Buscador per paraules clau
18 setembre 2023

El Consell Comarcal organitza un grup de debat dins de l’àmbit de salut i atenció sociosanitària per detectar necessitats formatives de les empreses ubicades a l’entorn de la carretera N-150

El projecte “ Necessitats formatives de les empreses ubicades a l’entorn de la carretera N-150” forma part del Programa de Suport i Acompanyament a la Planificació Estratègica 2022, “Concertació Territorial per a l’encaix dels Serveis Ocupacionals”, amb finançament del Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC) i el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE).

El dia 15 de setembre va tenir lloc a la seu del Consell Comarcal la reunió del grup de treball on han estat representades tant les empreses mes rellevats del territori (Mútua de Terrassa, Consorci Sanitari de Terrassa, Consorci Corporació Sanitari Parc Taulí, Suara Cooperativa) Centres formatius (Institut Castellarnau, Institut Jaume Viladoms, Foment de Terrassa, Promoció Econòmica de Sabadell, Escola d’Infermeria de Terrassa) com entitats com l’Associació Catalana de Recursos Assistencials (ACRA). En el grup de debat s’ha generat un debat constructiu amb els agents del territori, amb la intenció de tenir un espai de compartir, donar visibilitat i contribuir als canvis per adaptar-se millor al mercat de treball.

A l’entorn del Consell Comarcal del Vallès Occidental (Ctra. N-150) hi conviuen dos nuclis tractors d’activitat econòmica focalitzats en: l’àrea sanitària amb l’Hospital de Terrassa, i l’àrea d’economia circular i sostenibilitat amb les plantes de reciclatge i residus (Can Barba) i empreses com Hercal.

El projecte ha de servir per iniciar les activitats de concertació social i territorial pel desplegament dels centres integrats de formació professional amb el consens de les organitzacions empresarials i sindicals més representatives del territori i de l’Administració competent en matèria de formació professional, en el marc de les seves competències segons el marc normatiu de la formació i qualificació professional.

El projecte s’ha desenvolupat al llarg del segon trimestre del 2023 realitzant 25 entrevistes individuals amb els diferents actors (empreses, entitats i centres educatius) dels dos àmbits analitzats  i el dia 5 de juliol es va organitzar el grup de debat d’economia circular i sostenibilitat.

Una vegada analitzades les necessitats formatives del teixit empresarial en el sector sanitari i sociosanitari i el d’economia circular i sostenibilitat, el següent pas serà elaborar un informe de les unitats de competència i mòduls formatius identificats com a prioritaris.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail