Buscador per paraules clau
22 desembre 2022

Els ajuntaments del Vallès Occidental i el Servei d’Ocupació de Catalunya treballen en el desenvolupament de les Estratègies de Concertació Territorial a la comarca

El Consell Comarcal del Vallès Occidental i els ajuntaments de la comarca han iniciat el treball per desenvolupar el l’Acord marc de coordinació, cooperació i col·laboració per a l’impuls de la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació i el desplegament de les estratègies territorials en el marc del sistema d’ocupació de Catalunya 2002-2026. L’acord significa un canvi en el model d’implementació de les polítiques actives d’ocupació per part del SOC atès que, a partir de la seva aplicació, les administracions, entitats i agents socials i econòmics més representatius del territori seran els encarregats de dissenyar i aplicar, de manera consensuada, els serveis i programes ocupacional que responguin a les persones i empreses.

La subdirectora general de Polítiques Actives d’Ocupació del Servei Públic d’Ocupació de Catalunya, Susana Diaz, acompanyada del Cap d’Àrea d’acords Territorials, Lluis Rodríguez,  van presentar divendres a la Comissió Comarcal del Promoció econòmica i ocupació del Vallès Occidental els termes de l’acord i la previsió de desplegament. Aquest és un òrgan polític del conjunt dels municipis de la comarca constituït al 2014, que té entre d’altres funcions definir prioritats i actuacions en l’àmbit, fer seguiment i garantir compromisos, fer d’interlocució amb altres institucions i emetre informes.

El vicepresident primer del Consell Comarcal i conseller de Desenvolupament Econòmic, Industrial i Treball, Xavier Garcés, va agrair el detall de les explicacions donades i alhora va posar al debat aspectes importants com són, entre d’altres, el model de governança o els procediments de justificació, obrint un període per endavant que serà intens per anar concretant i debatent molts aspectes i anar treballant de forma conjunta en el territori.

Durant la reunió amb el SOC es va presentar la proposta de treball conjunt per l’impuls de les estratègies de concertació al Vallès Occidental, a partir de la realització d’un treball mes acurat i concret amb una diagnosi de la situació econòmica i dels serveis ocupacionals a la comarca. Aquesta diagnosi permetrà identificar els principals reptes socioeconòmics, identificar els agents que intervenen, avaluar la cobertura i l’impacte dels serveis ocupacionals, així com detectar les necessitats i propostes d’actuació. Per realitzar-la el Consell Comarcal disposa de la subvenció rebuda del SOC en el marc dels programes de suport al desenvolupament local, i que va comptar en la seva fase de sol·licitud amb el suport dels principals agents públics i privats del territori.

Tal i com ha posat en valor Xavier Garcés, la finalitat dels treballs que es desenvoluparan és facilitar informació i assentar les bases per tal que els responsables institucionals puguin valorar a partir del setembre del 2023 quines són les estratègies de concertació territorial que es poden desenvolupar en el territori.

Informe “Les Polítiques Actives d’Ocupació al Vallès Occidental”

Des de l’Observatori Comarcal es va presentar l’informe Les Polítiques Actives d’Ocupació al Vallès Occidental. Recull de dades 2015-2021. En aquest treball es realitza una aproximació a les polítiques actives d’ocupació al Vallès Occidental a partir de la recollida de dades sobre els programes i serveis ocupacionals a la comarca, cosa que permet tenir una visió de conjunt de la distribució dels recursos rebuts i executats per part dels agents públics i privats del territori. 

Els resultats de l’informe permeten constatar que la comarca ha rebut en el període  2015-2021 aproximadament 40 milions d’euros anuals per a l’execució de les Polítiques Actives d’Ocupació, als quals s’afegeixen uns 25 milions d’euros que han aportat anualment les entitats locals. En conjunt, la comarca ha disposat de 65 milions d’euros anuals per als desenvolupament de  polítiques actives d’ocupació. Aquesta xifra representaria al voltant del 5% de la despesa total comarcal en considerar els pressupostos locals.

L’acord marc de coordinació, cooperació i col·laboració per a l’impuls de la concertació territorial de les polítiques actives d’ocupació

Aquest acord va ser signat en data 21 de novembre de 2022 pel Departament d’Empresa i Treball, CCOO, UGT, Foment del Treball i PIMEC, i les entitats municipalistes Federació de Municipis de Catalunya (FMC) i Associació Catalana de Municipis (ACM). Ja s’ha publicat al DOGC.

Implica que les parts s’hauran de posar d’acord per identificar les necessitats de cada territori i, de manera consensuada, determinar els objectius, els serveis, el programes i les accions que són prioritàries per portar-los a terme, la qual cosa dinamitzarà el territori i beneficiarà les persones i les empreses. L’àmbit territorial de referència de la concertació territorial és la comarca i es pot aplicar en municipis de més de 50.000 habitants o àmbits diferents de la comarca, sempre que se’n justifiqui la realitat econòmica i ocupacional diferenciada.

L’acord donarà pas a una pròxima publicació d’una ordre del Departament d’Empresa i Treball per la qual es regularà el procediment de reconeixement i renovació de les estratègies territorials que ha de permetre l’entitat representant del territori coordinar les actuacions del territori amb el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya. Les estratègies territorials seran finançades mitjançant un contracte programa que haurà de ser aprovat pel Consell de Direcció del SOC, integrat pel Govern, les organitzacions sindicals i patronals més representatives a Catalunya i les entitats munipalistes AMC i FMC.

Els territoris seran els encarregats de dissenyar els programes ocupacionals, que quedaran plasmats en l’estratègia territorial que es presentarà davant el SOC per al seu reconeixement. D’aquesta manera, les administracions públiques, els agents econòmics i socials i el sector privat treballaran plegats, sota el concepte de co-governança, la qual cosa implicarà superar el model actual de subvenció i programació anual.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail