Buscador per paraules clau
18 gener 2024

El Consell Comarcal ha atès més de 1.500 consultes ciutadanes relacionades amb l’habitatge durant l’any 2023 i ha gestionat 87 expedients de rehabilitació energètica

El Ple comarcal ha aprovat aquest dijous el conveni de l’Oficina Comarcal d’Habitatge, a signar amb l’Agència d’Habitatge de Catalunya, per coordinar i desplegar en el Vallès Occidental, els serveis i la gestió d’ajuts del Pla per al dret a l’Habitatge, així com els programes d’àmbit social i d’àmbit tècnic. L’objectiu és poder mantenir la tasca de l’Oficina d’habitatge per tal de facilitar a la ciutadania la proximitat de les gestions i serveis relatius a l’habitatge. El nou conveni és per a 4 anys.

L’Oficina comarcal d’habitatge presta servei a 19 municipis de la comarca, facilitant a cada ajuntament suport a mida, ja que alguns tenen serveis propis . Des de l’oficina es porta a terme la informació i l’atenció ciutadana directa, tant telefònica i telemàtica, com presencial al Consell Comarcal o en coordinació amb les oficines municipals d’Atenció Ciutadana.

Els tràmits que fa l’Oficina abasten els programes tècnics de l’habitatge, com són les sol·licituds de cèdules d’habitabilitat o els expedients de rehabilitació per a l’accessibilitat, i els programes socials, com la tramitació d’ajuts per al pagament del lloguer o prestacions d’urgència social, o les inscripcions al Registre de sol·licitants d’habitatge amb protecció oficial de Catalunya. Durant el 2023 s’han tramitat 354 expedients i s’han fet 1.332 atencions ciutadanes directes.

Rehabilitació de l’habitatge per a la millora energètica

A banda de les tasques previstes en aquest conveni, a nivell comarcal també és vigent el conveni de l’Oficina Comarcal de Rehabilitació de l’Habitatge per a la millora energètica, fins al 2026. En aquest cas, l’Oficina Comarcal de Rehabilitació ha gestionat 87 expedients dels programes 3, 4 i 5 i ha atès 244 consultes.

Gràcies a aquesta gestió, la ciutadania ha pogut presentar sol·licituds d’ajudes als fons europeus Next Generation, que sumen un import total de 575.085 euros. El programa amb més expedients és el 4, Habitatge, amb 76 expedients.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail