada àmbit.

En un altre odre de coses, s’ha aprovat pel Ple comarcal que la representació del Consell Comarcal al Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès Occidental recaurà en el conseller Rafael Güeto.

Comissió Permanent del Consell Comarcal

El Ple celebrat aquest migdia ha aprovat constituir la Comissió Permanent del Ple del Consell Comarcal com a òrgan complementari de caràcter assessor i decisori. Aquesta comissió permanent estarà integrada pel President del Consell Comarcal, les vicepresidències i pels consellers i conselleres comarcals que ostenten atribucions delegades de govern. La Secretària, l’Interventor i la Gerent de la corporació també en formen part.

La gerència del Consell Comarcal

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat mantenir com a gerent del Consell Comarcal a la Núria Carrés, qui ho és des de l’any 2015.

Comissions informatives

Per al mandat 2023-2027 es creen quatre comissions informatives. La composició de les comissions informatives generals i especials estaran integrades per la presidència del Consell Comarcal, una vicepresidència i per un representant de cada grup polític amb representació al Consell. En el proper Ple, previst pel mes de setembre, els diferents grups comarcals hauran de designar els membres que en formaran part.

Les comissions informatives creades i aprovades avui són:

Així mateix es constitueix la Comissió informativa especial de Transparència i bon govern  per tal de vetllar pel compliment de la llei de la transparència i l’accés a la informació pública i del Codi ètic i de bon govern dels càrrecs electes i de tot el personal del Consell Comarcal.

D’altra banda també s’ha aprovat la constitució de la Comissió Especial de Comptes integrada pel President del Consell i per un representant de cada grup polític amb representació al Consell.

El Ple comarcal celebrat avui també ha aprovat la constitució del Comitè de Coordinació Executiva amb les funcions de coordinació, estudi, control i valoració de determinats assumptes i/o actuacions comarcals d’especial transcendència, de forma prèvia a la seva aprovació, o per al seu seguiment, control i coherència, de forma coordinada i alineada amb les polítiques i estratègies que es fixin pels òrgans de govern comarcals. Aquest Comitè de Coordinació Executiva estarà integrat pel President del Consell Comarcal, la Secretària del Consell Comarcal i la Gerència del Consell Comarcal.

Els grups polítics comarcals i la Junta de Portaveus

Aquest mandat 2023-27 el Consell Comarcal compta amb vuit grups polítics comarcals. Cada grup comarcal compta amb la figura de la persona portaveu, que integra la Junta de portaveus comarcal.

En aquest cas, els membres de la Junta de portaveus seran:

 • Partit dels Socialistes de Catalunya (PSC): Josep Martínez
 • Esquerra Republicana de Catalunya (ERC): Albert Turón
 • Junts per Catalunya: Pere Canadell
 • En Comú Podem: Ramon Gutiérrez
 • VOX: Joana Robles
 • Partit Popular: Álvaro Benejam
 • Tot per Terrassa: Lluïsa Melgares
 • CAM- AMUNT: Jaume Carbonell

Assignacions econòmiques als grups comarcals i règim econòmic dels membres corporatius

Segons ha aprovat aquest migdia el Ple Comarcal, es preveu:

 1. Un component fix, idèntic per a tots els grups polítics comarcals de 1.824 euros anuals per a cada grup.
 2. Un component variable, de 152 euros mensuals per a cada membre del grup.

Pel que fa al règim econòmic dels membres corporatius pel mandat 2023-2027, s’aprova un règim econòmic per indemnitzacions d’assistències a òrgans col·legiats en els termes següents:

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail