Buscador per paraules clau
31 octubre 2017

Els darrers informes de l’Observatori comarcal confirmen una tendència positiva de l’evolució econòmica però també la cronificació de l’atur en majors de 45 anys i el descens de prestacions

L’Observatori Comarcal del Vallès Occidental ha publicat l’informe Flaix socioeconòmic del segon trimestre del 2017 i l’Informe de prestacions per desocupació del segon semestre del 2017. Es confirma la tendència positiva de l’evolució econòmica però també la cronificació de l’atur en els majors de 45 anys i de llarga durada i el descens continuant de les prestacions per desocupació.

A 30 de juny de 2017 hi havia registrats a la comarca un total de 303.022 assalariats, 60.799 autònoms i 26.978 empreses que suposen, en general, un 11% del teixit socioeconòmic de Catalunya. La variació trimestral és lleugerament positiva, confirmant la bona tendència iniciada al primer trimestre del 2014. S’acumula ja la creació de 47.612 llocs de treball i 2.413 empreses des d’aleshores, recuperant així el 61’2% dels llocs de treball perduts entre 2008-2013.

L’agricultura i la construcció, sectors que lideren el creixement de l’economia de la comarca al segon trimestre d’enguany

El sector agrícola ha tingut un fort creixement, registrant una evolució trimestral (5,8%) i anual (9,6%) positiva de llocs de treball i molt superior al conjunt de l’economia comarcal (0,6% i 4,9% respectivament).

Per la seva banda, la construcció registra una bona evolució trimestral (2,5%) i encara més positiva és l’evolució anual (8%). Els serveis a la ciutadania, tot i empitjorar en l’evolució trimestral (-4,4%), anualment han registrat un creixement moderat (5,9%). Finalment, destaca l’increment absolut d’ocupació en els serveis relacionats amb l’empresa (5.795 i 6,4%).

Respecte les activitats econòmiques que més llocs de treball generen aquest trimestre són el comerç al detall (1.071), les activitats especialitzades de la construcció (356) i el comerç a l’engròs i intermediaris (336).

La comarca es situa prop dels 50.000 desocupats, la xifra més baixa des de 2008, degut  a una millora en el ritme de contractació.

Segueix la tendència de disminució de l’atur, amb 51.849 persones desocupades al juny. Pel que fa al perfil de les persones desocupades, el col·lectiu d’aturats de llarga durada ha patit un lleuger repunt respecte el primer trimestre d’aquest any (45,4%) i es situa al 46,2%. D’aquests, el 34,8% són majors de 45 anys.

El nivell formatiu, el 65,2% de les persones desocupades compten únicament amb estudis secundaris, mentre que només el 21,9% disposen d’estudis superiors.

Finalment, aquest segon trimestre de 2017 s’han formalitzat 80.739 contractes amb lloc de treball a la comarca. D’aquests, el 86% (69.429) són temporals i el 14% (11.310) són indefinits. Dins la contractació temporal, predominen els contractes de curta durada; de durada inferior a un mes (38,8%) i de durada indeterminada (35,2%)

Descens de l’atur però també de les prestacions per desocupació atorgades

La taxa de cobertura es situa en el 54,8% i augmenta en 2,6 punts percentuals respecte el desembre de 2016. De totes les persones desocupades (51.849), el 45,2% no van rebre cap tipus de prestació per desocupació.

A juny de 2017 es van concedir 28.410 prestacions, la xifra més baixa des de l’inici de la crisi econòmica (32.650 a juny de 2008), tot i comptar amb molts més desocupats  que aleshores (un 22,4% més).

Segons els tipus de prestacions, les de nivell contributiu han passat d’afectar al 57,8% de desocupats al juny de 2008 a un escàs 26,1% a juny de 2017. Tot i això, cal destacar un lleuger repunt d’aquest prestació respecte al desembre de 2016.

D’altra banda, les prestacions assistencials, pel mateix període, passen d’un 18,5% (juny de 2008) a un 23,2% tot i que des de juny de 2011 tenen una variació semestral negativa de forma constant.

Per concloure, la taxa de cobertura presenta una lleugera millora des de desembre de 2015 gràcies al fort descens de les persones desocupades i del lleuger repunt de les prestacions contributives. Finalment, cal destacar que tot i que la taxa de cobertura presenti una tendència positiva en l’últim any i que les prestacions contributives hagin disminuït bastant des de l’inici de la crisi econòmica, aquesta situació pot indicar que, o bé una part dels desocupats actuals no s’havien quedat sense feina anteriorment, o bé es van incorporar un període de temps al mercat laboral i van generar nous drets a rebre prestacions contributives abans de tornar de nou a la situació de desocupació. 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail