Buscador per paraules clau
08 juny 2017

El Vallès Occidental acorda aplicar un salari mínim comarcal de com a mínim 15.000 euros bruts l’any

El Consell d’alcaldes i alcaldesses del Vallès Occidental ha aprovat aquest migdia establir un Salari Mínim Comarcal de com a mínim 15.000€ bruts a l’any (1.071€ mensual en 14 pagues) per acabar amb la precarietat dels llocs de treball. En conseqüència l’acord implica que els ajuntaments i el Consell Comarcal apliquin aquest llindar en les retribucions dels seus treballadors/es i exigir el seu compliment a les contractacions de serveis externs. A més, l’acord es traslladarà a sindicats i patronals per tal que en el marc del diàleg i la concertació social el prenguin en consideració i valorin els mecanismes per a la seva implementació.

Aquesta és una de les mesures de l’Acord “PER UN CANVI DE MODEL EN LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I LA DESIGUALTAT” que ha permès tirar endavant accions per fer front a la pobresa estructural i severa que es viu a la comarca, tal com reflecteix l’ ”Estudi sobre desigualtat i pobresa” elaborat per l’Observatori comarcal.

L’estudi ha conclòs que la pobresa severa augmenta al Vallès Occidental i la pobresa estructural persisteix. Prop del 22% de la població vallesana viu en situació de pobresa i el 27% de les persones treballadores tenen uns ingressos inferiors a 12.000 euros l’any. A més, l’atur de llarga durada es cronifica i el 46% de les persones aturades porten més d’un any a l’atur. Amb tot, el 43% de les persones aturades no reben cap prestació i malgrat l’esforç de les polítiques locals, s’apunta que les mesures aplicades no són suficients i cal proposar canvis d’actuació.

El president del Consell Comarcal i alcalde de Castellar del Vallès, Ignasi Giménez, ha remarcat que “tenim prop d’un 30% de treballadors pobres, en precari, i amb l’actual salari mínim interprofessional no n’hi ha prou. Per això elaborarem amb el suport de la Diputació de Barcelona un dictamen que ens doni garanties a com els ajuntaments poden aplicar el salari mínim comarcal tant als processos de contractació propis com als plecs de les empreses concessionàries. Hem de ser capaços de donar exemple des de les administracions incorporant aquest salari mínim als concursos públics. Al Consell ja ho estem fent amb el procés de la contractació del Servei d’Atenció a Domicili (SAD) i també en una altra licitació que tenim en curs, de transport escolar. També ho portarem a la Mesa del Pacte per la Reindustrialització per tal que patronals i sindicats ho tinguin de referència a les meses de negociació de la comarca”.

La presidenta de la Diputació de Barcelona i alcaldessa de Sant Cugat, Mercè Conesa, ha explicat que “avui hem convidat als sindicats CCOO i UGT a assistir al Consell d’alcaldes i alcaldesses per tal de debatre els avenços del Pacte per la Reindustrialització i creiem que hem d’incorporar el salari mínim comarcal al debat del Pacte”. 

El Consell d’alcaldes i alcaldesses en el seu acord “PER UN CANVI DE MODEL EN LA LLUITA CONTRA LA POBRESA I LA DESIGUALTAT” també aprova sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la participació d’una representació de l’administració local de la comarca a la Comissió d’avaluació de la implementació de la Renda Garantida de Ciutadania. Així mateix es dóna suport a la recent creada Comissió mixta d’observació permanent de les desigualtats i la pobresa al Vallès Occidental com espai de cooperació permanent públic i privat que té per objectius fer el seguiment de l’evolució de la pobresa i les mesures en curs per a fer-li front, impulsar noves estratègies i actuacions innovadores en aquest àmbit, i elaborar propostes i/o dictàmens de millora.

En conseqüència, s’insta a que desenvolupin les següents actuacions:

–       Treballar per l’establiment d’un preu màxim de lloguer d’habitatges per a cadascun dels municipis de la comarca, d’acord amb les seves característiques específiques i tenint en compte les orientacions de l’Observatori d’Habitatge de la Diputació, i estudiar possibles ajuts als propietaris que s’hi acullin.

–       Configurar un acord marc entre els ajuntaments que estableixi els criteris d’accessibilitat als ajuts d’urgència social per avançar cap a una baremació comuna.

–       Elaborar un informe específic sobre els costos, impactes i beneficis en relació a les diferents opcions de renda bàsica garantida als municipis de la comarca

Conesa ha explicat que “el preu del mercat comença a ser preocupant. Des de l’administració, en relació a l’obligatorietat de garantir el dret a l’habitatge, volem estudiar ajudes pels propietaris que s’acullin al preu mínim de lloguer”.  Gimenez ha afegit: “ hem de ser capaços d’explicar als ciutadans i ciutadanes quin hauria de ser el preu màxim de lloguer d’un habitatge en un municipi i valorar si hi ha possibilitat d’ajudar als propietaris”.

 

 

 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail