Buscador per paraules clau
21 març 2024

El Ple comarcal aprova l’increment del 0’5% de les retribucions del personal del Consell Comarcal vinculat a l’evolució del PIB

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat aquest dijous la proposta d’increment d’un 0,5% de les retribucions de tot el personal del Consell Comarcal, respecte de les vigents a 31 de desembre de 2022 i amb efectes d’1 de gener de 2023. Es mantenen les quanties de les assignacions i règim econòmic dels membres electes de la Corporació i dels grups polítics, previstes en el pressupost de la Corporació per a l’exercici 2024.

Aquest increment de les retribucions del personal es produeix en aplicació de la Resolució de 7 de febrer de 2024, de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, per la qual es dicten instruccions sobre el pagament al personal del sector públic Estatal de l’increment retributiu complementari del 0,5% vinculat a l’evolució del PIB previst a  la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2023.  

Dins l’exercici 2023 i donant també compliment a la Llei de pressupostos esmentada i a les Resolucions de desplegament dictades a tals efectes, ja es varen aprovar els increments previstos, quedant pendent d’un altre 0,5% addicional.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail