Buscador per paraules clau
17 novembre 2022

El Consell Comarcal aprova un pressupost de més de 39 milions que prioritza l’atenció a les persones i aposta per la transició energètica

El Ple del Consell Comarcal ha aprovat aquest dijous el pressupost de la institució pel proper any. Un pressupost de 39.178.955,80 euros que majoritàriament –en un 86%- corresponen a les polítiques d’Inclusió i cohesió social. L’atenció a les persones continua sent una prioritat per aquest Consell, que també fa una important aposta per la transició energètica amb noves actuacions en aquest àmbit.

La xifra del pressupost 2023 suposa un augment respecte de l’inicial de 2022, en un 20,17%. El de 2022 era de 32.603.496,87€. Els darrers 8 anys, s’ha produït un important augment del pressupost de l’ens supramunicipal, passant dels 18 als 39 milions d’euros de 2015 a 2023, el que representa un increment de més del 115%.

Els comptes s’han aprovat amb el vot a favor dels grups comarcals del PSC, Junts per Catalunya i En Comú Guanyem; i amb l’abstenció dels grups d’ERC, Tot per Terrassa, Ciutadans, CAM- AMUNT i el PP.

La consellera de Serveis Generals, Carmen Cebrián, ha explicat que “l’augment més significatiu del pressupost 2023 es situa a l’àrea de Drets Socials i, en concret, per l’important increment del 46% de la dotació prevista d’ajuts de menjadors i també per l’augment significatiu d’algunes partides relatives al nou contracte programa de Serveis Socials aprovat per al període 2022-2025, amb 879.210,31 euros”.

Pel que fa als  ingressos, com és habitual, el 90% dels ingressos són finalistes i provenen principalment de la Generalitat de Catalunya -en un 79%-  si ve cal destacar les aportacions dels ajuntaments de la comarca i de la Diputació de Barcelona.

El president del Consell Comarcal, Ignasi Giménez, ha destacat que es tracta d’un pressupost “que neix en un escenari marcat per la crisi energètica i l’increment de preus de l’energia i de la cistella de la compra. Uns elements que tenen un impacte en la llar i en la indústria i en la pèrdua de poder adquisitiu de les famílies. També un escenari en el que ja notem els efectes del canvi climàtic. I amb un element positiu: l’oportunitat de finançament dels fons Next Generation, sobretot per a transició energètica, a banda d’altres àmbits”. En aquest context el pressupost vol “donar resposta a diferents prioritats que incideixen en col·lectius i en models de gestió”.

Aquestes prioritats es sintetitzen en 10 punts: 

  1. Accions per als col·lectius d’infants, joves i gent gran
  2. La innovació i digitalització en la prestació de serveis
  3. L’abordatge de la salut mental
  4. La Transició energètica a la indústria i la llar
  5. La circularitat
  6. Les accions de dinamització a indústria i comerç
  7. La millora dels equipaments comarcals
  8. El treball per aconseguir fons europeus
  9. La integritat, la transparència o la responsabilitat social corporativa
  10. L’aposta per l’estabilització laboral en aquesta institució.

Inclusió i cohesió social

El pressupost de l’eix d’Inclusió i cohesió social, que incrementa un 25% respecte els comptes de 2022, bàsicament per dos conceptes: increment d’ingressos per a ajuts de menjador i l’increment provinent del Contracte Programa de Serveis socials.

En aquest cas, en el bloc d’Infància, família i joventut destaca l’increment de 4’8 milions d’euros per a ajuts de menjador, la posada en marxa del servei d’intervenció socioeducativa amb més de 430.000 euros, el programa “Temps per cures”, per fomentar la conciliació familiar (264.199,75 euros) i una aposta per l’atenció a la infància i pel suport emocional a joves, infants i famílies. Destacar l’important augment de la dotació dels programes relacionats amb el col·lectiu jove, en concret amb la previsió de 200.000€ per continuar amb el programa de benestar emocional ja iniciat amb similar import per donar resposta a l’impacte de la COVID en infants i adolescents, que ha provocat un canvi de conductes (aïllament social, malestar anímic i addiccions).

En l’àmbit de gent gran i dependència es reforça tota l’atenció a la gent gran en dues vessants: l’atenció a la dependència amb la introducció de domòtica per a la teleassistència i també, l’altra vessant, la de les polítiques d’envelliment actiu amb l’elaboració  d’un Pla d’envelliment actiu i una Guia per fer front al maltractament de la gent gran.

En l’àmbit d’inclusió, es manté el compromís per al finançament del Servei d’Informació i Atenció a les Dones (SIAD) i l’atenció al col·lectiu LGTBI+, així com també amb l’atenció a les dones en situació de violència masclista. 

També en l’eix de cohesió social i inclusió destaquen les accions de millora de l’ocupabilitat, on la principal font de finançament segueix sent el Servei d’Ocupació de Catalunya (SOC). En aquest cas es preveu un increment d’ingressos a l’entorn del 20%, pendents de la confirmació de noves convocatòries. Els projectes d’igualtat de gènere en l’ocupació, com el nou projecte Innovadors per impulsar la presència de la dona en la indústria agroalimentària (94.346,69 euros) o el projecte dones rurals que atén a dones de petits municipis, amb finançament dels Next Generation (19.436’62 euros).

Transició ecològica

La transició energètica a la llar i a la indústria serà un dels temes clau pels propers mesos. Es farà un treball transversal des de les diferents àrees del Consell amb l’objectiu de fer costat a empreses i famílies en aquest canvi de model energètic i per impulsar projectes d’energies renovables i d’eficiència energètica. L’objectiu és accelerar la transició energètica i el foment de les renovables, teixint complicitat amb els agents del territori i fent possible que la ciutadania i les empreses tinguin accés als fons europeus a través del suport, l’assessorament i l’acompanyament. Es finançarà amb fons propis un nou professional per a l’Oficina de Rehabilitació Comarcal.

Des de l’Oficina comarcal de transició energètica es treballarà per a poder impulsar aquest canvi de model energètic i es treballarà per la creació d’una comunitat energètica a l’entorn de la N-150. També es participarà en el Pla territorial per a la implantació de les instal·lacions d’energies renovables, el PLATER, i en l’estratègia SOLARCAT, impulsada per la Generalitat.

D’altra banda, encara en l’àmbit de transició eclògica, el pressupost comarcal preveu una subvenció de l’Agència de Residus de Catalunya de més de 47.000 euros per ampliar el projecte de sostenibilitat alimentaria i per introduir nous actors en la cadena de valor de l’aprofitament, com empreses i l’àmbit hospitalari, a banda del món educatiu. També és important l’aposta per la digitalització amb la compra de material tecnològic.

Tot plegat quedarà recollit en el Pla comarcal d’adaptació al canvi climàtic per augmentar la resiliència de la comarca que s’elaborarà durant el 2023.

Reactivació econòmica

En aquest àmbit del Pressuposst 2023, destaca la millora dels models de gestió dels Polígons d’Activitats Econòmica en col·laboració amb les associacions de polígons, una col·laboració que es formalitzarà durant aquest mes de desembre amb la creació d’una xarxa de treball compartit. També en l’àmbit industrial es preveu seguir treballant en el foment de l’economia circular i en l’acompanyament a les empreses per a l’impuls a la fabricació additiva en el procés productiu.

En comerç, es desenvoluparan les accions de dinamització comercial fruit de l’acord amb la Diputació de Barcelona. En paral·lel es treballa en la definició de l’estratègia comarcal de comerç i restauració 22-24 i en el suport a les associacions d’aquest sector.

Pel que fa a la competitivitat turística i la promoció del territori, com a novetat destaca el projecte Indústria viva, per fomentar les empreses visitables. També es manté l’aposta pel desenvolupament turístic sostenible i el treball en el marc de la xarxa productes de la terra que ve finançat per la Diputació.

Governança

L’eix de la Governança s’emporta l’11% del pressupost. Aquest eix té a veure amb totes les accions de bon govern i també amb la millora dels equipaments comarcals.

L’any 2023 serà l’any d’implementació del sistema d’integritat. També s’elaborarà el Pla de responsabilitat social corporativa i el de comunicació interna. I des de l’Observatori comarcal, a banda de tota la tasca que es fa amb els productes permanents que ens permeten posar dades a moltes de les polítiques públiques que portem a terme, també destaquen dos nous productes: l’estudi d’envelliment actiu i el Mapa de la desigualtat.

Pel que fa als equipaments comarcals, es preveu la redacció del projecte executiu de Mercavallès i també al nou programa de Millora de l’Accessibilitat en equipaments municipals de l’Àrea Bàsica, que ve finançat pel contracte programa de Serveis Socials. Comptarem amb una nova persona tècnica d’arquitectura per a aquesta tasca.

Tornar

Comparteix la pàgina

Facebooktwitterlinkedinmail