Buscador per paraules clau
16 maig 2024

El Vallès Occidental és un dels territoris que més aporta a la producció industrial de Catalunya i genera més de 83.000 llocs de treball en el sector

La indústria és el segon sector d’activitat més important de la economia vallesana, desprès del serveis, tant per la seva contribució al valor afegit brut (VAB) com en termes d’ocupació. Segons indica l’informe “Flaix de la indústria”, de l’Observatori del Consell Comarcal, les diferents branques industrials representaven el 25,4% del VAB l’any 2021, valor per sobre de la mitjana catalana (20,2%), espanyola (16,8%) i europea (20,2%). Tanmateix, el seu pes ha minvat en les últimes dues dècades: l’any 2001, la indústria representava el 37%.

Comparant amb el nostre entorn, el Vallès Occidental manté una posició intermèdia, per sota de comarques com l’Alt Penedès (39,2%), el Vallès Oriental (37,4%), Osona (37,1%), l’Anoia (33,9%) i a prop del Baix Llobregat (20,2%). En termes de volum, és la segona comarca (desprès del Barcelonès) que més aporta al VAB industrial català, amb un 15,7%. Ambdós territoris, juntament amb el Baix Llobregat i el Vallès Oriental constitueixen la principal àrea industrial de Catalunya i una de les més importants d’Espanya.

El “Flaix de la indústria” ofereix un retrat del teixit industrial del Vallès Occidental a partir de l’anàlisi de les empreses, l’ocupació, el mercat de treball i els espais d’activitat a la comarca. L’informe posa el focus en el territori (des de l’escala comarcal a la municipal) i permet observar  l’evolució de les dades des de la crisi econòmica (2008) fins a l’actualitat.

Com conclou el document, en les últimes dècades la indústria vallesana, igual que la catalana, ha estat marcada per la crisi econòmica que va tenir uns efectes molts durs en termes de valor afegir brut i ocupació. Aquesta situació va començar a revertir-se a partir del 2014. No obstant això, a partir del 2018 la comarca tornà a experimentar una desacceleració de l’activitat que continuà al llarg de 2019, a causa del deteriorament del context internacional davant les tensions comercials, el Brexit i les disrupcions en l’automoció.

L’esclat de la pandèmia va provocar al 2020 un xoc sense precedents: les mesures de confinament i la paralització de l’activitat van tenir un fort impacte en el sector, més intens que en el conjunt de la economia, tot i que la reactivació posterior també va ser més dinàmica. En aquest sentit, l’ocupació ha estat una de les grans fortaleses del sector industrial superant el nivell prepandèmic, en un escenari d’inestabilitat geopolítica, increment dels preus i problemes en les cadenes de subministrament.

Les empreses industrials va facturar 17.201 milions d’euros l’any 2021, un terç de la facturació total de la comarca

Pel que fa al teixit productiu, la indústria vallesana té actualment 3.662 empreses a desembre del 2023, el 14,4% de les que hi ha al conjunt de la comarca i el 17,1% de les empreses industrials de Catalunya.

Tot i la dinàmica positiva experimentada des del 2014, el teixit empresarial no s’ha recuperat de l’impacte de les successives crisis i, actualment, hi ha al voltant d’un 30% menys d’empreses que al 2008. Durant els darrers anys no hi ha canvis significatius en la grandària de les empreses industrials, que continuen sent predominantment petites però més grans que la de la resta de sectors.

Les xifres sobre el volum de negoci de les empreses posen en relleu, per una banda, la diversificació del teixit productiu vallesà: les cinc primeres branques apleguen prop del 40% de la facturació, quan la mitjana provincial és del 50%. Per l’altra banda, la notable contribució del sector, amb una facturació de 17.201 milions d’euros l’any 2021, el que representa un terç del volum de negoci de la comarca.

L’ocupació industrial supera el nivell previ a la pandèmia, amb un 4,6% de llocs de treball més que l’any 2019. Tot i així, és un 12% inferior al que hi havia abans de la crisi econòmica

Quant a l’ocupació, la indústria vallesana sumava 83.425 llocs de treball al final del quart trimestre del 2023, el que representa el 19,5% del llocs de treball, xifra superior a la del conjunt de Catalunya (13,8%). L’evolució de l’ocupació industrial en la darrera dècada ha estat molt condicionada (a banda del procés de terciarització de les economies avançades) per la crisi econòmica i, més recentment, per l’impacte de la pandèmia. Encara que l’ocupació ja ha superat el nivell prepandèmic (amb un 4,6% llocs de treball més), no ha recuperat el que hi havia a finals de 2008 (12% inferior).

Les activitats de Química i farmacèutica i de la branca del Metall apleguen un terç de l’ocupació industrial

Dins del sector, l’ocupació es concentra principalment en activitats de les branques Química i farmacèutica i Metall que apleguen, respectivament, el 16,6% i el 16,2% dels llocs de treball. També destaquen Alimentació, begudes i tabac (9,1%), Fabricació de maquinària i equips (8,8%), Cautxú, plàstics i altres (8,6%), Fusta, paper i arts gràfiques (8,4%), Altres manufactures (8,4%) i Tèxtil, confecció i pell (7,8%). Aquestes set branques representen tres de cada quatre llocs de treball de la indústria i prop del 15% del total de la comarca.

Com posa en relleu el document, el teixit productiu vallesà es caracteritza per la seva diversitat sectorial encara que mostra una major especialització en Fabricació maquinària i equips, Metall, Química i farmacèutica, Tèxtil, confecció, cuir i calçat, Cautxú, plàstics i altres i la fabricació de Productes informàtics i electrònics.

La dotació de sòl industrial de la comarca se situa entre les més elevades i equilibrades de Catalunya

L’informe també dedica una secció a l’anàlisi dels espais d’activitat industrial, i més concretament, a la superfície de sòl industrial. Actualment la comarca disposa d’un total de 2.318 hectàrees, xifra que representa el 29,4% de les zones de sòl urbà i el 4% de la superfície de la comarca. La dotació de sòl industrial se situa entre les més elevades de Catalunya i la seva distribució al territori mostra un repartiment molt més equilibrat ja que els municipis amb més sòl apleguen menys del 60% de la superfície total.

Per últim, el Vallès Occidental compta amb 129 polígons, d’acord amb les dades del Sistema d’informació de Polígons d’Activitat Econòmica de la Generalitat de Catalunya, xifra que situa la comarca en primera posició en nombre de polígons.  Aquests espais sumen al voltant de 4.884 hectàrees de sòl, el que representa el 16,7% de la superfície de sòl dels polígons catalans.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail