Buscador per paraules clau
28 gener 2022

El Consell Comarcal s’adhereix al Consorci Local Localret i col·laborarà en el desplegament i l’aplicació de les TIC al Vallès Occidental

El Consell Comarcal és, des de l’1 de gener, membre de ple dret del Consorci Localret i ha aprovat un conveni col·laboració interadministrativa pel desplegament i l’aplicació de noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) i per donar suport als ajuntaments més petits de la comarca.

El Consell Comarcal del Vallès Occidental ha treballat i treballa en el desplegament i l’aplicació de les TIC tant des del punt de vista intern com també en col·laboració amb els ajuntaments de la comarca que requereixen un cert acompanyament i assessorament en la preparació i execució de polítiques locals per al desenvolupament de la societat del coneixement, evitant l’anomenada “escletxa digital”.

Des del Consorci Localret es presten diferents serveis a les institucions consorciades en base a la seva expertesa i fan un important paper d’acompanyament als ens locals, uns serveis que ara també podrà gaudir el Vallès Occidental.

El Consorci Localret es va constituir el 1997amb la finalitat d’articular els interessos dels municipis catalans, actuant d’una forma conjunta, independentment del seu volum poblacional, de la seva ubicació en el territori o de la seva adscripció política. D’ençà fins avui LOCALRET ha esdevingut  una resposta contundent i proactiva del món local davant el ràpid desenvolupament de la societat de la informació i de les noves tecnologies de la comunicació. Actualment el Consorci Localret agrupa més de 800 municipis, que representen el 99% de la població de Catalunya.

L’àmbit d’actuació del Consorci ha anat creixent progressivament al llarg dels primers deu anys d’existència d’acord amb les necessitats que els seus membres han plantejat i amb les noves demandes que ha generat la introducció de tecnologies de nova generació, la liberalització del sector de les telecomunicacions i els seus efectes

 

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail