Buscador per paraules clau
09 maig 2024

El Vallès Occidental va rebre més de 723.000 viatgers el 2023, la meitat dels quals ja havien visitat la comarca anteriorment

El perfil del turista del Vallès Occidental al 2023 és semblant al del 2022 on majoritàriament trobem homes (67,8%) amb una edat mitjana de 43 anys, que venen per motius professionals (35,6%) i viatgen majoritàriament sols (35,6%). El principal mitjà de transport per arribar a la comarca és l’avió (52,0%) i la forma més freqüent de contractació és per compte propi (41,9%). Es reparteix al 50-50% el turista que fa una primera visita a la comarca i el que n’és repetidor i la valoració de la comarca és superior a 8 en una escala de 0 a 10.

La Diputació de Barcelona ha publicat l’informe Anual 2023 que recull l’activitat turística a la comarca i ofereix les principals dades sobre l’activitat de turisme al Vallès Occidental.

El turisme del Vallès Occidental es reparteix en 60-40% entre el turisme domèstic i l’estranger. L’estada mitjana del mercat estranger es troba poc per sobre de la del mercat domèstic – visitants provinents d’altres zones de l’estat espanyol- (2,0 nits el mercat domèstic i 2,2 nits l’estranger).

Despesa de la persona turista

La despesa mitjana que realitza el turista del Vallès Occidental (693,9€) és superior a la realitzada pel turista del total de l’Entorn de Barcelona (551,1€) i al 2023 baixa respecte la realitzada al 2022 (-13,0%).  D’aquesta despesa, la partida més important és el transport (poc més de 300€), segueix l’allotjament (213€) i finalment la despesa durant l’estada (178,3€).

La despesa per persona i nit durant l’estada ha disminuït un 7% al 2023 però segueix estant més de 10€ per sobre de la del total de l’Entorn de Barcelona, superant els 50€ per persona i nit. En aquest cas la despesa més important és la de menjar i beguda (30,8€), seguida de les compres (9,2€) i el transport intern (7,6€).

El mercat empresarial i laboral turístic dona feina a més de 23.000 persones

La recaptació de la taxa turística al Vallès Occidental ha incrementat en un 22,4% al 2023 respecte el 2022 i se situa en 888.795€ .

El preu mitjà de comercialització en establiments hotelers és gairebé 15€ inferior al del total de l’Entorn de Barcelona però s’ha incrementat en un 13% en el darrer any arribant als 77,1€ l’habitació doble.

Al 2023 hi ha 25 empreses més vinculades al turisme i 1.077 ocupats més en aquest sector. L’increment del nombre d’ocupats es produeix principalment en els assalariats ja que els autònoms només han incrementat en un 0,3%. L’atur registrat al Vallès Occidental ha baixat un 1,9% al 2023 respecte el 2022.

Oferta d’establiments turístics

L’oferta d’establiments turístics al Vallès Occidental al 2023 ha incrementat tímidament en establiments hotelers, turisme rural i albergs, i de forma notable en habitatges d’ús turístic (més d’un 40% en aquest cas). A nivell global el nombre d’establiments puja un 35,6% arribant a 541 establiments. El nombre de places turístiques a nivell global s’incrementa en gairebé un 10% al 2023 i és de 10.087 places.

Els establiments hotelers tenen el pes més important en el total de l’oferta de places de la comarca (68,4%), seguits pels habitatges d’ús turístic  (25,8%) i les places en albergs (5,4%). El pes de les places turístiques del Vallès Occidental respecte el total de l’Entorn de Barcelona supera lleugerament el 5%. El nombre de places obertes és pràcticament total al llarg de tots els mesos de l’any a diferència de l’estacionalitat que presenta el total de l’Entorn de Barcelona.

Demanda turística

Al Vallès Occidental només es pot analitzar la demanda turística dels establiments hotelers i aquesta s’ha incrementat en un 6,3% en nombre de viatgers i en un 4,7% en nombre de pernoctacions. El pes de la comarca respecte el total de l’Entorn de Barcelona és d’un 11,3% dels viatgers i d’un 8,5% de les pernoctacions. L’estada mitjana és de 2 nits, valor inferior a les 2,7 nits de mitjana en el total de l’Entorn de Barcelona.

L’ocupació és pràcticament idèntica a la del total de l’Entorn de Barcelona situant-se en un 65%, dos punts percentuals superior a la del 2022.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail